Emma
הנה התוצאה שלך:

מצוין! בהתבסס על הניתוח שלי, נראה שיש התאמה להשקעה בנדל"ן בארה"ב

נמוך
בינוני
גבוה
מדד זכאות

מומחה מחברת HAP יחזור אליך טלפונית כדי להסביר לך כיצד לפעול! הנציג יתקשר בשעה הקרובה, ומומלץ לשאול אותו את השאלות הבאות:

Emma
1 אילו הזדמנויות השקעה יש כרגע בארה"ב?
2 מה מינימום ההשקעה?
3 מה התשואה הצפויה מהשקעה כזו?

דרכים נוספות לחסוך ולהרוויח

כל הזכויות שמורות ל-”ריאלי” © 2016