שעות נוספות – מה קובע החוק ומה הזכויות שלכם?

מורן בלסר5 דקות קריאה
שעות נוספות - מה צריך לדעת?
שתף:

כולנו יודעים היטב שכאשר אנו עובדים יותר שעות ממספר שעות עבודה מסוים מגיע לנו שכר הגבוה מן השכר הרגיל עבור השעות שחרגו ממכסת שעות העבודה הרגילות. שעות עבודה כגון אלה מכונות “שעות נוספות”, ישנם עובדים המעוניינים שיאפשרו להם לעבוד שעות נוספות וישנם מי שדווקא מעדיפים להימנע מהן, בכל מקרה חשוב שנדע מה זכויותינו בכל הנוגע לשעות עבודה החורגות מן המכסה הרגילה, מה גובה תוספת השכר המגיעה לנו בגינן, האם המעסיק יכול לדרוש מאיתנו לעבוד שעות נוספות וכמה, מה עושים אם המעסיק אינו משלם לנו את כל המגיע לנו בגין שעות נוספות שעבדנו ועוד. ריכזנו עבורכם מידע חשוב שיסייע לכם להכיר את זכויותיכם וחובותיכם כעובדים כמו גם את אלה של המעסיקים בכל הקשור בשעות נוספות.

 

חוק שעות עבודה ומנוחה

נושא שעות נוספות מוסדר בסעיף 16 של חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי”א – 1951 (על התיקונים, העדכונים והתוספות שהוכנסו בו ברבות השנים, כמו גם תקנות שתוקנו מכוחו). ישנם חוקים נוספים להם נגיעה עקיפה לנושא שעות נוספות, כך למשל חוק הגנת השכר (שם נקבע בסעיף 5 ששכר הבסיס לא יכלול תשלום עבור שעות נוספות או עבודה בימי מנוחה). עוד נקבעים תנאים הנוגעים לשעות נוספות במסגרת הסכמי עבודה קיבוציים העשויים לחול על ציבור עובדים בהיקף כזה או אחר מכוחם של צווי הרחבה. חשוב לדעת שהחוק קובע במפורש שבמקרים בהם עובדים זכאים, מכוח הסכמי עבודה פרטניים או הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, לגמול גבוה מזה המוגדר בחוק יש להעניק לעובדים את התנאים המיטיבים עימם.

 

מעניין לציין שהמחוקק בחר לקבוע שהעסקה בשעות החורגות ממסגרת שעות העבודה הרגילות אסורה למעט בחריגים שנקבעו בחוק. הרציונל העומד מאחורי איסור זה הוא הבטחת שמירה על היקפי שעות עבודה מקסימליים ומניעת פגיעה יתרה באיכות חייהם של עובדים, שהרי כל אחד זקוק לשעות פנאי. עוד קובע החוק שבהתקיים החריגים הנ”ל וכאשר בחר המעסיק לנצל נסיבות אלה ולהעסיק עובד בשעות החורגות ממכסת שעות העבודה הרגילות יהיה המעסיק מחויב לשלם לאותו עובד שכר גבוה מן הרגיל או במילים אחרות “גמול עבור שעות נוספות”.

 

החוק מתייחס בבירור לנושא של שעות נוספות
על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, חל איסור על מעסיק לדרוש עבודה בשעות נוספות מעבר לשעות שנקעו בחוק, למעט במקרים מיוחדים. במקרים חריגים אלה, על השעות הנוספות להיות מתוגמלות בסכום גבוה מזה של שעות עבודה רגילות

 

גובה הגמול עבור שעות נוספות

על שתי שעות העבודה הראשונות שמעבר לשעות העבודה הרגילות זכאי העובד לקבל שכר בגובה 125% משכרו הרגיל, החל מן השעה השלישית ואילך השכר לשעה יעמוד על 150% מן השכר הרגיל.
עבור שעות נוספות בימי מנוחה ובחג זכאי העובד לקבל שכר בגובה 175% מן השכר הרגיל עבור שתי שעות העבודה הראשונות ו – 200% מן השעה השלישית ואילך.

 

מי זכאי לקבל גמול עבור שעות נוספות

במקומות עבודה בהם נהוג שבוע עבודה בן 5 ימים יהיו עובדים זכאים לקבל גמול עבור שעות נוספות על כל שעת עבודה מעבר ל – 43 שעות שבועיות או לאחר שהשלימו שמונה שעות ושלושים ושש דקות עבודה ביום, אם יש הסכם קיבוצי המגדיר יום עבודה בן 9 שעות הזכאות לגמול תחול על כל שעת עבודה מעבר ל – 9 שעות יומיות אלה. מי שעובדים במשמרת ללה זכאים לגמול החל מן השעה השמינית ואילך. בחוק שעות עבודה ומנוחה מפורטת רשימה של תפקידים אשר העוסקים בהם אינם זכאים לקבל גמול עבור שעות נוספות, בין אלה נמנים עובדי שירות בתי הסוהר, שוטרים, עובדי מדינה שתפקידם מחייב עבודה מעבר לשעות המקובלות, יורדי ים, אנשי צוות אויר, מנהלים שתפקידם דורש מידה מיוחדת של אמון ועוד. גם עובדים זרים בתחום הסיעוד אינם זכאים לקבל גמול עבור שעות שחורגות מאלו המקובלות.

 

חשוב לדעת כי לא ניתן לסכם בחוזה ההעסקה על גמול נמוך (או ויתור כליל) מזה שקובע החוק, לסעיף כזה בחוזה העסקה אין שום תוקף משפטי והמעסיק מחויב לשלם על השעות הנוספות כרגיל. במניין אותן 43 שעות רגילות שעם השלמתם מתחילה זכאות לגמול עבור שעות נוספות נלקחים בחשבון שעות היעדרות בגלל מחלה, חופשה שנתית, חגים בהם אין עובדים, שביתה, יום בחירות לכנסת ומילואים. הזכאות לגמול עבור שעות אלו מתחילה רק לאחר השלמת 43 שעות עבודה שבועיות גם אם חוזה ההעסקה מחייב את העובד לפחות שעות שבועיות (עובדים במשרה חלקית למשל).

 

שעות נוספות – מה עושים אם המעסיק אינו משלם לנו את המגיע לנו

כפי שיש לנהוג בכל מקרה בו אין אנו מקבלים מן המעסיק את המגיע לנו כך גם בנוגע לתשלום כחוק עבור שעות נוספות, יש לפנות לאחד מארגוני הסיוע לעובדים כגון האגודה לזכויות האזרח בישראל, הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב, קו לעובד ועוד. נשים יכולות לפנות גם לארגון ויצ”ו ונעמת.

 

שתף:
קבלו טיפים על חיסכון השקעות וכלכלה מעשית
https://www.reali.co.il/wp-content/themes/realitheme