Emma
הנה התוצאה שלך:

מצוין! בהתבסס על הניתוח שלי, נראה שיש התאמה להוזלת דמי הניהול ושיפור ביצועים בקרנות.

נמוך
בינוני
גבוה
מדד זכאות
.

נציג יחזור אליך טלפונית כדי להסביר לך כיצד להוזיל את העלויות! הנציג יתקשר בשעה הקרובה, ומומלץ לשאול אותו את השאלות הבאות:

Emma
1 בכמה ניתן להוזיל את דמי הניהול?
2 כמה זמן לוקח התהליך?
3 האם כדאי להישאר באותו מסלול קרן?

דרכים נוספות לחסוך ולהרוויח

כל הזכויות שמורות ל-”ריאלי” © 2016