Emma
הנה התוצאה שלך:

מצוין! בהתבסס על הניתוח שלי, נראה שקיימת אפשרות למחיקת חלק מחובותיך.

נמוך
בינוני
גבוה
מדד זכאות
.

מומחה יחזור אליך טלפונית כדי להסביר לך כיצד לפעול! הנציג יתקשר בשעה הקרובה, ומומלץ לשאול אותו את השאלות הבאות:

Emma
1 אילו מסמכים אני צריך להכין לשם התנעת התהליך?
2 תוך כמה זמן ניתן לבטל עיקולים שהוטלו על חשבון הבנק והמשכורת?
3 כמה זמן לוקח התהליך?

דרכים נוספות לחסוך ולהרוויח

כל הזכויות שמורות ל-”ריאלי” © 2016