Emma
הנה התוצאה שלך:

מצוין! בהתבסס על הניתוח שלי, נראה שיש התאמה לפרוייקט "מתחם העסקים החדש ברחובות"

נמוך
בינוני
גבוה
מדד זכאות
.

נציג יחזור אליך טלפונית כדי לתת לך מידע נוסף! הנציג יתקשר בשעה הקרובה, ומומלץ לשאול אותו את השאלות הבאות:

Emma
1 כמה משרדים פנויים נותרו?
2 מה הם גדלי היחידות שנותרו?
3 מה שלב הפרוייקט ברגע זה?

דרכים נוספות לחסוך ולהרוויח

כל הזכויות שמורות ל-”ריאלי” © 2016