Emma
הנה התוצאה שלך:

מצוין! בהתבסס על הניתוח שלי, נראה שיש לך זכאות להוזלת ביטוח דירה.

נמוך
בינוני
גבוה
מדד זכאות

מומחה יחזור אליך טלפונית כדי להסביר לך כיצד לפעול! הנציג יתקשר בשעה הקרובה, ומומלץ לשאול אותו את השאלות הבאות:

Emma
1 אילו מסמכים אני צריך להכין לשם התנעת התהליך?
2 מהם התנאים לביטוח דירה תקני?
3 כמה כסף אחסוך בעקבות התהליך?

דרכים נוספות לחסוך ולהרוויח

כל הזכויות שמורות ל-”ריאלי” © 2016