רשלנות רפואית היא מונח המתאר את המקרה בו מטופל לא קיבל טיפול מיטבי מטעם הצוות הרפואי, עד כדי כך שנגרם לו נזק – והנזקים הם לעיתים חמורים. במקרים של רשלנות רפואית, ניתן להוכיח כי הרופא או מי מהצוות המטפל מטעם המכון הרפואי, נקט בפעולות רשלניות, לא סיפק יפול רפואי הולם או הסברים שאיפשרו למטופל לבחור את אופן הטיפול בו באופן מודע, וכדומה. רשלנות רפואית היא עוולה אזרחית, וככזו – מי שעובר עליה חושף עצמו לתביעה במסגרת דיני הנזיקין. חשוב להבין שברובם המוחלט של המקרים אין די ברשלנות כשלעצמה כדי לזכות בתביעה – רק אם הרשלנות גרמה לנזק ניתן יהיה לקבל פיצוי. רשלנות אינה דורשת כוונה לפגוע ומסיבה זו היא רלוונטית גם לתחום הרפואה שכן ברור שצוות רפואי מעוניין להיטיב עם מטופלים ולא לפגוע בהם.

 

במהלך העשור האחרון אנו רואים עלייה חדה במספר התביעות המוגשות בגין רשלנות רפואית. תופעה זו אינה ייחודית לישראל וניתן להסביר אותה בשינוי שחל במערכות היחסים שבין רופאים למטופלים: בעבר מטופלים נטו לקבל ללא עוררין את המקצועיות והבחירות הטיפוליות של רופאיהם, עד כדי חוסר בכוונה להבין את התנהלות הרופאים, מהות ואופי הטיפול שהצוות הרפואי בחר להעניק להם. המצב כיום שונה בתכלית – גישה חופשית למידע, ידע כללי נרחב יותר, השכלה ואחריות אישית מניעים מטופלים לדרוש ולקבל הסברים מעמיקים, לשמוע על אפשרויות שונות ואף להיות מעורבים בעצמם בקבלת החלטות הנוגעות לטיפול הניתן להם.

 

 

ישנם משרדי עריכת דין המתמחים בניהול תביעות רשלנות רפואית. יתרה מכך, קיימים משרדים המתמחים בתחום כזה או אחר של רשלנות רפואית, כך למשל עורכי דין העוסקים בעיקר בתביעות על רקע אבחון מאוחר של מחלת הסרטן (על המשמעויות מרחיקות הלכת שעלולות להיות לאיחור כזה), עורכי דין העוסקים בכשלים רשלניים שגרמו לאי גילוי בעיות גנטיות ומומים בעוברים, ועוד. לעיתים קרובות עורכי הדין המייצגים לקוחות שנפגעו כתוצאה מרשלנות רפואית הם עצמם בעלי ידע רפואי מקצועי בתחום הרלוונטי, כלומר רופאים שהפכו משפטנים או משפטנים שהעמיקו ידיעותיהם ברפואה בכלל ובתחום רפואי מסוים בפרט.

 

רשלנות רפואית - הגדרה משפטית

רשלנות רפואית היא מקרה מסוים של רשלנות שעניינה כשל, גם אם בשוגג וללא כל כוונה לפגוע, של רופא או איש צוות רפואי בהענקת טיפול נאות. אם נגרם למטופל נזק בגין רשלנות כזו הוא יכול לתבוע פיצוי במסגרת תביעת נזיקין. מספר תביעות מעין אלה המוגשות מדי שנה מצוי בעליה וישנם משרדי עורכי דין המתמחים בניהולן

 

רק בעל מקצוע ידע לקבוע אם אכן מדובר ברשלנות רפואית

לעתים קרובות מטופלים חשים שרופא, אחות, טכנאי או איש צוות רפואי אחר נהג ברשלנות בעת שהעניק להם טיפול, ייתכן שמדובר בעיכוב או מחדל (הימנעות מביצוע מעשה עשוי בהחלט להיחשב רשלנות). חשוב להבין כי תביעה בגין רשלנות רפואית אפשרית רק כאשר המעשה או המחדל אכן מהווים עוולה משפטית. לעוולת הרשלנות שלושה יסודות, אי עמידה בחובת הזהירות, התרשלות וגרימת נזק. ככל שהדבר נוגע למוסדות רפואיים, רופאים ואנשי צוות רפואי אך טבעי הוא שהם חבים חובת זהירות מסוימת כלפי מטופלים אולם תחום הרפואה מאופיין בנטילת סיכונים ולכן כדי שתהיה הפרת חובת הזהירות עד כדי התרשלות יש לקבוע אם ניתן היה לצפות את הסיכון. אם הופרה חובת הזהירות נחוץ היסוד השני, ההתרשלות עצמה. זו מתקיימת רק אם הנתבע התנהל באופן החורג מכפי שיש לצפות מ”רופא סביר”. גם אם הופרה חובת הזהירות והייתה התרשלות עדיין אין מקום לתבוע אלא אם כתוצאה מאלה נגרם למטופל נזק.

 

לאור כל שתואר לעיל ברור שעבור מי שאינו בעל הידע והניסיון (הרפואי והמשפטי) הדרוש קשה לקבוע אם אכן מדובר במקרה של רשלנות רפואית. רק עורך דין המתמחה בתחום זה יוכל לבחון את הדברים לאשורם ולייעץ לנו אם וכיצד לפעול.

 

מתי יתקבלו תביעות רשלנות רפואית?

גם אם נגרם למטופל נזק כתוצאה מטיפול לוקה בחסר אין מדובר בהכרח ברשלנות רפואית. רק בעל מקצוע, משפטן בעל ידע בתחום הרפואי הרלוונטי וניסיון בניהול תביעות רשלנות רפואית, ידע לקבוע אם יש מקום להגיש תביעה

 

העלויות הכרוכות בניהול תביעת רשלנות רפואית

מאפיין נוסף של תביעות רשלנות רפואית הוא שעלויות נכבדות בצידן. למעשה אלה הן התביעות הנחשבות היקרות ביותר לניהול מכל סוגי התביעות הנזיקיות, זאת בשל הסכומים הנדרשים לשם מימון עריכת בדיקות וקבלת חוות דעת של מומחים רפואיים. בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בניהול תביעת רשלנות רפואית יש לנקוט משנה זהירות בעת שבוחנים אם יש מקום להגישן. ברוב המקרים תביעות כאלה מוגשות כנגד מוסדות רפואיים גדולים (עליהם האחריות להתנהלות הצוות הרפואי) ו/או חברות ביטוח (מוסדות רפואיים נוהגים לבטח עצמם ועובדיהם כנגד תביעות רשלנות רפואית). מובן אם כן שלנתבע עשוי להיות יתרון ניכר במשאבים ביחס לתובע. רק פניה אל משרד עורכי דין המתמחה בטיפול בתביעות רשלנות רפואית מן הסוג הרלוונטי לכם תבטיח קבלת החלטות מושכלות וניהול אופטימלי של התביעה עד לקבלת מלוא הפיצוי המגיע לכם.

 

כבר 18,577 אנשים קיבלו הצעה

פרטיותך חשובה לנו

הנני מאשר ומסכים לתנאי שימוש, אשר בכפוף להם הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך קבלת פניות ו/או הצעות מצד שלישי

 

אולי יעניין אותך גם?

X
זירת ההשוואות חיסכו עכשיו >