תלוש שכר זה דבר מורכב – הכירו את התלוש שלכם אחת ולתמיד

עומר גלעדי5 דקות קריאה
שתף:

כל עובד שכיר בישראל מקבל מן המעסיק בתום כל חודש תלוש שכר עליו מרוכזים מגוון נתונים הקובעים בסופו של דבר את גובה תשלום המשכורת המועבר אל חשבון הבנק של העובד. מידע נוסף המופיע על תלוש שכר מעיד על זכויות שונות המגיעות לעובד (כגון ימי חופשה ומחלה) ועל הפרשות לאפיקי חיסכון שונים (קרן הפנסיה בראשם).

 

תלוש שכר הוא מסמך חשבונאי וכדי להבינו עד תום נדרשת היכרות בסיסית עם מונחים מקצועיים, שיטות רישום, חוקים ותקנות. עובדים רבים משלימים עם העובדה שאין ביכולתם להבין משמעותם של כל הדברים המפורטים בתלוש השכר שלהם. חשוב לדעת שלא קשה לרכוש את הידע שיאפשר גם לכם להבין ולעקוב אחר המפורט בכל סעיף וסעיף של תלוש השכר שלכם. מי שמעוניינים להעמיק היכרותם עם תלוש השכר שלהם ימצאו בפסקאות הבאות פירוט מרכיביו השונים והסברים תמציתיים אודות כל אחד ואחד מהם. מומלץ מאוד ללמוד את הנושא כדי שתוכלו לעקוב ולוודא שאתם מקבלים את כל אשר מגיע לכם.

 

הזכות לקבל תלוש שכר ומבנה התלוש

חובתם של מעסיקים להנפיק תלוש שכר לכל עובד מקורה בחוק הגנת השכר משנת 1958. החוק עבר רוויזיה מקיפה בשנת 2009 והוא מסדיר את כל הנוגע לתשלום שכרם של עובדים, כולל מועד התשלום, מה דינם של מעסיקים המלינים שכרו של עובד, ניכויים שונים מן השכר, קצבאות, תוספות אפשריות, אופן מעקב אחר הענקת זכויות סוציאליות ועוד.

 

בחוק הגנת השכר מפורט גם המבנה לפיו יש לערוך כל תלוש שכר, זאת כדי להקנות לכל תלושי השכר במשק מכנה משותף אשר יהפוך אותם ברורים וקלים יותר לפענוח.

 

נתונים אישיים ועיקרי הסכם ההעסקה

בראש תלוש שכר יופיעו נתוניו האישיים של העובד כולל מספר זהות, מצב משפחתי (לו השפעה על חישובי מס), שם קופת החולים, השתייכות לארגון עובדים ועוד.

פירוט נוסף בראש התלוש נוגע להסכם ההעסקה בין המעסיק לעובד. כך למשל יופיע מועד תחילת העבודה, אחוז המשרה (משרה מלאה או חלקית ובאיזה היקף), דרג העובד (לפי דירוג של המעסיק ו/או כזה הנקבע לפי רישיון מטעם רשויות המדינה), סיווג העובד לצרכי תשלום מס הכנסה וביטוח לאומי ועוד.

 

בלב תלוש שכר- פירוט התשלומים

אך טבעי הוא שפירוט סכומים שמגיעים לעובד תופס מקום מרכזי בתלוש שכר. כך במרכז התלוש, ברוב המקרים בטבלה, יפורטו הסכומים לתשלום. עבור כל סכום יפורטו מרכיבים המשפיעים על גובהו, כך למשל עבור המשכורת עצמה יפורטו משכורת הבסיס, ותק, דרג, שעות נוספות ועוד. עוד תשלומים אופייניים הם דמי נסיעה, הוצאות טלפון, ביגוד, מזון ועוד. סך הסכום לתשלום מוצג בקצה השמאלי התחתון של פירוט התשלומים.

 

בנפרד מפירוט התשלומים מופיעים התעריפים לפיהם חושבו. כך למשל יופיע תעריף שכר יומי (ו/או שעתי) ותעריף לדמי נסיעות (לפי מרחק מקום העבודה ממקום מגוריו של העובד).

 

חישובי מס

החוק קובע שמס ישולם לא רק על שכר אלא גם על שווי ערך כספי של הטבות שונות הניתנות לעובד. לכן בכל תלוש שכר יפורטו לא רק ההטבות עצמן (כגון ארוחות, רכב צמוד, טלפון, הפרשות מעביד לקופת גמל וכד’) אלא גם כמה שוות הטבות אלה. הסכום המצטבר יוצג בעמודת “למס בלבד” והוא מתווסף לסכום הברוטו ממנו מחושב הניכוי למס הכנסה.

 

תחת כותרת “ניכויי חובה- מיסים”, מפורטים בכל תלוש שכר סכומים המנוכים משכר הברוטו של העובד (הכולל, כפי שפורט לעיל, גם את השווי הכספי של ההטבות השונות הניתנות לעובד) לתשלומי מיסים. תשלומים אלה כוללים ניכוי למס הכנסה, לביטוח לאומי, לביטוח בריאות (תשלום חובה בישראל) והפרשות כחוק לקרן פנסיה.

 

ניכויים לקופת גמל, לוועד עובדים וניכויים אחרים שהעובד הסכים להם

בכל תלוש שכר מפורטים מלבד ניכויי החובה גם כאלה המבוצעים בהסכמת העובד. כך למשל ניכויים לקופת גמל (לפי “חוק פנסיה חובה”, יכול עובד לבחור קרן פנסיה ו/או קופת גמל אליה יופרש סכום בגובה 5% משכרו והמעביד ישלים 5% נוספים מכיסו). עוד יפורטו ניכויים שהעובד מתחייב אליהם, דוגמת תשלום לוועד עובדים, ותשלומים שהעובד מבקש להסדיר ישירות מתלוש השכר, כגון תשלומים לרשויות המקומיות, לביטוח בריאות פרטי, ביטוח שינויים, החזר הלוואות, תשלום עבור שירותים ומוצרים שהעובד רכש ועוד.

 

נתונים מצטברים

בעוד הנתונים שפורטו עד כה משפיעים על גובה המשכורת המשולמת לעובד באותו חודש הרי שבתלוש שכר מפורטים גם נתונים מצטברים כגון יתרת ימי חופש ומחלה, סכומים שנצברו בקופת גמל, קרו פנסיה וקרן השתלמות. עוד מפורטים נתונים מצטברים מתחילת שנת המס כגון סך ההכנסה החייבת במס, סך התשלום למס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות.

 

תלוש שכר תפקידו לאפשר לעובד לעקוב אחר התשלומים המועברים לו ישירות, אחר הענקת זכויות המגיעות לו והאופן בו הוא מנצל אותן, אחר ביצוע בפועל של בחירות שביצע (כגון הפרשה לאפיק חיסכון פנסיוני כזה או אחר) וכל עניין אחר הקשור בתמורה המגיעה לו מן המעסיק לפי הסכם ההעסקה והחוק. עוד ניתן ללמוד מתלוש שכר היקף תשלומי מס, נקודות זיכוי למס וסכומים שנצברו באפיקי חיסכון שונים (ביטוח מנהלים למשל). אין סיבה להשלים עם מצב בו מתקשים להבין תלוש שכר, אם נתקלים בנתון כזה או אחר שאינו ברור די צרכו ניתן לפנות אל חשב השכר ולקבל הבהרות.

 

שתף:
קבלו טיפים על חיסכון השקעות וכלכלה מעשית
https://www.reali.co.il/wp-content/themes/realitheme