Emma
הנה התוצאה שלך:

מצוין! בהתבסס על הניתוח שלי, נראה שיש הסתברות גבוהה להתאמה למעבר קופה

נמוך
בינוני
גבוה
מדד זכאות

נציג יחזור אליך טלפונית כדי להסביר לך כיצד לפעול! הנציג יתקשר בשעה הקרובה, ומומלץ לשאול אותו את השאלות הבאות:

Emma
1 אילו מסמכים אני צריך להכין לשם התנעת התהליך?
2 כמה זמן לוקח התהליך?
3 מה גובה החיסכון שניתן לצפות?

דרכים נוספות לחסוך ולהרוויח

כל הזכויות שמורות ל-”ריאלי” © 2016