חושבים על רילוקיישן? תקנות מיסוי חדשות יקלו עליכם את המעבר

עומר גלעדי5 דקות קריאה
מה צריך לדעת על מיסוי בזמן רילוקיישן?
שתף:

עולמנו הפך כפר גלובלי ומספר השכירים הישראלים המעתיקים מקום מושבם לארץ זרה תוך שהם ממשיכים להיות מועסקים על ידי מעסיק ישראלי הולך וגדל משנה לשנה. מעבר כזה מכונה "רילוקיישן" (מאנגלית- relocation או- מיקום מחדש) והוא עשוי להתרחש במגוון נסיבות, הנפוצות ביותר הן כאשר חברה מבקשת לאייש משרה שביצועה דורש מגורים באזור כזה או אחר בעולם. מקובל להתייחס לעובד השוהה בחו"ל למשך למעלה משמונה חודשים כאל מי שביצע רילוקשיין. רובם המוחלט של מי שעובדים אצל מעסיקים ישראלים ושוהים תקופה ארוכה בחו"ל אינם מוותרים על אזרחותם הישראלית ולפיכך הם נחשבים תושבי ישראל לצרכי מס. מגוון חוקים ותקנות מסדירים את נושא היקף המיסוי שחייבים בו ישראלים השוהים בחו"ל, לאחרונה התבשרנו על שינוי בכללים, שינוי אשר בכוחו לשפר את מצבם של מי שביצעו רילוקיישן. לפניכם תיאור מהות המהלך של רשויות המס.

 

שינוי שיטת המיסוי של רילוקיישן
לאחרונה חל שינוי באופן חישוב שומת המס אצל עובדים השוהים בחו"ל, שינוי המבשר על הפחתת הגבייה ובכוחו להגביר את האטרקטיביות של רילוקיישן

 

המטרה- לפשט את אופן חישוב שומת המס ולבטל הפליה לרעה של עובדי רילוקיישן

ראשית חשוב לציין כי ישנם תנאים שרק בהתקיימם יחולו כללי המיסוי הנוגעים לרילוקיישן. בעבר כללי המיסוי המיוחדים חלו על מי ששהה בחו"ל ארבעה חודשים לפחות, זמן השהות תוקן לאחרונה ועלה מארבע חודשים לשמונה. תנאי נוסף הוא זיקה לישראל, זו עשויה להתבטא באופנים שונים כגון ביקורים בארץ, המשך החזקת נכסים בישראל,  בני משפחה גרעינית שלא עברו לחיות בחו"ל עם העובד שביצע רילוקיישן אלא נותרו בישראל ועוד. ייתכן ואתם תוהים מה הניע את רשויות המס להיטיב עם נישומים ברילוקיישן. ובכן, הפחתת נטל המס היא רק פועל יוצא של שינוי שמטרתו המרכזית לפשט את אופן חישוב השומה. עד כה בוצע החישוב עבור עובדים ברילוקיישן בדרך אחרת מזו בה מחושבת השומה המוטלת על שכירים החיים ועובדים בארץ. השינוי מבטל הבדל זה, החישוב עבור עובדים ברילוקיישן יבוצע מעתה באותו אופן בו הוא נעשה במקרה של שכירים החיים ועובדים בישראל.

 

מעבר לאותן מדרגות מס המשמשות בחישוב שומה לשכירים ישראלים העובדים וחיים בארץ

ההבדל שגרם למיסוי כבד יותר על עובדים בתקופת רילוקשיין הוא חישוב מס לעובדים השוהים תקופה ארוכה בחו"ל לפי מדרגות מס דולריות להבדיל מן החישוב במקרה של שכירים החיים ועובדים בישראל המבוצע לפי מדרגות מס שקליות. לפני השינוי שילמו עובדים ברילוקיישן, בחישוב שנתי, מס בשיעור של 20% על 13.2 אלף הדולרים הראשונים מהכנסתם החייבת במס, על 13.2 אלף הדולרים הבאים גובה השומה היה 30% וכן הלאה עד לתקרה של 48% על כל דולר מעל 52.8 אלף דולר. ברבות השנים מהלכים להפחתת נטל המס על שכירים בישראל, בד בבד עם התחזקות השקל מול הדולר, גרמו לכך שהחישוב לפי מדרגות המס הדולריות הנ"ל פעל לרעתם של השוהים ברילוקיישן. כאמור, כדי לפשט את החישוב החל משנת המס 2018 אופן חישוב השומה אצל עובדים בתקופת רילוקיישן יעשה לפי מדרגות המס השקליות המשמשות לחישוב השומה המוטלת על הכנסתם של עובדים שכירים בישראל.

 

מס לעובדים תחת רילוקיישן
לפשט את החישוב החל משנת המס 2018 אופן חישוב השומה אצל עובדים בתקופת רילוקיישן יעשה לפי מדרגות המס השקליות המשמשות לחישוב השומה המוטלת

 

שינוי נוסף נוגע לאופן בו ניתן לקבל פטור או זיכוי ממס

כידוע, עובדים שכירים בישראל עשויים, בהתקיים תנאים מסוימים, להיות זכאים לפטורים למיניהם כמו גם לנקודות זיכוי שבכוחן להפחית את נטל המס המוטל עליהם. בעבר, התנאים לקבלת פטורים וזיכויים למיניהם במקרה של עובדים השוהים תקופה ארוכה בחו"ל היו שונים מאלה החלים על שכירים ישראלים החיים בארץ. לאחר השינוי הושוו התנאים וכך בוטל הבדל נוסף שהביא להפליה לרעה של מי שבחרו לבצע רילוקיישן. עניין נוסף המיטיב מצבם של מי שמבצעים רילוקיישן הוא עדכון גובה ההוצאות שניתן לנכות מן המשכורת. מכיוון שמי שעובדים בחו"ל נדרשים לא פעם להוצאות חריגות ראוי לאפשר להם לקזז הוצאות בלתי נמנעות אלה מן השכר החייב במס. במסגרת השינוי המדובר עלתה באופן משמעותי ההוצאה שניתן לנכות על שכר לימוד של ילדים עד גיל 19.