היטל השבחה – מתי משלמים וכמה? המדריך המלא

עומר גלעדי5 דקות קריאה
היטל השבחה - מה זה?
שתף:

היטל השבחה הוא תשלום חובה לרשות המקרקעין כאשר בעל נכס משביח את הנכס שלו או מגדיל את השטח הבנוי שלו. על גובה הסכום שיש לשלם עבור היטל השבחה, המקרים בהם יידרש בעל נכס לשלם היטל השבחה וגם על פטורים והקלות בשיעור היטל השבחה – במדריך שלפניכם.

 

כיצד נקבל היטל השבחה?
היטל השבחה הוא היטל שיש לשלם לטובת השבחתם של נכס, קרקע או דירה, למשל במהלך שיפוץ הדירה והרחבת שיטחה. גובה ההיטל נקבע על ידי הוועדות לתכנון ולבנייה

 

מתי נצטרך לשלם?

היטל השבחה נדרש לתשלום כאשר נערך שינוי המשביח את ערך הנכס אשר בבעלותו של המשלם, הן במקרים בהם המשלם הוא בעל המקרקעין (הרשום בטאבו) והן כאשר הוא חוכר את הנכס (כאשר זה מנוהל על ידי מנהל מקרקעי ישראל). היטל השבחה נדרש לתשלום כאשר הנכס משתנה כך ששוויו עולה – למשל, כאשר מאושרות על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תכניות בנייה עבור הנכס, כאשר מתקבל אישור לשימוש חורג, בהינתן אישורי הקלות לבנייה שלא בהתאם לחוק העירוני או האזורי, או באישורי תב”ע (למשל בפרוייקטים של תמ”א 38 או בפרוייקטים של פינוי בינוי). רק תשלום היטל ההשבחה יאפשר קבלה בפועל של אישורי בנייה לתכנית עבור בנייה או שיפוץ בנכס.

 

היטל השבחה יאפשר קבלת אישור לבנייה
תשלום היטל השבחה מאפשר קבלת אישור לבנייה על פי תכנית בנייה שהוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, ולאחריו תורשו להתחיל בבנייה עצמה

 

גובה התשלום של היטל השבחה

גובה התשלום עבור הנכס נקבע על ידי שמאים מקצועיים המופעלים מטעם הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה בהתאם לתכנית, למצב הקיים של הנכס, ולהקלות הניתנות במקרים מיוחדים. היטל ההשבחה, באופן תיאורטי, נקבע על ידי השמאי על פי הכפלה של גודל השטח שהושבח כפול שווי הקרקע למ”ר, אולם במרבית המקרים שיעור היטל ההשבחה הוא לכל היותר  50% משווי עליית הערך של השטח שהושבח. לעיתים קרובות השמאות המתקבלת מטעם הוועדה או העירייה אינה עומדת בקנה אחד עם ציפיות בעלי הנכס בנוגע לגובה היטל ההשבחה שיש לשלם, במקרים כאלה ניתן להגיש ערר על היטל ההשבחה בתוך 45 ימים מיום קבלת השובר לתשלום ההיטל. את הערר הוועדה יכולה לקבל או לדחות. באם נדחה הערר המוגש על ידי בעל הנכס, ניתן לערער גם לבית המשפט או לפנות ליו”ר מועצת שמאי המקרקעין למינוי שמאי מייעץ או שמאי מכריע.

 

במקרים מסויימים ניתן לקבל פטור או הנחה בתשלום היטל השבחה. מקרים לדוגמה בהם ניתן להגיש בקשה לפטור או להקלות בגובה התשלום של היטל השבחה הם:

 

  • השבחה בשכונה המוגדרת על ידי העירייה או המועצה כשכונה לשיקום
  • השבחה בקרקע השייכת למוסד ציבורי המשמש, כמו למשל בית ספר, מוסד תרבות, בית כנסת, וכדומה
  • השבחת נכס שבעליה הוכר כזכאי לסיוע של משרד השיכון והבינוי
  • השבחת הנכס לצרכי נגישות
  • השבחת הנכס לטובת כבישת דרך המיועדת לשימוש הציבור
  • השבחה לטובת בנייה של מרחב מוגן
  • השבחה לטובת חיזוק המבנה בפני רעידת אדמה (בתכנית תמ”א 38)
  • ונוספים

 

איך משלמים היטל השבחה?

היטל ההשבחה נדרש לתשלום בטרם מתקבלים אישורי בנייה והיתרים לתחילת הבנייה. את טפסי התשלום להיטל ניתן לקבל בוועדות המקומיות או האזוריות לתכנון ולבנייה או במשרדי העירייה האחראיים לאישור תכניות הבנייה. תשלום היטל ההשבחה יאפשר קבלת היתרים לבנייה, לצד הפקדת ערבות שתפקידה להבטיח אי חריגה מתכניות הבנייה.

 

שתף:
קבלו טיפים על חיסכון השקעות וכלכלה מעשית
https://www.reali.co.il/wp-content/themes/realitheme