ביטוח לאומי גם כשאתם בחו”ל – האם זה בכלל אפשרי?

עומר גלעדי5 דקות קריאה
ביטוח לאומי גם מחו"ל?
שתף:

באופן כללי חבות תשלום דמי ביטוח לאומי חלה על כל מי שהינו “תושב ישראל” וכך גם הזכאות לקבל תשלומי פיצויים וקצבאות מן המוסד לביטוח לאומי. המונח “תושב ישראל” אינו מבואר די צורכו בחוק הביטוח הלאומי ולכן התעוררו ברבות השנים סוגיות שונות הן בכל הקשור לחובת ביצוע תשלומים לביטוח לאומי על ידי ישראלים המתגוררים בחו”ל כמו גם קבלת תשלומים מן המוסד לביטוח לאומי בעת ששוהים בחו”ל לתקופה כזו או אחרת. יש להבהיר כי עצם השהות בחו”ל, גם אם מדובר בשהות ארוכה בת חודשים ואפילו שנים, אין בכוחה לבטל מעמד “תושב ישראל”. המבחן הקובע הוא היכן נמצא “מרכז חייו” של אדם, כל עוד ישנה זיקה חזקה לישראל ימשיך בעל אזרחות ישראלית להיחשב תושב ישראל על החובות והזכויות הנובעות ממעמד זה.

 

לעתים אדם השוהה בחו”ל יפעל כדי לחדול מלהיחשב תושב ישראל כדי להימנע מתשלום דמי ביטוח לאומי. פעמים אחרות דווקא המוסד לביטוח לאומי הוא שיבקש לשלול מעמד תושב ישראל ממי שחי בחו”ל כדי להפסיק לשלם קצבה כזו או אחרת. במאמר זה נפרט אודות מצבים בהם ניתן להמשיך לקבל תשלומים מן הביטוח הלאומי גם בעת ששוהים בחו”ל. נקדים ונאמר שככל שהדבר נוגע לקביעת קיומו או אי קיומו של מעמד “תושב ישראל” יש למלא טופס בל/627 של הביטוח הלאומי המכונה  “שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו”ל”. מי שרוצים לחלוק על קביעתו של המוסד לביטוח לאומי בנוגע להיותו או אי היותו תושב ישראל רשאים להגיש ערעור לבית המשפט לענייני עבודה.

 

ביטוח לאומי - רק למי שמוגדר תושב ישראל
חובות וזכויות מול המוסד לביטוח לאומי נגזרות מקיום מעמד “תושב ישראל”

 

מדינות אמנה

ישראל חתומה על אמנת ביטוח סוציאלי יחד עם 17 מדינות נוספות מתוכן 16 הן אירופאיות, כגון בריטניה, איטליה, צרפת, גרמניה, הולנד, דנמרק, שוויץ ועוד, ואחת היא מדינה דרום אמריקנית – אורוגוואי. האמנה נועדה להבטיח רציפות בזכויות וחובות סוציאליות תוך מניעת כפל חיובים ו/או כפל תשלומים. כך יוצא שתושב ישראל השוהה באחת ממדינות האמנה ומשלם בהן דמי ביטוח לאומי פטור מתשלומם בארץ. ישראלים השוהים במדינות אמנה ומועסקים אצל מעסיקים זרים (כמו גם מי שעובדים כעצמאיים במדינות אלה) והיו זכאים לגמלה בטרם יציאתם מן הארץ חייבים לקחת בחשבון שזכאותם לגמלה עלולה להישלל, לעיתים אפילו רטרואקטיבית אז דורש המוסד לביטוח לאומי השבת הסכם ששולם כולל הצמדה למדד.

 

קצבת נכות וקצבת ילדים

תושב ישראל שהפך נכה בשל אירוע שהתרחש בישראל ונמצא זכאי לקצבת נכות מן הביטוח הלאומי ימשיך, עם צאתו לחו”ל, לקבל קצבה זו כשהיא מופקדת מדי חודש לחשבון הבנק המנוהל בארץ. הקצבה תשולם בכל מקרה עבור החודש בו עזב הזכאי לה את הארץ ובמשך שלושת החודשים שלאחריו. עם תום תקופה זו ימשיך תשלום הקצבה בהתקיים תנאים מסוימים (למשל העסקה בחו”ל על ידי מעסיק ישראלי, שהות במדינת אמנה עימה מוסדר גם נושא ביטוח נכות ועוד).
באופן דומה גם קצבת ילדים משולמת אוטומטית במהלך שלושת החודשים הראשונים של שהות הזכאי לה בחו”ל. לאחר תום תקופה זו המשך התשלום תלוי בעמידה בתנאים המפורטים בחוק הביטוח הלאומי.

 

ביטוח לאומי אפשר לקבל גם מחו"ל
במקרים רבים ניתן להמשיך לקבל קצבאות נכות וקצבאות ילדים גם בעת שמתגוררים בחו”ל

 

קצבת זקנה

הזכות לקבל קצבת זקנה בגובה הקבוע בחוק ניתנת למי שעומדים בתנאים המפורטים בחוק הביטוח הלאומי. מי שזכאים לקצבת זקנה ימשיכו ליהנות ממנה גם במהלך שהייה בחו”ל במהלך שלושת החודשים הראשונים לעזיבתם את הארץ, עם תום תקופה זו תלוי המשך קבלת הקצבה בעמידה בתנאים מסוימים. כל עוד משולמת הקצבה היא תמשיך להיות מופקדת מדי חודש לחשבון הבנק המנוהל בישראל. מי שקיבל קצבת זקנה מן הביטוח הלאומי בארץ ועבר להתגורר במדינה עמה חתומה ישראל על האמנה להבטחת זכויות סוציאליות ימשיך לקבל את הקצבה גם אם חדל מלהיות תושב ישראל. יש לפנות בכתב אל המוסד לביטוח לאומי בבקשה להמשיך לקבל את הקצבה במדינה בה מתגוררים. גם מי שעדיין לא היה זכאי לקצבת זקנה בעת שעזב את ישראל עשוי להפוך זכאי ולהתחיל לקבל כזו עם הגיעו לגיל פרישה לגמלאות. גם במקרה כזה יש לנהל תהליך מול המוסד לביטוח לאומי תוך המצאת כל המסמכים הדרושים כגון “אישור חיים” חתום על ידי שגרירות ישראל (או קונסוליה) במדינה בה מתגוררים (או נוטריון, רשות מקומית, מוסד סוציאלי וכד’), הצהרה על הכנסות והכנסות בן/בת הזוג ועוד.

 

מי שקיבלו קצבת זקנה בארץ ועברו להתגורר במדינה שאינה חתומה על האמנה הנ”ל יוכלו להמשיך ליהנות מן הקצבה, תוך שהיא מופקדת מדי חודש לחשבון הבנק שלהם בישראל, אם שהו בישראל במשך 30 שנה לפחות, או השלימו תקופת ביטוח של 144 חודשים לפחות ושהו בישראל 12 חודשים רצופים לפחות בתקופה שקדמה למועד הזכאות לקצבה. חשוב לציין כי במקרים רבים עניין הזכאות להמשיך לקבל קצבה מביטוח לאומי גם בעת ששוהים בחו”ל אינו ברור וידוע. בכל מקרה של ספק יש להיוועץ עם בעל מקצוע הבקיא בתחום זה, כגון עורך דין או רואה חשבון המצויים בדיני ביטוח לאומי.

 

שתף:
קבלו טיפים על חיסכון השקעות וכלכלה מעשית
https://www.reali.co.il/wp-content/themes/realitheme