Emma
הנה התוצאה שלך:

מצוין! בהתבסס על הניתוח שלי, נראה שיש לך אפשרות לבדוק בעזרת מסלקה פנסיונית הטבות וכספים אבודים.

נמוך
בינוני
גבוה
מדד זכאות

מומחה יחזור אליך טלפונית כדי להסביר לך כיצד לפעול! הנציג יתקשר בשעה הקרובה, ומומלץ לשאול אותו את השאלות הבאות:

Emma
1 אילו מסמכים אני צריך להכין לשם התנעת התהליך?
2 האם מגיעות לי הטבות מס מהמדינה / כספים אבודים?
3 כמה זמן לוקח התהליך?

דרכים נוספות לחסוך ולהרוויח

כל הזכויות שמורות ל-”ריאלי” © 2016