הפרשות לפנסיה – כל המספרים שחשוב להכיר

איריס קליין5 דקות קריאה
הפרשות לפנסיה לשכירים ולעצמאיים
שתף:

קרן פנסיה היא נכס חשוב לעתיד הכלכלי של כל אדם וגם למשפחתו. למעשה, הפנסיה שתקבלו היא סוג של גמלה חודשית המיועדת לעובדים שכירים, ומשנת 2017 גם עצמאיים מחויבים לעשות פנסיה, וזאת במטרה להבטיח את המשך ההכנסה שלהם גם במצב שבו הפסיקו לעבוד או בעקבות פרישה שלהם לגמלאות. הכסף שמצטבר מתשלומי הפנסיה לאורך השנים נמצא בביטוח פנסיוני ומדי חודש מועברות הפקדות גם מטעם המעסיק וגם מטעם העובד כששיעור ההפרשה יקבע באחוזים ביחס לשכר של העובד. משמע, הפנסיה היא קופה שבה נחסך כסף עד לרגע בו ניתן לפדות אותה, בזמן פרישה לגמלאות. במהלך שנות העבודה של העובד, העובד והמעסיק נדרשים לבצע הפרשות לפנסיה, והכסף הזה ישמש את העובד ביום מן הימים. כך תוענק לכל אדם הכנסה ראויה לקיום בכבוד, וכך גם תתאפשר על רמת חיים ואיכות חיים הזהים לאלה שאליהם התרגלנו – גם אחרי הפרישה לגמלאות.

 

למה צריך הפרשות לפנסיה?
ביצוע הפרשות לפנסיה מבעוד מועד – זה הצעד שיאפשר לעובד לשמור על רמת החיים גם לאחר הפרישה

 

פנסיה בעידוד המדינה

אם כן ניתן להבין שמדובר בחיסכון חשוב אותו מדינות רבות בעולם המודרני מעודדות. המדינות מבקשות מהאזרחים לחסוך לימים בהם יפרשו מעבודתם וכך גם בישראל, זאת על מנת שיכולו לקיים את חייהם מבלי להיות תלויים במדינה. בהתאם לזאת מציבה המדינה הטבות לכל מי שחוסך ומאידך מטילה קנסות לכל מי שמושך את כספי הפנסיה שלו בטרם עת. 

 

 

מי זכאי לקבל פנסיה?

נכון לשנת 2018 כל העובדים השכירים אמורים לקבל פנסיה, באמצעות הסכם עבודה אישי או הסכם קיבוצי, וגם מכח של צו הרחבה בדבר פנסיה חובה, שמוטל על כל מי שמעסיק, כתוצאה מזה יש לכל עובד שכיר היום ביטוח פנסיוני לשם מופרשות מדי חודש הפרשות לפנסיה. כמו כן, היום עצמאים גם מחויבים על פי חוק להפריש פנסיה לעצמם.

 

חוק פנסיה חובה לעצמאיים

בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה גם לעצמאים, מה שמחייב כל עצמאי להפריש לעצמו פנסיה. החוק מחייב מינימום הפרשה, אך יש אפשרות גם  להגדיל את ההפרשה ויחד עם זה ליהנות מהטבות מס. חלק מהכספים שנצברו עשויים לשמש את העצמאי גם בתקופה שהוא לא עובד, לצורך כדמי אבטלה​.

 

הפרשות לפנסיה לעצמאיים
גם עצמאיים מחויבים היום לבצע הפרשות לפנסיה – על פי החוק

 

גובה הפרשות לפנסיה לעצמאיים

חובת ההפרשה לפנסיה במקרים של עצמאים תחולק לשניים:  

חלק 1 – עד למחצית מהשכר שהוא נחשב לממוצע, ההפרשה ממנה תהיה 4.45% לפנסיה.

חלק 2– מעל מחצי מהשכר הממוצע שיש במשק ועד לגובה השכר שהוא נחשב לממוצע במשק תחויב בהפרש של 12.55% לפנסיה.

ההפרשה הפנסיונית תחולק כך ששני שליש מהכסף ייועד לרכיב תמלוגים והשליש הנוסף יהיה לצורך מצב בו קיימת אבטלה.

 

 

בוא נדבר תאכלס מספרים

הכנסה

 

עד למחצית השכר במשק הממוצע

 

מעל מחצית השכר

 

סכ"ה הפרשות לפנסיה
5000 213 ש"ח 29 ש"ח 242 ש"ח
7500 213 ש"ח 342 ש"ח 555 ש"ח
10000 213 ש"ח 656 ש"ח 869 ש"ח

 

מהן ההפרשות במסגרת ביטוח פנסיה חובה לשכירים?

הפרשות לפנסיה אצל שכירים מכילה בתוכה שני חלקים: חלק אחד, הפנסיה שאליו מפרישים גם המעסיק עצמו וגם העובד, וחלק נוסף שהוא פיצויים במצב שבו יש פיטורים, אליו מפריש למעשה רק המעסיק. שיעור ההפרשה לביטוח הפנסיוני יהיה באחוזים מתוך שכרו של המבוטח, שכר זה יכלול בתוכו את שכר הבסיס וגם את התוספות הרגילות להן יהיה זכאי העובד. הפרשות המעסיק שתקפות ל-2018 עומדות על 6.5%, והפרשות העובד לפנסיה שלו עומדות כיום על 6%. בנוסף, הפרשות המעסיק לפיצויים לעובד בזמן התפטרות עומדות על 6%.

 

שיעור ההפרשות לביטוח הפנסיוני יעשה באופן אחיד לכל עובד במשק, למעט עובדים שעוסקים בשירות המדינה, להם הפרשות לפנסיה בשיעורים גבוהים יותר, וגם עובדים שיש להם הסדר ביטוח פנסיוני שהתנאים שלו טובים מאלה של ההסדר ניסיוני שלפי צו, שכן יהיה צורך על המעסיק לקיים את ההפרשות בהתאם לאותו הסדר.