החזר מס על תרומות כספיות – מתי אתם זכאים לו ואיך עושים את זה?

עומר גלעדי5 דקות קריאה
החזר מס על תרומות
שתף:

מתן תרומה הוא מעשה נאה לכל הדעות, גיוס תרומות הוא מנגנון המאפשר פעילות בעלת חשיבות חברתית ניכרת כגון סיוע לאוכלוסיות מוחלשות, שיפור איכות החיים של ציבור כזה או אחר, סיוע בשמירה על איכות הסביבה, מימון פעילות למען בעלי חיים, תמיכה במשרתים בכוחות הביטחון ועוד. אין פלא שהרשויות מצידן מבקשות לעודד מתן תרומות למוסדות ציבור מוכרים, דרך מצוינת לעשות זאת היא באמצעות הטבות מס וכך בפקודת מס ההכנסה ישנם סעיפים הקובעים זכאות לזיכוי ממס הכנסה על כספים שנתרמו. מכיוון שמס הכנסה מחושב לפי סך ההכנסה השנתית אולם נגבה בתשלומים חודשיים לא פעם קורה שבתום השנה מסתבר ששולם למס הכנסה סכום גבוה מזה המגיע, במקרים כאלה ניתן לבקש ולקבל החזר ממס הכנסה, לרבות החזר מס על תרומות. אספנו עבורכם מידע שבכוחו לסייע לכם להבין אם אתם עשויים להיות זכאים להחזר מס על תרומות, כיצד ניתן לבדוק זאת ומה יש לעשות כדי לקבל את ההחזר בפועל.

 

החזר מס על תרומות - כדאי לבקש
גיוס תרומות הוא מנגנון המאפשר מימון פעילות חשובות בשלל תחומים. המדינה מצידה מבקשת לעודד מתן תרומות למוסדות שהוכרו על ידה כראויים לקבלת סיוע בדרך זו, החזר מס על תרומות הוא המנגנון המשמש את הרשויות כדי לעודד תרומות. חשוב לפעול לקבלת החזר כזה כאשר אנו זכאים לו

 

זיכוי ממס הכנסה על תרומה מסכום של 180 שקלים ומעלה

בפקודת מס הכנסה נקבע כי זיכוי ממס הכנסה מגיע למי שתורם סכום של 180 שקלים ומעלה ובתנאי שהתרומה ניתנה למוסד ציבורי מוכר (סכום זה מתעדכן מפעם לפעם). הזיכוי מגיע גם בגין מספר תרומות בסכומים קטנים ובלבד שהסכום המצטבר עולה על 180 שקלים. החזר מס על תרומות יוענק רק במידה ואלה בוצעו לטובת מוסדות ציבור מוכרים. מדובר במוסדות המקדמים מטרות ציבוריות כשהם פועלים ללא כוונת רווח, דהיינו בדרך של עמותה רשומה (ע”ר) או חברה לתועלת הציבור (חל”צ). רק תרומה למוסד לו אישור תקף לפי סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה תוכר לצרכי מס. רשימה עדכנית של מוסדות שהוכרו על ידי רשויות המס כך שתרומה להם תאפשר קבלת החזר מס על תרומות ניתן למצוא באתר רשות המיסים. תקרת החזר המס שניתן לקבל בגין תרומות היא בגובה 30% מסך ההכנסה החייבת במס לאותה שנה ובכל מקרה לא יותר מכ-9 מיליוני שקלים (נכון לסוף שנת 2017). ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר מס על תרומות עד שש שנים לאחר שהוענקו.

 

החזר מס על תרומות מגיע לשכירים, לעצמאים ולבתי עסק

נישומים שהם אנשים פרטיים, שכירים ועצמאים כאחד, עשויים לקבל החזר מס בגובה של 35% מסך סכום התרומות שהעניקו למוסדות מוכרים. כך למשל מי שתרם 1,000 שקלים למוסד ציבורי לו אישור משלטונות המס (על היותו כזה שמי שתורמים לו יקבלו זיכוי ממס) יוכל לקבל (ובלבד שידרוש זאת) החזר ממס הכנסה בגובה של 350 שקלים. בתי עסק הרשומים כחברה בע”מ יכולים לקבל החזר מס על תרומות למוסדות מוכרים בגובה של מס החברות העדכני (23% נכון לשנת 2018). כך למשל חברה שתרמה 100,000 שקלים זכאית לקבל החזר מס בגובה 23,000 שקלים. גובה ההחזר נקבע כאחוז מסוים, המשתנה לפי סוג הנישום (שכיר, בית עסק, חברה בע”מ וכד’), מסך התרומות שהוענקו בשנת המס למוסדות להם אישור תקף משלטונות המס.

 

החזר מס על תרומות לשכיר ולעצמאי
נישומים פרטיים, שכירים ועצמאים כאחד, כמו גם מוסדות ועסקים מכל סוג (עסק בבעלות פרטית, שותפויות, חברות בע”מ וכד’) זכאים להחזר מס הכנסה על תרומות

 

איך מקבלים זיכוי ממס הכנסה על תרומות

זיכוי ממס הכנסה על כספים שהוענקו כתרומות למוסדות מוכרים יוענקו לשכירים שימלאו פרטי התרומות בטופס 116 תוך צירוף קבלות מקוריות, תלושי שכר ולעיתים גם תדפיסי תנועות בחשבון הבנק (לפי דרישת פקיד השומה). לאחר בדיקת הבקשה ובמידה ונמצאה מוצדקת ישלח פקיד השומה אישור אותו העובד יגיש למעסיק, כספי הזיכוי ישולמו עם המשכורת. אם הבקשה הוגשה במהלך שנת המס ולפני שנסגרת המשכורת האחרונה לשנה זו יינתן זיכוי אשר יפחית את התשלום למס הכנסה. אם הבקשה הוגשה בגין תרומות שבוצעו בשנות מס שכבר הסתיימו (עד שש שנים לאחור) יוענק החזר מס שיופקד בחשבון הבנק של הנישום. ישנם מקומות עבודה בהם התהליך כולו מבוצע דרך מחלקת השכר. עצמאים צריכים למלא פרטי התרומות בטופס 1301, דין וחשבון שנתי, ולצרף קבלות. עצמאים אינם יכולים לנקות את הזיכוי מתוך מקדמות מס שהם משלמים, הפטור מתשלום מס הכנסה על תרומות יבוא לידי ביטוי רק בדרך של החזר מס. החזר מס הכנסה על תרומות עשוי להגיע לסכום משמעותי לכן חבל לא לדאוג לקבלו. אם מחליטים לתרום למען קידום מטרה כזו או אחרת חשוב לברר אם המוסד לו תורמים מוכר ככזה שתרומות לו פטורות מתשלום מס הכנסה ולבצע את הדרוש כדי לקבל את ההחזר המגיע.

 

שתף:
קבלו טיפים על חיסכון השקעות וכלכלה מעשית
https://www.reali.co.il/wp-content/themes/realitheme