מלאו את השאלון הקצר וגלה מיד אם תוכל להיצטרף למשקיעים שנהנו מ 20.85% תשואה בשנה האחרונה על חסכונותיהם בתהליך מהיר, קל וחסר בירוקרטיה. אלפי ישראלים כבר נמצאו זכאים!
Emma

היי! אני רותי, ואבדוק לך זכאות להשקעה בפוליסת חסכון
שנצא לדרך ?

שדה חובה - שם פרטי

res checkname

checkname button
התחל
לוקח פחות מדקה
התחל2
לוקח פחות מדקה
logos טופס מאובטח ופרטי
Emma

היי , נעים להכיר
מה גילך ?

המשך
logos טופס מאובטח ופרטי
logos קודם
Emma

על מנת לבצע בדיקה מוצלחת, מה סכום
הכסף הנזיל שברשותך ?

המשך
logos טופס מאובטח ופרטי
logos קודם
Emma

מה אזור המגורים שלך?

המשך
logos טופס מאובטח ופרטי
logos קודם
Emma

אוקיי , זהו - אני מוכנה
להריץ את בדיקת הזכאות שלך.
במידה ויש התאמה, תקבלו פרטים נוספים.

אנא וודא שהטלפון נכון – לא ניתן לבצע בדיקה למספר שגוי
לשמירה על פרטיותך שלחתי SMS לטלפון עם קוד אימות של 4 ספרות.
זה לוקח 10 שניות, לא לסגור את החלון.
הכנס קוד
שנה מספר טלפון
שלח SMS
בדיקת זכאות
בדיקת זכאות
בדיקת זכאות
https://www.reali.co.il/wp-content/plugins/landingpage/
/nas/content/live/kobert/wp-content/plugins/landingpage
הנני מאשר ומסכים לתנאי שימוש, אשר בכפוף להם הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך קבלת פניות ו/או הצעות מצד שלישי
logos טופס מאובטח ופרטי
logos קודם
Emma

, רק שניה, אני עובדת על הנתונים

נא לא לסגור עמוד זה
האמור לעיל מובא לידע כללי, אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה מכל סוג שהוא ואינו מהווה תחליף לייעוץ כאמור ע"י בעל רישיון כדין. מעבר בין מסלולי ההשקעה בפוליסת ההשקעה פרט בניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ כפוף לנהלי הפניקס ביחס לתנאים החלים בכל מסלול השקעה. BlackRock אינה מנהלת, תומכת, נותנת חסות, מציגה מצגים או התחייבויות כלשהן לגבי כדאיות ההשקעה במסלולי השקעה "הפניקס BlackRock " המנוהלים ומסופקים לך על ידי הפניקס. לBlackRock אין התחייבויות, חובות, אחריות כלפי עמיתים, מבוטחים או משקיעים של הפניקס. אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה. BlackRock הוא סימן מסחרי רשום של BlackRock, Inc ושל החברות הקשורות אליה ונעשה בו שימוש ברישיון. אין במידע על הדירוג והתשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על הדירוג והתשואות שתושגנה בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. התשואה הינה נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול ומתייחסת לתקופה: 11/2022 – 10/2023. הנתונים מאתר ביטוח נט.
כל הזכויות שמורות ל-”ריאלי” © 2024