Emma
הנה התוצאה שלך:
מצוין! בהתבסס על הניתוח שלי, נראה שיש התאמה להשקעה בפרויקט "רמות השרון".
נמוך
בינוני
גבוה
מדד זכאות
.

נציג יחזור אליך טלפונית כדי להסביר לך כיצד לפעול! הנציג יתקשר בשעה הקרובה, ומומלץ לשאול אותו את השאלות הבאות:

Emma
1 מה סכום ההשקעה המינימלי?
2 כמה יחידות נותרו פנויות?
3 מה שלב הפרויקט ברגע זה?

דרכים נוספות לחסוך ולהרוויח

כל הזכויות שמורות ל-”ריאלי” © 2016