Emma
הנה התוצאה שלך:

מצוין! בהתבסס על הניתוח שלי, נראה שיש התאמה לרכישת תמי4.

נמוך
בינוני
גבוה
מדד זכאות
.

נציג יחזור אליך טלפונית כדי להסביר לך כיצד לפעול! הנציג יתקשר בשעה הקרובה, ומומלץ לשאול אותו את השאלות הבאות:

Emma
1 אילו חומרים מטהר המים MAZE מסנן?
2 איך הטעם של המים המסוננים?
3 מהי העלות החודשית?

דרכים נוספות לחסוך ולהרוויח

כל הזכויות שמורות ל-”ריאלי” © 2016