פיצויי פיטורין – כך תחשבו את הסכום המגיע לכם

עומר גלעדי5 דקות קריאה
פיצויי פיטורין - למי, מתי ואיך?
שתף:

סיום עבודה בארגון הינו תהליך שהוא לא פעם פשוט, ובעיקר – הוא יוצר לעיתים לחץ כלכלי למצוא עבודה חדשה. על מנת להקל על עובדים בשלב המעבר, כאשר זה נכפה עליהם (כלומר, הם פוטרו ולא התפטרו), החוק בישראל מחייב תשלום דמי פיצויים לעובד שיאפשרו לו המשך קבלת שכר למשך תקופה קצרה בה הוא יתמסר לחיפוש עבודה שתתאים לו. כולנו יודעים שעובד המפוטר ממקום עבודתו זכאי לקבל פיצויי פיטורין, אולם לא תמיד ברור מהו הסכום המדויק המגיע לעובד שכן ישנם גורמים שונים המשפיעים על אופן חישוב גובה פיצויי הפיטורין.

 

חשוב לדעת כי הזכות לקבל פיצויי פיטורין אינה בלתי מוגבלת וייתכנו נסיבות בהן עובד יפוטר מבלי שישולמו לו פיצויים כאלה כלל (למשל עובד שהפר תנאי הסכם שמירת סודיות שעליו הוא חתום). מנגד, ייתכנו מצבים בהם עובד המתפטר ממקום עבודתו יהיה זכאי בכל זאת לקבל פיצויי פיטורין ממש כאילו פוטר, למשל עובד המתפטר עקב הרעה משמעותית בתנאי העסקתו, עקב בריאות לקויה (שלו או של בן משפחה קרוב), בשל גיוס לצה”ל, למשטרה או לשב”ס, התפטרות של הורה כדי לטפל בילד ועוד. אם אתם חושבים לעזוב את מקום העבודה שלכם או אם אתם חוששים שאתם עומדים לאבד את מקום העבודה – קבלו סקירה מקיפה אודות כל מה שצריך לדעת על חישוב פיצויי פיטורין. לגזור ולשמור!

 

פיצויי פיטורין - לפי מה נקבעים?
פיצויי פיטורין הם סכום חד פעמי המתקבל מטעם המעסיק, אשר נועד לאפשר לעובד אורך נשימה כלכלי על מנת למצוא עבודה חדשה בשלווה. גובה פיצויי הפיטורין המגיעים לעובד, כמו גם עצם הזכאות לקבלתם – משתנים על פי הנסיבות

 

חוק פיצויי פיטורין והתיקון שנעשה בו בשנת 2008

החוק שמכוחו מוקנית לעובדים הזכות לקבל פיצויי פיטורין הוא חוק פיצויי פיטורין. אופן חישוב גובה הפיצויים, אופן צבירת הכספים המיועדים לתשלומם, מתי וכיצד יועברו הכספים לעובד, כל אלה ועוד מוסדרים בחוק פיצויי פיטורין ובחוקים נוספים בתחום יחסי עובד-מעביד (חוק הודעה לעובד, חוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות, חוק חופשה שנתית ועוד) כמו גם בתקנות משלימות, תקנות פיצויי פיטורין בראשן.

 

בשנת 2008 נכנסה לתוקפה חובתם של מעסיקים לדאוג לצבירת כספי פנסיה לעובדיהם, אז גם תוקן חוק פיצויי פיטורין כך שמעסיקים חייבים להפריש מדי חודש אחוז מסוים מפיצויי הפיטורין אל תוך קרן הפנסיה או קופת הגמל של העובד. לעיתים, בהסכמת העובדים, מופרש מלוא הסכום המיועד לתשלום הפיצויים יחד עם כספי הביטוח הפנסיוני. יוצא איפה שבמקרה של פיטורין יש צורך לקבוע איזה חלק מפיצויי הפיטורין כבר מצוי בידי העובד ומה הסכום שהמעסיק צריך להשלים. אופן ביצוע החישוב משתנה בהתאם למועד תחילת העסקתו של העובד וגורמים נוספים (כגון האם שכר הבסיס ו/או היקף המשרה עלו או ירדו בתקופת ההעסקה). בפסקאות הבאות נתאר בקווים כלליים את אופן חישוב הפיצויים מבלי לרדת לדקויות הנובעות מן ההבדלים הנ”ל.

 

חוק פיצויי פיטורים קובע מתי מגיעים פיצויים
חוק פיצויי פיטורין קובע מתי מגיעים לעובד פיצויי פיטורין ובאיזה גובה הם יהיו. בשנת 2008 חויבו מעסיקים לצבור באופן חודשי אחוז משכר העובד לטובת פיצויי פיטורין

 

החישוב על בסיס שכרו האחרון של העובד

באופן כללי הסכום המגיע כפיצויי פיטורין הוא .8.33 (שמונה ושליש) אחוזים מן השכר עבור כל חודש עבודה. השכר הקובע לצורך ביצוע החישוב הוא שכרו האחרון של העובד ובלבד שלא הייתה שחיקה בשכר מכל סיבה שהיא (למשל שינוי בהיקף המשרה). במקרים בהם שכרו של העובד ירד במהלך תקופת ההעסקה חישוב פיצויי הפיטורין יעשה לפי סך כל השכר ששולם (בכל תקופת ההעסקה) חלקי מספר חודשי ההעסקה. אם היה שינוי בהיקף המשרה יבוצע החישוב לפי היקף המשרה הממוצע לכל תקופת ההעסקה. המעסיק ישלים את מה שלא העביר לקרן הפנסיה/קופת הגמל של העובד כרכיב הפיצויים שבהפרשה לביטוח פנסיוני. מכיוון שייתכנו שינויים בסכומים המועברים לטובת ביטוח פנסיוני והרכבם, יש למצוא את הסכום שהמעסיק העביר בכל חודש ולהפחית אותו מסכום פיצויי הפיטורין המגיע.

 

עובדים על בסיס שכר יומי

מספר ימי העבודה בכל חודש של עובדים המועסקים על בסיס שכר יומי עשוי להשתנות באופן משמעותי, לכן אין הגיון בחישוב גובה סכום פיצויי הפיטורין המגיע לעובדים כאלה לפי מספר החודשים בהם התקיימו יחסי עובד-מעביד. לחילופין, החישוב במקרים כאלה יבוצע לפי מספר ימי העבודה הממוצע לחודש במהלך 12 חודשי העבודה האחרונים כפול השכר היומי (למשל, 15 ימי עבודה בממוצע לחודש, שכר יומי של 320 ש”ח, השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורין יעמוד על- 4,800 ש”ח).


אילו רכיבי שכר מובאים בחשבון?

כידוע, שכרם של עובדים בישראל מורכב משכר יסוד ותוספות שונות. חישוב פיצויי פיטורין יבוצע לפי שכר הכולל את רכיב שכר היסוד, תוספת יוקר מחייה, תוספת משפחה ותוספת ותק. תשלומים כגון אחזקת רכב, טלפון, דמי הבראה ושעות נוספות לא ייחשבו כחלק מהשכר הקובע. במקרים של עובדים הזוכים לבונוסים ועמלות השכר האחרון (זה הקובע לצרכי חישוב פיצויי פיטורין) יחושב כשכר הבסיס + ממוצע העמלות במהלך 12 החודשים שקדמו לפיטורין. למען הסר ספק, במקרים בהם המעסיק הפריש מדי חודש, יחד עם הפרשת כספי ביטוח פנסיוני, סכום מלא לטובת פיצויי פיטורין העובד לא יהיה זכאי לקבל מן המעסיק כל סכום נוסף.

 

שתף:
קבלו טיפים על חיסכון השקעות וכלכלה מעשית
https://www.reali.co.il/wp-content/themes/realitheme