Emma
הנה התוצאה שלך:

מצוין! בהתבסס על הניתוח שלי, נראה שיש התאמה להשקעה בנדל"ן באודסה

נמוך
בינוני
גבוה
מדד זכאות
.

נציג יחזור אליך טלפונית כדי להסביר לך כיצד לפעול! הנציג יתקשר בשעה הקרובה, ומומלץ לשאול אותו את השאלות הבאות:

Emma
1 מה סכום ההשקעה המינימלי?
2 כמה שטח נותר פנוי?
3 מה שלב הפרוייקט ברגע זה?

דרכים נוספות לחסוך ולהרוויח

כל הזכויות שמורות ל-”ריאלי” © 2016