מחלקים את ה"רזרבות" – 3.2 מיליארד שקלים שישפיעו על עלות המחיה

עומר גלעדי5 דקות קריאה
כך תושפע עלות המחיה מחלוקת הרזרבות
שתף:

אולי תתפלאו לשמוע אבל עם פרוץ שנת 2018 מסתבר שלרשות ממשלת ישראל עומד תקציב "עודף" בסך 3.2 מיליארד שקלים. סכום נכבד זה מקורו ב"תקציב התאמות", סכום ששמרה הממשלה בצד בעת הכנת התקציב הדו שנתי האחרון (לשנת 2017 – 2018) כדי שתהיה רזרבה ממנה ניתן יהיה למשוך כספים במידה ותהיינה חריגות מן ההוצאות המתכננות על פי התקציב. מסתבר שהממשלה עומדת במגבלות הגירעון ולכן כבר באוקטובר 2017 אישרה הממשלה לעשות שימוש בכספי הרזרבה של התקציב הדו שנתי 2017 – 2018, כאמור מדובר בסכום של למעלה משלושה מיליארד שקלים. בימי אלה שוקדים בממשלה על הכנת תקציב 2019. משום שכספי הרזרבה אושרו לשימוש במקביל לעבודה על התקציב מתקבלות גם החלטות הנוגעות לכספים אלה אשר ישמשו במהלך שנת 2018 לממן "תכניות בונוס", פעילות שמעבר לזו שהוקצו לה כספים במסגרת התקציב.  מכיוון שמדובר בסכום נכבד מובן שכל אחד מאיתנו עשוי לחוש את השלכות הפיכתו לזמין. אספנו עבורכם מידע ונתונים שבכוחם לסייע לכם להבין מה מתכוונת הממשלה לעשות עם כספי הרזרבה וכיצד תושפע עלות המחיה ממהלכים אלה.

 

הקשר בין עלות המחיה לתקציב 2018
בשנת 2018 יישומו תכניות נוספות מעבר לאלה להן הוקצו כספים במסגרת התקציב הדו שנתי 2017 – 2018. זאת בזכות סכום של מעל לשלושה מיליארד שקלים שאושר כעת לשימוש לאחר שנשמר עד כה בצד כרזרבה לכיסוי חריגות מהוצאות הממשלה המתוכננות  במסגרת התקציב

 

העלאת קצבאות הנכים

מאבקם של הנכים החל קוצר פירות, אולם רבים אומרים שמדובר בהצלחה חלקית בלבד ושההצעות שעל סדר היום אינן מספקות מענה אמיתי למצוקתם של רבים הנאלצים להתקיים מקצבת נכות זעומה. הצורך להקצות משאבים נוספים לטובת העלאת קצבאות הנכים הוביל לכך שחלק גדול מכספי הרזרבה ששוחררו לשימוש, 1.85 מיליארד מתוך 3.2 מיליארד, יופנו למטרה זו. בזכות סכום נכבד זה ניתן יהיה להגדיל ב-500 שקלים את קצבת הנכות לכלל הנכים וב – 700 שקלים את קצבתם של נכים קשים. אמנם אין בכך בשורה מבחינת עלות המחיה בארץ אולם קיימת תמיכה גורפת למהלך זה שמטרתו לסייע לאוכלוסיה מוחלשת.

 

סכומים נכבדים נוספים לסבסוד צהרונים ושיפור מצבם הכלכלי של קשישים

כספי הרזרווה ישמשו לממן תוכניות נוספות שאין בהן כדי להיטיב עם כלל האזרחים (בדרך של צמצום עלות המחיה) אלא עם אוכלוסיה מסוימת כזו או אחרת. כך למשל יוקצו 950 מיליון שקלים לסבסוד צהרונים בגני הילדים הממלכתיים, סבסוד כזה יסייע למשפחות צעירות הנדרשות כיום לשלם בין 1000 ל-2000 שקלים בחודש לכל ילד עבור צהרון פרטי. גם מצבם הכלכלי של הקשישים יושפע לטובה בזכות 400 מיליון שקלים המוקצים לטובת הקדמת מועד תחילת תוספת הוותק בחוק ביטוח לאומי, מהלך שיביא בפועל להעלאת קצבת הזקנה של קשישים קשי יום רבים. 300 מיליון שקלים נוספים מכספי הרזרבה יופנו לקיצור חופשות במוסדות החינוך, מהלך שפירושו הקלה בעומס על ההורים, עומס הנובע מן הפער בין מספר ימי החופשה המגיעים לעובדים בישראל ומספר ימי החופשה של ילדים ממוסדות החינוך. 

 

 

עלות המחיה על חשבון דברים אחרים
סכומים גדולים מתוך כספי הרזרבה שאושרו לשימוש יופנו לשיפור מצב אוכלוסיה כזו או אחרת, כגון נכים, קשישים והורים לילדים קטנים, עלות המחיה תושפע ממהלכים אלה רק בעקיפין

רפורמות מבניות שבכוחן לצמצם את עלות המחיה

על הסכומים שצוינו לעיל, מתווספים עוד נתחים נכבדים מכספי הרזרבה כגון 100 מיליון שקלים לגמלאות לניצולי שואה, 100 מיליון לשיפור מערך אבטחת מוסדות החינוך, 100 מיליון לחיזוק הביטחון האישי בירושלים ועוד. כך יוצא שחלק הארי של כספי הרזרבה מוקצה למימון תכניות שהשפעתן על עלות המחיה של כלל האזרחים מצומצמת. מבחינת ההשפעה על הכיס של כל אחד מאיתנו מתכוונת הממשלה להוציא לפועל רפורמות שבכוחן לחסוך לנו כסף, כך למשל יוסרו חסמים לייבוא אישי וכך ניתן יהיה לרכוש באופן מקוון מוצרים בחו"ל במחירים זולים באופן משמעותי ממחיריהם בארץ. תשומת לב מיוחדת מתכננת הממשלה להפנות להסרת חסמים לייבוא אישי של מוצרי תקשורת. אנשי מילואים המשרתים מעל ל-32 ימים בשנה מקבלים מענק מיוחד מן הצבא. מס בשיעור 25% על מענק זה יבוטל. נקודות הזיכוי במס להורים עובדים להם ילדים עד גיל 6 יישארו במתכונת שנקבעה בצו השעה של תכנית "נטו משפחה".

 

 

ישנן תכניות נוספות שתקודמנה תוך ניצול כספי הרזרבה, תכניות אשר אינן משפיעות על עלות המחיה אולם יש בהן בכדי לשפר איכות חיים ומצב כלכלי של חלקים נרחבים באוכלוסיה. כך למשל תקודם התכנית לאפשר ניוד קל מבנק לבנק, ישופר הליך רישוי עסקים, תקודם התכנית להקים מסילת רכבת נוספת באילון, תוקמנה רשויות תחבורה ציבורית מטרופולינית בבאר שבע ובירושלים, ייועל הליך הוצאת היתר בניה ועוד. כספי הרזרבה אושרו לשימוש כבר באוקטובר 2017. התכניות לשימוש אופרטיבי בהם מתגבשות במקביל לעריכת תקציב 2019. נראה שהממשלה מתכוונת להפנות את רוב הכספים למימון תכניות שנועדו לסייע לאוכלוסיה מסוימת. עלות המחיה הכוללת לא צפויה לרדת באופן משמעותי אולם כמעט כולנו עתידים ליהנות באופן כזה או אחר מהפעילות הנוספת שכספי הרזרבה מאפשרת לממשלה לבצע כבר במהלך 2018.