הלוואות לעסקים קטנים – כל האופציות העומדות בפני עסק קטן בישראל

עידו שיטרית5 דקות קריאה
מה שחשוב לדעת על הלוואות לעסקים קטנים
שתף:

עסקים קטנים רגישים יותר לתנודות במשק בכלל ובשוק בו הן פועלות בפרט, לעסקים קטנים ובינוניים חסר את אורך הנשימה שיש לעסקים גדולים וכאשר מתרחשים מאורעות המשפיעים על היקף הפעילות או תזרים המזומנים עסק קטן עלול להיקלע לצרה גדולה. עסקים קטנים רבים בישראל מוצאים עצמם מצב בו אם לא יקבלו סיוע דוגמת הלוואה, או לפחות אשראי נוח מספקים, יגיעו לחדלות פירעון ויאלצו להפסיק פעילותם, בין אם תוך הכרזה על פשיטת רגל ובין אם תוך הסדרת חובותיהם ופירוק העסק. חשוב לדעת כי בישראל של היום עומדות בפני עסקים קטנים מגוון אפשרויות להשגת מימון לתקופה כזו או אחרת, הלוואות לעסקים קטנים ניתן לקבל מבנקים, ממוסדות פיננסיים אחרים, מן המגזר הפרטי, ממשקיעים או אפילו מקרובי משפחה או חברים. ההלוואה המשתלמת ביותר שעסק קטן עשוי להיות זכאי לה היא הלוואה בערבות המדינה, קרנות שהוקמו במטרה לעודד הקמת עסקים קטנים ולתמוך בהם מעניקת הלוואות כאלה כמו גם בנקים וחברות המתמחות במתן הלוואות.

 

הלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה

כאמור, הלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה הן עלפי רוב המשתלמות ביותר מבין ההלוואות שיכול עסק קטן לקבל (בין אם ישירות לבית העסק או כממון שמארגנים בעלי העסק באמצעות הלוואה פרטית). בארץ פועלות מספר קרנות בחסות במדינה שתפקידן תמיכה בעסקים קטנים, בין היתר על ידי הענקת הלוואות בתנאים נוחים במיוחד. המוכרות ביותר מבין הקרנות הנ”ל הן מט”י (מרכז לטיפוח יזמות), קרן קורת, קרן שמש, קרן להב, קרן אור, קרן לעולה העצמאי, הקרן לעידוד עסקים קטנים ועוד. הלוואות בערבות המדינה ניתן לקבל גם מבנקים ומוסדות פיננסיים אחרים כגון בתי השקעות וחברות המתמחות במתן הלוואות (כגון IFLA, Credit Israel ועוד).

 

מי הוא עסק קטן?

כדי להיות זכאי להלוואה בערבות המדינה, או הלוואה במסלול משתלם אחר המיועדת לעסקים קטנים, על בית העסק להיות כזה שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 25 מיליון שקלים (עסקים עם מחזור מכירות שנתי של בין 25 ל 100 מיליון שקלים נחשבים עסקים בינוניים וגם הם עשויים להיות זכאים להלוואות בתנאים עדיפים).

 

עוד תנאים שעסק קטן נדרש לעמוד בהם כדי להיות זכאי להלוואה בערבות המדינה הם שסכום ההלוואה לא יעלה על 80% מן הסכום הדרוש לעסק (דהיינו שבעלי העסק עצמם ישקיעו מכספם 20% לפחות מן הסכום הנדרש). הסכום המקסימאלי שניתן לקבל הוא חצי מיליון שקלים עבור עסק שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 6.25 מיליון שקלים ו8% מן המחזור השנתי עבור עסקים קטנים המוכרים בהיקף של בין 6.25 ל 25 מיליון קלים בשנה.

 

 

תנאים אופייניים

ייתכנו הבדלים משמעותיים למדי בין מסלולי ההלוואה השונים, גם בהלוואות לעסקים קטנים הניתנות בערבות המדינה. עם זאת ישנם גבולות שניתן לצפות לקבל תנאי החזר במסגרתם. כך למשל מקובלת תקופת “גרייס” (דחייה בתחילת העברת תשלומי ההחזר החודשיים) של שישה חודשים. בדרך כלל ניתן יהיה לפרוש את תשלומי ההחזר עלפני תקופה ממושכת (עד חמש שנים). שיעור הריבית בהלוואות כאלה לא יעלה בדרך כלל על פריים + 3.5%.

 

לאחר קבלת אישור (על זכאות להלוואה בערבות המדינה) ממשרד הכלכלה והתעשייה ניתן לפנות אל אחד הבנקים המסחריים הפועלים בחסות המדינה בעניין זה (בנק לאומי, מזרחי, מרכנתיל דיסקונט ובנק אוצר החייל). הבנקים הם המעניקים בפועל את ההלוואה בריבית הנהוגה אצלם על הלוואות מעין אלה. מכיוון שהמדינה מספקת ערבות בית העסק הנוטל את ההלוואה אינו נידרש להעמיד בטחונות כלשהן או להמציא ערבים נוספים.

 

הלוואות לכל מטרה

בשוק ההלוואות והאשראי בישראל ניתן למצוא היצע של הלוואות לכל מטרה. עסק קטן הזקוק להלוואה יכול בהחלט לפנות לקבלת הלוואה לכל מטרה, בין אם מכיוון שאינו עונה על התנאים הדרושים כדי לקבל הלוואה בערבות המדינה, בין אם מסיבות אחרות או אפילו פשוט בנוסף (כדי לארגן סכום גדול במיוחד).

 

הלוואות לכל מטרה הן עלפי רוב הלוואות בסכומים קטנים יחסית (עד מאה אלף שקלים לערך) ומסלולי ההחזר שלהם גמישים ונוחים. ניתן לקבל הלוואה לכל מטרה מהבנק, מחברת מימון או אשראי, ממוסדות פיננסיים פרטיים (בתי השקעות למשל), מפלטפורמות הלוואות חברתיות (בלנדר ו eloan למשל) ועוד.

 

ישנם כמה דברים חשובים שיש לקחת בחשבון בבואנו לקבוע אם ואילו הלוואות לעסקים קטנים כדאי לנו לקבל. מעבר למחקר מעמיק וקבלת כל הפרטים אודות הסכום אותו נוכל לקבל, ריביות, מועד תחילת העברת תשלומי החזר, גובה תשלומי ההחזר החודשיים ועלות ההלוואה הכוללת יש לבחון האם ובאיזה אופן תשפיע לקיחת ההלוואה על ניהול חשבון הבנק (האם יחולו הגבלות כלשהן עליו) ועוד.

 

עסקים קטנים ובינוניים הם בדרך כלל חברות פרטיות שאינן רשומות כחברות בע”מ ולפיכך בעלי העסק נושאים באחריות להחזר ההלוואה גם במקרה שהעסק מגיע לחדלות פירעון ופשיטת רגל. למרות זאת, יש הבדל גדול בין נטילת הלוואה בשם העסק לבין גיוס הון באופן עצמאי והזרמתו לקופת העסק. חשוב ליזכור כי בית העסק הינו ישות משפטית נפרדת מבעליו. אפילו אם אין מדובר בחברה בע”מ, במקרה של אי עמידה בתשלומי ההחזר נושים יידרשו לפעול תחילה כנגד בית העסק.

 

לאור מגוון האפשרויות לקבלת הלוואה לעסקים קטנים, במיוחד כזו בערבות המדינה, חשוב למצות כל דרך אפשרית לקבלת הלוואה כשבית העסק הוא הנוטל אותה, בטרם פונים למקורות מימון מידיים פרטיות בדרך של הכנסת עוד שותף, הזרמת הון נוסף מכיסם של הבעלים וכד’.

 

שתף:
קבלו טיפים על חיסכון השקעות וכלכלה מעשית
https://www.reali.co.il/wp-content/themes/realitheme