OECD בנדל”ן ובתעסוקה – בהשוואה למצב הקיים בישראל

מורן בלסר5 דקות קריאה
דו"ח ה OECD ואיפה ישראל?
שתף:

בנובמבר השנה (2017) פרסם ארגון ה – OECD את הדו”ח השנתי של איכות החיים והרווחה האישית, בו מושווים תנאי חיים שונים בין מדינות הארגון, ביניהן ישראל. בדו”ח נבדקים משתנים שונים המשפיעים על איכות החיים והרווחה האישית, ביניהם התפישה הסובייקטיבית של איכות החיים; איכות הסביבה, האוויר והמים; רמת ההשכלה והמיומנויות החברתיות – ועוד. מה אומרים נתוני המשאל השנתי של הארגון אודות איכות החיים בארצנו הקטנטונת? כל הפרטים – לפניכם.

 

הרווחה בישראל לעומת ה OECD
הרווחה האישית ואיכות החיים במדינת ישראל הושוו לאלה אשר בשאר מדינות ארגון ה OECD במשאל השנתי הבודק נושאים אלו

 

על המשאל של OECD והציונים שהתקבלו בו

המשאל מבוצע על ידי פרסום שאלון העוסק במגוון תחומים ובודק את התפישה הסובייקטיבית של הנשאלים בנוגע לאיכות החיים שלהם. לאחר איסוף הנתונים, הם מוצגים בצורת גרף ובו אחד משלושה ציונים לכל תחום שנבדק – נמוך, ממוצע, או גבוה.

 

הציונים הנמוכים של ישראל – איפה אנחנו יכולים להשתפר?

את הציונים בקטגוריה הנמוכה קיבלנו בישראל במשתנים הבאים:

 

 • הכנסה ועושר – הכנסות משק בית
 • הכנסה ועושר – עושר משק בית
 • תעסוקה ורווחים – תחושת ביטחון
 • השכלה ומיומנויות תעסוקתיות – במבוגרים
 • מעורבות אזרחית וממשלתית – שיעורי הצבעה בבחירות
 • מעורבות אזרחית וממשלתית – היכולת להשפיע על השלטון

 

הקטגוריות הבולטות בציון נמוך הן תפישת ההכנסה והעושר של הנשאלים, והמעורבות האזרחית והממשלתית עם תחושה חזקה אשר עולה מנתוני השאלון, מהם עולה כי האזרח הישראלי הממוצע, חש נפרדות או חוסר השעה ביחס לשלטון, על אף “מחאת האוהלים” ומחאות רבות נוספות שראינו בעשור האחרון – חלקן צלחו או זכורות לנו יותר מאחרות. קטגוריה נוספת שבלטה בציונים הנמוכים המוצגים בה, היא קטגוריית ההכנסה והעושר, בה הנשאלים בישראל דיווחו על רמת הכנסות לא מספקת ועל רמת עושר נמוכה.

 

ישראל ביחס ל OECD - פחות מאמינה בממשל
ניראה כי מבין הנתונים הנבדקים בדו”ח ה – OECD, עולה כי ישראל מקבלת דירוג נמוך בתחושת ההשפעה שיש לאזרחים ביחס לממשל ובשיעורי ההצבעה בבחירות

 

הציונים הגבוהים של ישראל – במה אנחנו מצטיינים?

הנשאלים מישראל דירגו בציונים גבוהים את הקטגוריות הבאות:

 

 • דיור – חדרים לאדם
 • תברואה בסיסית
 • תוחלת חיים
 • תפישת הבריאות ושירותי הבריאות
 • הישגים לימודיים ויכולות קוגניטיביות
 • קשרים חברתיים ותמיכה חברתית
 • ונוספים

 

עולה מן הנתונים, כי למשל הישראלים מרגישים שהם חיים בסביבה תומכת, כי שירותי הבריאות המסופקים על ידי המדינה הם מאיכות גבוהה, וכי מבחינת דיור ורווחה בדיור – אנחנו מקבלים ציונים גבוהים על גודל הבית שלנו, ביחס לכמות בני המשפחה.

 

ישראל ביחס לעולם – איפה אנחנו ואיפה הם?

מעניין לציין, כי עולה מן הדו”ח של ארגון ה – OECD כי תוחלת החיים בישראל היא מהגבוהות במדינות הארגון – תוחלת החיים הממוצעת עבור ישראלים היא 82 שנים, גבוהה בכשנתיים מן הממוצע למדינות הארגון. גם מבחינת רמת המתח הנתפש בעבודה, תחושת היציבות של העובדים בעבודתם ואף שיעורי האבטלה במדינה – ישראל מקבלת ציונים טובים, ומציגה תמונה של מדינה יציבה המספקת די עבודה, ביטחון כלכלי וסביבה בעלת רמת מתחים סבירה. מעניין לציין, כי ביחס לשאר מדינות ה – OECD, הנשאלים מישראל דווקא דיווח על תחושת ביטחון פחותה, על חשש מרציחות ועל תחושת ביטחון פחותה בשעות הלילה. מבחינת נתוני איכות הסביבה, האוויר והמים, ניראה כי ישראל נתפשת כמדינה המציעה איכות חיים סביבתית גבוהה.

 

שתף:
קבלו טיפים על חיסכון השקעות וכלכלה מעשית
https://www.reali.co.il/wp-content/themes/realitheme