משרד האוצר, אשר מפקח באופן הדוק על מחירי ביטוח החיים של חברות הביטוח, אישר כעת לחברות הביטוח להוזיל את המחירים על ביטוחי החיים וזאת בשל העובדה הפשוטה שתוחלת החיים עלתה באופן דרמתי ב-50 השנים האחרונות. בשנת 2018 כל מי שבבעלותו ביטוח חיים יוכל לקבל הוזלה של עשרות אחוזים על התשלום החודשי לביטוח החיים שלו. המשמעות המיידית היא קבלה של מאות ש”ח בשנה בחזרה לכיס ללא שום מאמץ. גם מי שאין בבעלותו ביטוח חיים עד כה רואה לנגד עיניו כעת מחיר ביטוח חיים אטרקטיבי ביותר .

 

בדוק הוזלה של הביטוח שלך, ללא התחייבות

כבר 12,093 אנשים עשו בדיקה להוזלת ביטוח החיים

בדיקה מוצלחת יכולה להיות שווה אלפי שקלים בשנה

בדוק עכשיו

פרטיותך חשובה לנו

 

מומלץ לכל מי שיש להם ביטוח חיים מסוג כלשהו לבצע בדיקת עלות עדכנית

כל עוד נשמרת רמת תחרות בריאה בשוק הביטוח, מגמת ההוזלה במחירי פוליסות ביטוח חיים כתוצאה ישירה מן העלייה המתמשכת בתוחלת החיים היא בלתי נמנעת. מסיבה זו כל מי שהם כבר בעלי פוליסות ביטוח חיים, מכל סוג שהוא (ביטוח חיים מסוג “ריסק” כמו גם ביטוח חיים למשכנתא), עשויים להשיג חיסכון משמעותי בזכות ביצוע בדיקה פשוטה שמטרתה לזהות אפשרות לשמור על אותו כיסוי ביטוחי תוך הפחתת תשלום הפרמיה החודשי.

 

חשוב מאוד לוודא שהתשלום החודשי לביטוח החיים תואם את טבלאות תוחלת החיים העדכניות, ככל שהבדיקה תבוצע מוקדם יותר ניתן להשיג חיסכון גדול יותר.

 

מאז שנות השישים תוחלת החיים עלתה בלמעלה מעשר שנים

כדי להתקיים ולשגשג לאורך זמן חברת ביטוח מוכרחה לגבות מכלל המבוטחים סכום הגבוה מזה אותו היא נדרשת לשלם כפיצויים. עבור חברות הביטוח הדרך להבטיח התנהלות כלכלית נכונה היא ביצוע הערכה מבוססת היטב של הסיכוי שהמאורע נשוא פוליסת הביטוח יתממש. מחיר הפוליסה נקבע, בסופו של יום, לפי מכפלת הסיכון שיאלצו לשלם בסכום שחברת הביטוח תצטרך לשלם למבוטח שגורלו מיקם אותו בין אלה שיפוצו.

 

עליה בתוחלת החיים פורשת את הסיכוי שנמות על פני שנים רבות יותר. הפחתת ההסתברות למוות תשפיע על העלות הכרוכה ברכישה והחזקה לאורך שנים של פוליסת ביטוח חיים.
הנה דוגמא- בעבר הלא רחוק, כאשר תוחלת החיים הממוצעת של גברים בישראל עמדה על כ-70 שנים, הסיכוי שגבר שאין לו בעיות בריאותיות מיוחדות ימות בגיל 50 עמד על כ-5%. כיום, כאשר תוחלת החיים הממוצעת של גברים בישראל היא כ-82 שנים, הסיכוי שגבר ישראלי בן 50 (שוב, ללא בעיות בריאות מיוחדות) ימות עומד על 3% בלבד. מדובר בשינוי מרחיק לכת ולפיכך השפעתו על מחיר ביטוח החיים מובנת מאליה.

 

רובם המוחלט של בני האדם הינם שונאי סיכון. תכונה זו שלנו היא העומדת בבסיס תחום הביטוח כולו וכך יוצא שבעידן המודרני קיים היצע רחב ומגוון של מוצרים ביטוחיים באמצעותם ניתן להגן על עצמנו מפני כמעט כל תרחיש אפשרי. כל אחד מאיתנו חופשי לבחור באיזה אופן לבטח עצמו וכנגד מה, לא פעם אלה החלטות לא פשוטות זאת משום שככל שמדובר בביטוח תמיד ייתכן שנישא במשך שנים בתשלומי הפרמיה החודשיים מבלי שהמאורעות כנגדם אנו מבטחים את עצמנו מתממשים. להבדיל, ישנם ביטוחים שהצורך בהם ברור לכל, כך למשל ביטוח בריאות. ישנם גם ביטוחים המשלבים מרכיב של חיסכון, כך במקרה של הביטוח הפנסיוני (שהפך ברבות השנים חובה עלפי חוק עבור שכירים ועצמאים כאחד) וכך גם בכל הנוגע לפוליסות ביטוח חיים מסוימות.

 

ביטוח חיים מיועד לאפשר לנו לחיות בידיעה שאם, חס וחלילה, בנסיבות כאלה או אחרות, נמצא את מותנו, רמת חייהם של מי שתלויים בנו לא תיפגע. חשוב להבין שרכישת פוליסת ביטוח חיים אינה דרך לסלול עבור שארינו דרך להתעשר, מסיבה זו גובה הכיסוי בפוליסות ביטוח חיים צריך להתאים לרמת ההכנסה של המבוטח, המנגנון היוצר איזון כזה הוא יחס ישיר בין גובה הפרמיה החודשית שמשלם המבוטח להיקף הכיסוי.

 

מה משפיע על מחירן של פוליסות ביטוח חיים

גורמים שונים משפיעים על מחירה של פוליסת ביטוח החיים, היקף הכיסוי הוא אחד מהם, גיל המבוטח ומצבו הבריאותי, סגנון החיים (למשל קיום או היעדר עיסוק בתחביבים שסיכון גבוה בצידם), האופן בו משולב רכיב החיסכון בפוליסת הביטוח, כולם משתנים המשפיעים על גובה הפרמיה (התשלום החודשי שיש לבצע כדי שפוליסת הביטוח תישאר ברת תוקף).

 

אורח החיים כמו גם אורך החיים משתנים עם חלוף הזמן, מסתבר שתמורות כגון אלה בכוחן להשפיע על מחיר ביטוח החיים. תופעה מעניינת, כזו שכיום כבר ברור שאינה מגמה חולפת, היא ההשפעה של העלייה בתוחלת החיים על מחיריהן של פוליסות ביטוח חיים. ככל שאורך החיים הממוצע גדל מחיריהן של פוליסות ביטוחי החיים יורד. מכיוון שהעלייה בתוחלת החיים נמשכת מזה כמה עשורים (ואף מאיצה עם הזמן) אנו עדים להוזלה משמעותית במחירי פוליסות ביטוח חיים, עד כדי כך שלכל מי אשר להם כבר יש ביטוח חיים מומלץ לבדוק אפשרות להוזיל את ביטוח החיים. הוזלה שכזו עשויה להיות משמעותית מאוד, עד כדי אלפי שקלים בשנה. למען הסר ספק מדובר בהפחתת תשלום הפרמיה החודשית תוך שממשיכים ליהנות מאותו היקף כיסוי.

 

בדוק הוזלה של הביטוח שלך, ללא התחייבות

כבר 12,093 אנשים עשו בדיקה להוזלת ביטוח החיים

בדיקה מוצלחת יכולה להיות שווה אלפי שקלים בשנה

בדוק עכשיו

פרטיותך חשובה לנו

 

X
זירת ההשוואות חיסכו עכשיו >