Emma
הנה התוצאה שלך:

מצוין! בהתבסס על הניתוח שלי, נראה שיש לך זכאות להוזלת ביטוח בריאות.

נמוך
בינוני
גבוה
מדד זכאות

מומחה יחזור אליך טלפונית כדי להסביר לך כיצד לפעול! הנציג יתקשר בשעה הקרובה, ומומלץ לשאול אותו את השאלות הבאות:

Emma
1 אילו מסמכים אני צריך להכין לשם התנעת התהליך?
2 האם ההוזלה תקפה גם עבור בני משפחתי?
3 האם ניתן להוזיל מוצרי ביטוח נוספים שלי?

דרכים נוספות לחסוך ולהרוויח

כל הזכויות שמורות ל-”ריאלי” © 2016