Emma
הנה התוצאה שלך:

מצוין! בהתבסס על הניתוח שלי, נראה שיש התאמה להלוואה בסבירות גבוהה

נמוך
בינוני
גבוה
מדד זכאות
.

נציג יחזור אליך טלפונית כדי להסביר לך כיצד לפעול! הנציג יתקשר בשעה הקרובה, ומומלץ לשאול אותו את השאלות הבאות:

Emma
1 מה הגובה המקסימלי שאוכל לקחת כהלוואה?
2 כמה זמן לוקח תהליך קבלת הכספים?
3 אילו מסמכים צריך להניע את התהליך?

דרכים נוספות לחסוך ולהרוויח

כל הזכויות שמורות ל-”ריאלי” © 2016