מענק עבודה – מי זכאי וכמה אתם יכולים לקבל?

עומר גלעדי3 דקות קריאה
מענק עבודה - למי מגיע ומתי?
שתף:

מענק עבודה, המכונה גם “מס הכנסה שלילי” או “מענק הכנסה”, הוא תשלום שהמדינה מעניקה לעובדים שהשתכרו סכום הנמוך מרף מסוים. במדינות רבות בעולם מוצעים מענקי עבודה כאלה במטרה לעודד יציאה לעבודה של אוכלוסיות שונות, גם כאשר השכר שניתן לקבל אינו גבוה. בישראל שולם לראשונה מענק עבודה בשנת 2008 למי שנמצאו זכאים לקבל מענק כזה לאור הכנסות מצומצמות בשנת המס 2007.

 

החוק המסדיר את נושא מענק עבודה בישראל מכונה “חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) תשס”ח – 2007”. מנוסח שם החוק, אפשר להבין את המטרה לשמה נכתב, והרציונאל העומד בבסיס החקיקה מובן מאליו. מכיוון שישראל היא מדינה סוציאלית, מי שאינם מרוויחים לפרנסתם מעמל כפיהם (מובטלים) זכאים לקבל תמיכה מן המדינה (בדמות דמי אבטלה ואח”כ תשלומי הבטחת הכנסה). כך הופכים אזרחים כאלה לנטל על החברה. המענק הופך יציאה לעבודה משתלמת גם אם השכר המשולם בגינה נמוך.

 

 

מה הוא מענק עבודה?
מענק עבודה ניתן לעובדים אשר השכר החודשי שלהם נמוך מסכום הקבוע בחוק כדי לעודד יציאה לעבודה, גם עבור בעלי שכר נמוך

 

צדק חברתי?

ישנה תמימות דעים גורפת באשר לצדק החברתי והתרומה הפוטנציאלית שעמדו לעיני רוחו של המחוקק, בעת שהסדיר בחקיקה זכאות לקבל מענק עבודה. אולם, ישנה ביקורת רבה הנוגעת ליישום ביצוע התשלומים בפועל. חוסר מודעות בקרב הציבור לו נוגע החוק (בדרך כלל מדובר באוכלוסיה חלשה שמתקשה לעמוד על זכויותיה) וקושי להתמודד עם הבירוקרטיה הכרוכה בקבלת מענק עבודה, גורמים למצב בו רבים בתהליך הקבלה של מענק עבודה בדיקת זכאות דורשת סדר של פעולות שלא פעם, הזכאים למענק מתקשים למלא.

 

יכול להיות שאתם לא בטוחים מתי, מאיזה גובה של שכר או כיצד תוכלו גם אתם לקבל פרטים אודות מענק עבודה או לבצע בדיקת זכאות לקבלת המענק. למענכם אספנו מידע אשר יסייע לכם להבין מי זכאי לקבל מענק עבודה, מה יש לעשות כדי לקבלו, מה גובהו של המענק, כיצד הוא משולם ועוד. 

 

 

גובה ההכנסה המזכה בקבלת מענק עבודה ובדיקת זכאות למס הכנסה שלילי

בתהליך הבדיקה של קבלת מענק עבודה בדיקת זכאות מתחילה בבחינת גובה ההכנסה החודשית הממוצעת לאורך חודשי העבודה, בשנה שקדמה לשנת בקשת המענק (זה אומר, שבקשות לקבלת מענק עבודה שיוגשו עד סוף כל שנה קלנדרית – מתייחסות לגובה הממוצע של השכר בשנה שקדמה לשנת בדיקת הזכאות למענק עבודה – אם כי ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק עבודה גם על השנה שקדמה לשנת המס בקלנדרית שהסתיימה, כלומר, עד שנתיים אחורה). הזכאים לקבלת מענק עבודה יהיו מי שעובדים בופן קבוע והם בני 23 ומעלה, כאשר השכר החודשי הממוצע שלהם לאורך השנה נע בין 2,070 ל – 6,757 ש”ח. עובדים שהם הורים יחידנים, זכאים לקבל מענק עבודה אם השכר החודשי הממוצע שלהם נע בין 1,270 ש”ח ל – 11,506 ש”ח).

 

מענק עבודה – בדיקת זכאות ופרטים כלליים נוספים

כאמור, עובדים שכירים ועצמאיים בני 23 ומעלה עשויים להיות זכאים לקבל מענק עבודה, בדיקת זכאות פשוטה שעיקר עניינה חישוב השכר החודשי הממוצע בשנת המס הקודמת היא מקום טוב להתחיל בו. עוד נושא שחשוב לדעת בתהליך בדיקת הזכאות למענק עבודה, הוא מהות הקשר בין העובד למעביד – במקרה של קשרי משפחה בין עובד למעביד, גם כאשר מדובר בעבודה בחברה גדולה, הזכאות למענק עבודה מבוטלת. גם כאשר בעלי השליטה בחברה או המעבידים הם קרובי משפחה של בן או בת הזוג של מבקש המענק – לא ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק עבודה. 

 

בנוסף, מי שעומד בכל הדרישות הנ”ל לזכאות אך הייתה בבעלותו במהלך שנת המס זכות ליותר מ50% מנכס מקרקעין (כגון דירה, חנות או מגרש), מלבד בעלות על דירת המגורים, מאבד זכותו לקבל מענק עבודה. כדי להיות זכאים למענק עבודה חייבים עצמאיים ועובדים שכירים הנדרשים להגיש דו”ח שנתי למס הכנסה, וחשוב, במקרה של זכאות למענק עבודה, להקפיד ולהגיש את הדו”ח במועד.

 

בכל מקרה של ספק בנוגע לקבלת מענק עבודה או בדיקת זכאות, מומלץ לברר מול מרכז המידע של רשות המיסים. אם עדיין נותרת אי בהירות בנוגע לזכאות, מומלץ להגיש את הבקשה שכן לא כרוכה בכך טרחה רבה או תשלום אגרה, והדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות הוא שהבקשה תידחה. אם אתם סבורים שהבקשה נדחתה שלא בצדק – ניתן להגיש “השגה” (מעין ערעור) מנומקת בכתב, לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים, בתוך שלושים יום מקבלת הודעת הסירוב. ישנה זכות לערעור נוסף (אם ההשגה אף היא נענית בשלילה) בפני בית המשפט המחוזי שמקום מגורי העובד נמצא באזור שיפוטו.

 

מי זכאי לקבל מענק עבודה?
זכאים לקבל מענק עבודה מי שמרוויחים שכר נמוך.

 

זכאים לקבל מענק עבודה? זה מה שתצטרכו לעשות על מנת לראות את הכסף בחשבון

הזכאות לקבלת המענק נקבעת לפי סיכום ההכנסות בשנת מס שהסתיימה. ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק עבודה עד שנתיים מתום שנת המס בגינה מבוקש המענק. במקרה של בני זוג שהם זכאים שניהם למענק, כל אחד יגיש בקשה לקבלת מענק עבודה או בדיקת זכאות בנפרד. את הבקשה ניתן להגיש בכל אחד מסניפי בנק הדואר עד לתאריך ה – 30 לנובמבר של שנת המס העוקבת לשנה בגינה מגישים את הבקשה. יש למסור אצל פקיד הדואר פרטים כגון פרטי חשבון בנק (אליו יועבר המענק), פרטים אודות היקף עבודה (מס’ מעסיקים למגיש הבקשה ולבן הזוג), כתובת, להזדהות באמצעות תעודת זהות ועוד. פקיד הדואר יקליד את הפרטים וימסור טופס למגיש הבקשה עליו פרטים באמצעותם ניתן לקבל מידע אודות הבקשה (האם התקבלה החלטה, האם נדרשת השלמת מסמכים, מה ההחלטה שהתקבלה).

 

מי שהגיש כבר תביעה לקבלת מענק עבודה בשנתיים הקודמות, יכול להגיש את הבקשה באופן מקוון – באתר של רשות המיסים, באזור הגשת תביעה מקוונת למענק עבודהרשות המיסים תקבל החלטה בתוך 90 יום מהגשת הבקשה או עד 15.7 של שנת המס העוקבת לזו בגינה מוגשת הבקשה (התאריך המאוחר מבין השניים).

 

 

גובה המענק ואופן תשלומו

הסכום שתהיו זכאים לקבל נקבע על פי שקלול של משתנים רבים, וכדאי לדעת, כי באתר רשות המיסים בישראל קיים סימולטור לחישוב מענק עבודה, המאפשר לא רק בדיקת הזכאות לקבלת מענק עבודה – אלא גם הערכה ראשונית של הסכום שעשוי להתקבל כתוצאה מהגשת הבקשה למענק עבודה. גובה המענק מחושב לפי שכר הברוטו החודשי הממוצע בשנת המס בגינה מוגשת הבקשה. ישנם תשלומים אשר אינם נחשבים ככל שהדבר נוגע לחישוב גובה המענק, תשלומי קצבת פנסיה למשל. עובד שכיר שנמצא זכאי לקבל מענק עבודה, סכום המענק יועבר לחשבון הבנק שאת פרטיו מסר בבקשה.

 

אצל עצמאים המענק מקוזז מסכומים המשולמים למס הכנסה ורק בתום שנתיים יועבר סכום שנותר, אם נותר, לחשבון הבנק. מענק עבודה מתקבל בשניים, שלושה או ארבעה תשלומים – בדרך כלל המגישים בקשה למענק עד חודש יוני של השנה העוקבת לשנת המס בגינה מוגשת הבקשה – זוכים למענק עבודה בארבעה תשלומים החל מחודש יולי ועד פברואר של השנה הבאה, ככל שהגשת הבקשה מתעכבת – מספר התשלומים יורד ובכל מקרה, עד סוף חודש פברואר של השנה העוקבת, כל התשלומים מועברים לכדי תשלום כלל סכום המענק שנמצא כי מגיש הבקשה זכאי לו. 

 

שתף:
קבלו טיפים על חיסכון השקעות וכלכלה מעשית
https://www.reali.co.il/wp-content/themes/realitheme