רפורמה חדשה של משרד האוצר מתקנת כשלים במוצר תאונות אישיות. אלפי ישראלים בודקים ונהנים מחיסכון של אלפי שקלים

עודכן 12 יולי, 2020

אחרי שנים שבהן ענף ביטוח התאונות האישיות היה פרוץ, רפורמה חדשה של משרד האוצר משנה לחלוטין את הכללים ומסדירה את חוקי המשחק. עכשיו אתם יכולים להגן על עצמכם טוב יותר מפני תאונות ונזקים, ולקבל פיצוי כספי משמעותי.

ביטוח תאונות אישיות - הרפורמה

הרפורמה של משרד האוצר וההוראות המחייבות של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מציעות שינויים מהותיים וחשובים מאוד, והן מגיעות אחרי שנים רבות בהן פעל השוק ללא פיקוח מספק. כך שווקו פוליסות ביטוח על ידי גורמים בלתי מוסמכים, לרוב בשיטות אגרסיביות מאוד ועם מידע חלקי במקרה הטוב. הרפורמה החדשה מגדירה את החוקים מחדש.

 

זכאות להוזלת ביטוח תאונות אישיות תלויה במספר גורמים, כמו לאיזה קבוצת גיל אתה שייך. מעל 12,756 ישראלים כבר ביצעו בדיקת זכאות להוזלת ביטוח תאונות אישיות, זה לוקח פחות מדקה ורק צריך לענות על מספר שאלות בסיסיות.

 

ניתן להריץ בדיקת זכאות להוזלת ביטוח תאונות אישיות על ידי בחירת קבוצת גילך:

 

פוליסת תאונות אישיות – על ידי בעל רישיון בלבד

אחת הדרישות הבסיסיות והחשובות ברפורמה קובעת כי מכירת פוליסה יכולה להתבצע אך ורק על ידי גורם מוסמך. החלטה זו היא תוצאה של שורת כשלים שהתגלו לאורך השנים, והיא נועדה להבטיח שרק סוכני ביטוח וחברות מתמחות יוכלו למכור ביטוח תאונות אישיות.

 

הליך המכירה הלקוי הוביל גם לפגיעה באיכות השירות שקיבלו המבוטחים, וכיום נדרשת מכירה מפוקחת המבטיחה שקיפות מלאה ומתן פירוט מלא ומפורט מאוד ביחס לפוליסה ולתכולתה. בנוסף שונו האותיות הקטנות והמוכרות כל כך, כאשר ההוראות החדשות מגדירות מחדש מה היא תאונה ולאילו כיסויים זכאי המבוטח. המשמעות המידית היא תשלום מהיר יותר של תביעות – וכיסוי ביטוחי רחב הרבה יותר.

 

ביטוח תאונות אישיות - גורם מסמך בלבד
רק גורם מוסמך יכול להציע ביטוח תאונות אישיות

 

בעקבות הרפורמה: פוליסה מקיפה יותר

טרם כניסתה של הרפורמה לתוקף, חברות הביטוח השונות שיווקו פוליסות בהיקפים שונים, אבל גם המציאות הזו עומדת להשתנות בתחילת 2021. בעקבות השינוי יחויבו החברות לשווק ביטוחים המעניקים כיסויים מוגדרים, ובפרט כיסוי למצבי נכות, אשפוז, שברים וכוויות, וכן לכיסוי ימי החלמה בעקבות תאונה, וכיסוי בעקבות מוות. כל זאת במטרה להעניק שירות טוב יותר למבוטחים.

 

בנוסף, ההוראות החדשות קובעות שאחוזי הנכות שייקבעו לצורך מתן הפיצוי למבוטחים יתבססו על חוות דעת רפואית, בניגוד למצב המוכר לפיו אחוזים אלה נקבעו במקרים רבים באופן שרירותי. כדי להבטיח גם מודעות גבוהה יותר מצד המבוטחים, ולאפשר להם לקבל החלטות באופן אקטיבי, תידרש הסכמה חוזרת של המבוטח על הפוליסה מדי שנתיים.

 

הרפורמה החדשה מסדירה את הענף

מבוטחים רבים שרכשו פוליסת תאונות אישיות ממוקדי מכירה וסוכנים בלתי מורשים, מגלים היום שהם משלמים פרמיה גבוהה מאוד – על אף שהמוצר שלהם איננו עדכני וגם איננו מותאם לצרכים שלהם. הגיע הזמן שגם אתם תבדקו את הפוליסה שלכם, תוודאו שהיא עדכנית ואף תוזילו אותה באופן משמעותי. זוהי בדיקה פשוטה שיכולה לחסוך לכם הרבה מאוד כסף. 

 

זכאות להוזלת ביטוח תאונות אישיות תלויה במספר גורמים, כמו לאיזה קבוצת גיל אתה שייך. מעל 12,756 ישראלים כבר ביצעו בדיקת זכאות להוזלת ביטוח תאונות אישיות, זה לוקח פחות מדקה ורק צריך לענות על מספר שאלות בסיסיות.

 

ניתן להריץ בדיקת זכאות להוזלת ביטוח תאונות אישיות על ידי בחירת קבוצת גילך:

 

הוזלה בביטוח
עינת מילר
האם אתה זכאי להוזלה בביטוח תאונות אישיות?
בחר את קבוצת גילך לבצע בדיקה