Emma
הנה התוצאה שלך:

מצוין! בהתבסס על הניתוח שלי, נראה שיש לך התאמה לרפואה פרטית.

נמוך
בינוני
גבוה
מדד זכאות

מומחה יחזור אליך טלפונית כדי להסביר לך כיצד לפעול! הנציג יתקשר בשעה הקרובה, ומומלץ לשאול אותו את השאלות הבאות:

Emma
1 אילו מסמכים אני צריך להכין לשם התנעת התהליך?
2 באילו דרכים ניתן להשיג את המוקד הרפואי?
3 אילו שירותים מוצעים לי במסגרת השירות?

דרכים נוספות לחסוך ולהרוויח

כל הזכויות שמורות ל-”ריאלי” © 2016