למי מגיע החזר מס – ומתי (וגם איך) שווה לבדוק?

עומר גלעדי5 דקות קריאה
למי מגיע החזר מס
שתף:

בכל עשירי לחודש אנחנו רואים מחדש עד כמה רחוק הסכום שאנחנו מרוויחים ברוטו, מהסכום שנכנס לבנק הלכה למעשה. הסיבה להפרשים היא בעיקר (בדרך כלל) ניכויי מיסים, אשר בשיטת הגבייה הנהוגה בישראל (ניכוי מס במקור) גובה את מירב תשלום מס הכנסה בכל חודש. מה שחשוב לדעת הוא, שבאותה שיטת תשלומי מיסים מובנית הזכות של כל עובד בישראל לבקש החזרי מס, רטרואקטיבית עבור שש שנים, עבור מיסים שחושבו ביתר. החזרי מס הם כמעט בלתי נמנעים, והם נצברים לסכומים גבוהים במיוחד אם השכר החודשי שלכם אינו זהה בכל חודש, אם עברתם מקומות עבודה או אם היו הפרשים משמעותיים בגובה השכר בחודשים שונים במהלך שש השנים האחרונות, בהן לא הגשתם בקשה לקבלת החזר מס.

 

למי מגיעים החזרי מס? כיצד ניתן להגיש בקשה לקבלת אותם הפרשים ששולמו ביתר? ומתי תקבלו את הכסף? על כך ועוד – במאמר שלפניכם.

 

החזר מס מאפשר לכם לקבל את עודפי המס ששילמתם
החזר מס הוא שיטה מונה באופן גביית מס הכנסה בישראל, הנעשה לפי ניכוי מס במקור. המס המשולם בכל חודש הוא בגובה המירבי האפשרי, על מנת למנוע יצירת חוב של העובד כלפי רשויות המס. העובד זכאי לתבוע בחזרה את תשלומי המס ביתר ששילם – עד שש שנים אחורה

 

איך קורה שמשלמים יותר מדי מס

חשוב להבין שהסכום שאנו נדרשים לשלם למס הכנסה (“שומת המס”) מחושב, בסופו של דבר, על בסיס שנתי. השומה מחושבת כאחוז מסוים (המשתנה בהתאם לגורמים כגון גובה השכר ואחוזי פטור המגיעים לעובד) מסך השכר ששולם לנישום (עובד שכיר או עצמאי) במהלך שנת המס. לעומת זאת, תשלומי המס בפועל מבוצעים על בסיס חודשי כשסכום מסוים מנוכה ישירות מן השכר (כלל אינו מגיע לידי העובד). יוצא איפוא שהניכויים המבוצעים נעשים לפי הערכה ורק בסוף שנת המס ניתן לסכם ולמצוא מה הייתה, הלכה למעשה, הכנסתו של העובד. גם אצל עצמאים המצב דומה. עצמאים משלמים מדי חודש “מקדמות” שגובהן נקבע לפי ההכנסה המשוערת. מכיוון שמדובר בהערכות מובן מאליו שייתכנו הפרשים. פעמים רבות אלו יהיו לטובת הנישום וכך אנו עשויים למצוא עצמנו זכאים להחזרי מס.

 

החזר מס נקבע בסוף שנת המס
החישוב החודשי של גובה מס הכנסה שאנחנו משלמים מבוצע לפי הערכת גובה השכר השנתי שלנו – הערכה שלא פעם אינה מדוייקת, מטבע הדברים. על כן, החזר מס הוא תהליך יעיל – וגם רווחי – אצל מי שתלושי השכר שלו אינם קבועים וזהים בכל חודש

 

הקלות במס הכנסה שנלקחות בחשבון רק בדיעבד

החזרי מס מגיעים למי ששילמו, במצטבר במהלך כל שנת המס, סכום הגבוה מזה שהיה עליהם לשלם. מצב כזה ייתכן כאשר תשלום המס נעשה לפי הערכת יתר של ההכנסה השנתית. ישנן נסיבות נוספות המשפיעות על זכאות להחזר מס. כך למשל מי שזכאי להקלות במס אך לא קיבל אותן בפועל (אפילו אם רק משום שלא הגיש בקשה),  או כאשר עובד מועסק על ידי כמה מעסיקים בו זמנית ולא דאג לערוך תיאום מס (כל עוד לא בוצע תיאום מס ממשכורותיו של עובד כזה מנוכים תשלומי מס הכנסה לפי מדרגת המס הגבוהה ביותר). הולדת תינוק אף היא עשויה להוביל לתשלום יתר של מס, זאת כאשר יש עיכוב בעדכון תוספת נקודות זיכוי במס. נסיבות נוספות הקובעות למי מגיע החזר מס הן פיטורים או התפטרות, הפרשות שמבצע העובד באופן עצמאי ומזכות אותו בהקלות מס ועוד.

 

כפי שניתן לראות קשה לקבוע רשימה סגורה בתשובה לשאלה למי מגיע החזר מס. כל מי שסבורים שייתכן והקלות במס המגיעות להם לא נלקחו בחשבון, כמו גם מי שסבורים ששילמו מס לפי הערכת הכנסה שהייתה גבוהה מהכנסתם בפועל, טוב יעשו אם יפעלו לברר זכאותם להחזר מס.

 

הגשת בקשה להחזר מס

לאחר שבדקנו מי זכאים להחזר מס נמשיך ונתאר את הצעדים שיש לנקוט בהם כדי לממש זכות זו. בקשה לקבלת החזר מס ניתן להגיש רק לאחר תום שנת המס ולא יאוחר משש שנים לאחר תום שנת המס במהלכה שולם סכום יתר. את הבקשה יש להגיש לפקיד השומה האחראי על אזור מקום מגוריו של המבקש. בטפסי הבקשה מפורטות כל הנסיבות בגינן מגיע ההחזר ומצורפים המסמכים הדרושים כדי לתמוך בפירוט זה, עובדים שכירים מצרפים טופס 106 אותו הם מקבלים מן המעסיק, עצמאים מגישים טופס 1301 (דין וחשבון על הכנסות). במקרים בהם מבקשים החזר מס על יותר משנת מס אחת יש להגיש בקשות נפרדות לכל אחת מן השנים הרלוונטיות.

 

איך משולם החזר מס

ענינו על השאלות למי מגיע החזר מס, מתי ואיך מגישים בקשה לקבל החזר כזה. רשויות המס בוחנות את הבקשה ואם נקבע שדינה להתקבל מבוצע תשלום ישירות לחשבון הבנק של עובד שכיר בתוך שנה מיום שנערכה שומה חוזרת (בעקבות הגשת הבקשה להחזר) או בתוך שנתיים מסוף שנת המס נשואת הבקשה (המועד המאוחר מבין השניים הוא המועד האחרון לביצוע התשלום). תשלומי החזר מס משולמים בתוספת ריבית והצמדה. אצל עצמאיים המצב מעט שונה, החזר המס מקוזז מתשלומי מס עתידיים ורק בתום שנתיים, אם עדיין לא נוצל מלוא ההחזר, מועברת היתרה לחשבון הבנק של הנישום.

 

 

עבדת בשש שנים האחרונות?

כנראה שהמדינה חייבת לך כסף! בדוק עכשיו עם מומחה להחזרי מס. ללא שום התחייבות

כבר 75,913 אנשים עשו בדיקה להחזר מס

בדוק עכשיו

פרטיותך חשובה לנו

 

שתף:
קבלו טיפים על חיסכון השקעות וכלכלה מעשית
https://www.reali.co.il/wp-content/themes/realitheme