בדיקת החזר מס שלילי – למי זה רלוונטי ואיך עושים את זה?

עומר גלעדי5 דקות קריאה
כך תבצעו בדיקת החזר מס שלילי
שתף:

שכר המינימום בישראל עומד, החל מהמשכורת עבור חודש ינואר 2018, על 5,300 שקלים. שיטת המיסוי בישראל היא פרוגרסיבית, ככל שהכנסתו של אדם גדלה כך יוטל עליו מס בשיעור גבוה יותר, החישוב הוא שנתי אולם הגביה נעשית מדי חודש כאשר בסוף השנה ניתן לבצע בדיקת החזר מס שלילי ולקבל את ההחזר במקרים בהם הייתה גביית יתר. משכורת מינימום חודשית פירושה הכנסה שנתית של עד 74,640 ש"ח, על הכנסה כזו נגבה מס הכנסה בשיעור של 10% (זוהי מדרגת המס הנמוכה ביותר), כך יוצא שממשכורת מינימום של 5,300 ש"ח נותרים בידי עובד שכיר, או עצמאי שאלה הם סכומי ההכנסה שהוא מייצר, לאחר תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי, רק מעט יותר מארבעת אלפים שקלים. מובן מאליו שקשה מאוד להתקיים משכר כזה, במיוחד ככל שמדובר במי שכבר הינם בעלי משפחה.

 

המחוקק הישראלי נתן דעתו למצוקתו של ציבור נרחב העובד לפרנסתו שעות רבות בכל חודש אולם בכל זאת אינו מצליח לייצר הכנסה מספיקה. כדי לסייע לעובדים המשתכרים סכומים נמוכים קיים בישראל מזה למעלה מעשור מס הכנסה שלילי, המכונה גם "מענק עבודה" או "מענק הכנסה". מלבד הסיוע הפיננסי המשמעותי, מטרת המענק היא לעודד את מי שלמרות שהם עובדים אינם מצליחים "לגמור את החודש" ולדרבן אותם להמשיך לעבוד למרות שהשכר שהם מקבלים אינו גבוה בהרבה מדמי אבטלה, קצבת הבטחת הכנסה או קצבה אחרת ומני הטבות העשויות להיות מנת חלקם לו הפסיקו לעבוד. חשוב לציין שלמרות שהליך בדיקת החזר מס שלילי הוא פשוט למדי רבים להם מגיע החזר כזה אינם דואגים לקבלו. אספנו עבורכם מידע אשר בכוחו לסייע לכם להבין אם ייתכן שגם אתם בין הזכאים, כיצד מבצעים בדיקת החזר מס שלילי ואיך יש לפעול כדי לקבל תשלום מס הכנסה שלילי בפועל.

 

בדיקת החזר מס שלילי תחסוך כסף
ישנם שכירים ועצמאים בישראל שהכנסתם השנתית עשויה להיות כזו המקנה להם זכות לקבל מענק מס הכנסה שלילי, מסתבר שרבים אינם מממשים זכותם זו

 

בדיקת החזר מס שלילי לשכירים ועצמאים כאחד

בדיקת החזר מס שלילי חשוב שיערכו עובדים שכירים ועצמאים שגובה הכנסתם השנתית נמוכה מן הסכום שנקבע כגובה ההכנסה המרבי המזכה במענק. נכון לשנת 2017 זכאים למענק מס הכנסה שלילי מי שסכום הכנסתם החודשי (סך ההכנסה השנתית לחלק ל-12 חודשים) אינו נמוך מ-2,059 שקלים ואינו עולה על 6,141 שקלים. הזכות לקבל החזר מס שלילי מוקנית לשכירים ועצמאים כאחד אשר עומדים במספר תנאים הקבועים בחוק. כך למשל ההחזר מגיע רק למי שגילם עולה על 23 שנים ויש להם ילדים (ילד נחשב רק אם לא עבר את גיל 18 בשנת המס המדוברת). לחילופין, עשויים להיות זכאים לקבל מענק מס הכנסה שלילי מי שעברו את גיל 55 ואין להם ילדים. תנאי נוסף לזכאות הוא שלמבקש המענק או לבן/בת זוגו לא הייתה בשנת המס בעלות בגובה 50% ומעלה בנכס מקרקעין נוסף על דירת מגורים יחידה. תנאים נוספים המשפיעים על הזכאות נוגעים לגובה ההכנסה, מספר חודשי העבודה בשנת המס ועוד. חשוב לציין שמי שהועסקו על ידי קרוב משפחה או עבדו בחברה שהם או בני משפחתם נמנים על בעלי השליטה בה לא יכלו לקבל מענק מס הכנסה שלילי אפילו אם הם עומדים בכל הקריטריונים האחרים שפורטו לעיל. זאת בשל הצורך למנוע הונאה.

 

ביצוע הבדיקה

למעשה אין הכרח לבצע בדיקת החזר מס שלילי בטרם מגישים בקשה לקבל את המענק. עם זאת ניתן לבצע בדיקה כזו באמצעות הזנת פרטים אישיים בשאילתה המיועדת לכך באתר רשות המיסים. בקשה לקבלת המענק, גם ללא ביצוע בדיקת החזר מס שלילי, ניתן להגיש בסניף דואר תוך מילוי טופס מתאים (אותו ימסור לנו פקיד הדואר) והגשת אישור ניהול חשבון בנק או צילום המחאה ריקה (זאת כדי להוכיח קיום חשבון בנק מתאים אליו יופקד המענק במידה ונימצא זכאים לקבלו). הגשת בדיקת החזר מס שלילי אינה כרוכה בתשלום. חשוב לדעת שבמסגרת תוכנית "נטו למשפחה" של שר האוצר משה כחלון יוגדלו מענקי העבודה, כך למשל גובה מענק מס הכנסה שלילי יגדל ב-30% עבור משפחות בהן שני בני הזוג עובדים. 

 

מגישים בקשה עם תום בדיקת החזר מס שלילי
בקשה לקבל מענק מס הכנסה שלילי ניתן להגיש בסניף דואר, אין הכרח לבצע בדיקת החזר מס שלילי לפני הגשת הבקשה, בכל מקרה תבוצע בדיקה על ידי רשויות המס ותוצאות בדיקה זו הן שתקבענה את מידת הזכאות"


חישוב גובה ההחזר

הנתונים שמספק מבקש מענק מס הכנסה שלילי יוצלבו עם אלה הנמסרים על ידי המעסיק (עבור שכירים), עם אלה עולים מדו"ח מס הכנסה (אצל עצמאים), כמו גם נתונים מן המוסד לביטוח לאומי. גובה המענק ייקבע לפי פרמטרים שונים כגון גובה ההכנסות של המבקש ובן הזוג, גיל המבקש, מספר הילדים ועוד. מומלץ מאוד לבצע בדיקת החזר מס שלילי היות והמענק עשוי לנוע בין כמה מאות לכמה אלפי שקלים. מענקים גבוהים במיוחד מוענקים למי שזכאים למענק מוגדל, הורה יחיד למשל. ניתן להגיש תביעות עד שש שנים אחורנית, זכאות להטבות אחרות, כגון סיוע בשכר דירה, אינו מונע קבלת מס הכנסה שלילי.