עם תוחלת החיים המתארכת, והפרישה משוק העבודה על פי חוק בגיל 67 לגברים ובגיל 62 לנשים, נדרשת הקהילה למצוא פתרונות פיננסיים שיאפשרו לבני הגיל השלישי, לאחר גיל הפרישה, לכלכל את עצמם בכבוד. פתרון מקובל בכל העולם היא הפרשה של כספים מהשכר החודשי לאורך כל שנות העבודה לטובת כספי פנסיה שיתקבלו בקצבה חודשית קבועה לאחר הפרישה. החיסכון הפנסיוני הוא משמעותי עבור כולנו. מדובר במנגנון שתפקידו להבטיח שבגיל מבוגר, עת לא נוכל או כבר לא נרצה להמשיך לעבוד, תהיה לנו הכנסה קבועה שתאפשר המשך קיום בתנאים דומים, עד כמה שניתן, לאלה שהורגלנו בהם (אן לפחות תנאים מספקים). בשנים האחרונות פעל המחוקק הישראלי כדי לחייב מעסיקים לדאוג לביטוח פנסיוני לעובדיהם וכן לחייב עצמאים לפתוח לעצמם ולהפקיד כספים בתכנית פנסיה. אך טבעי הוא שהסכומים המצטברים לזכותנו בקרן הפנסיה תופחים ברבות השנים עד כי אצל רבים מאיתנו מתחילה לנקר השאלה האם נכון להותיר סכום כזה בצד עד הגיענו לגיל פרישה או שמא עדיף לעשות בהם שימוש עוד לפני כן.

 

חשוב לדעת כי ישנן דרכים המאפשרות משיכת כספים מקרן הפנסיה כמעט בכל עת אולם יש לקחת בחשבון את העלויות הכרוכות במהלך כזה (למשל מבחינת מיסוי) ואת ההפרש בין הסכומים שיעמדו לרשותנו אם נמשוך אותם כעת לעומת אלו שנוכל ליהנות מהם אם נשאיר את המצב על כנו.

 

לעיתים תשובות לשאלות כגון אלה הן מורכבות ודורשות בקיאות רבה בתחום הביטוח הפנסיוני, ישנם בעלי מקצוע המציעים ייעוץ פנסיוני ויכולים לסייע לנו לבדוק האם, מתי וכיצד משתלמת לנו משיכת כספי פנסיה. במאמר זה תמצאו מידע מועיל אשר בכוחו להאיר את הנושא עבורכם ולהציג את האפשרויות השונות העשויות להיות רלוונטיות לכם.

 

הטלת קנסות על כספי פנסיה שנמשכו בטרם עת

כמעט בכל עת תוכלו למשוך כספים מקרן הפנסיה שלכם – אולם מומלץ לברר ראשית מה יהיו הקנסות והעלויות בביצוע משיכה כזו – לעיתים תגלו, כי עד מחצית מן הכספים שתמשכו ישמשו לתשלום קנסות על משיכת כספים מקרן הפנסיה שלכם בטרם עת

 

כיצד מחושב גובה תשלום הפנסיה החודשי

כדי לקבוע אם ומתי משתלם למשוך כספי פנסיה צריך להשוות את הסכום שנקבל לתשלומים עליהם נוותר. ראשית חשוב לדעת שמרוב קרנות הפנסיה ניתן להתחיל למשוך קצבה חודשית החל מגיל 60 ולא רק מגיל הפרישה (אשר, נכון ל2017, עומד על 67 לגברים ו62 לנשים). מנהלי קרנות הפנסיה ורשויות המדינה, מעדיפים שהכספים יוותרו בקרנות הפנסיה זמן רב ככל האפשר ולכן ישנם תמריצים, בעיקר בדמות הטבות במס, המיועדים לעודד המתנה עד לגיל פרישה. אופן חישוב גובה התשלום החודשי הוא חילוק של הסכום שנצבר בקרן הפנסיה ל”מקדם קצבה” (הערכת מספר חודשים שתשולם הקצבה המבוססת על תוחלת חיים ממוצעת). כשמחשבים את גובה התשלומים שאנו צפויים לקבל יש לקחת בחשבון גם את התשואה שכספי הפנסיה צפויים להניב.

 

נקודת האיזון

מי ששוקל למשוך כספים מקרן הפנסיה ועורך חישוב דוגמת זה שתואר לעיל יגלה כי קיימת נקודת איזון, הנמדדת בשנים, בה ההחלטה למשוך את הכספים מוקדם יותר הופכת בלתי משתלמת. נקודה זו שונה ממקרה למקרה כתלות בסכום שנצבר בקרן הפנסיה והתנאים שמציעה הקרן. כך למשל ייתכן שלהתחיל למשוך קצבה חודשית כבר בגיל 60 תשתלם רק אם נמשיך לקבל קצבה חודשית במשך 25 שנים נוספות. בכל מקרה מומלץ לפנות ליועץ פנסיוני כדי לקבל הסבר מפורט על נקודת האיזון במקרה שלנו.

 

כספי פנסיה מיועדים לגיל הפרישה

כספי פנסיה אמנם מיועדים לגיל הפרישה, אבל אפשר ואף רצוי להתייעץ עם יועץ פנסיוני כדי לקבל הסבר מפורט על נקודת האיזון במקרה שלנו

 

מקרים בהם משיכת כספי פנסיה משתלמת

ישנם מקרים בהם קיים סיכוי גדול שמשיכה מוקדמת של כספי הפנסיה היא משתלמת. כך למשל אצל מי שאיבדו מקום עבודתם בגיל מתקדם (לקראת גיל פרישה) או מצבים בהם נחוץ לנו מימון ומשיכת כספי הפנסיה היא האפשרות המשתלמת ביותר להשיגו (לעומת נטילת הלוואה מהבנק למשל).

 

עוד חשוב ליזכור כי הסכום הצבור בקרן הפנסיה שלנו מורכב מהפרשות לביטוח פנסיוני ומהפרשות לטובת פיצויי פיטורים, דינם של משיכת כספים המיועדים לפיצויי פיטורים אינו זהה למשיכת כספי פנסיה, בהחלט ייתכן שמשתלם למשוך רק חלק מן הכספים בקרן.

 

משיכה מוקדמת של כספי פנסיה ללא תשלום מס

המכשול העיקרי בכל הנוגע למשיכה מוקדמת של כספי פנסיה הוא המיסוי. לפני גיל פרישה משיכה חד פעמית של כל הסכום הצבור בקרן הפנסיה כרוך בתשלום מס של 35% או בגובה המס השולי (הגבוה מבין השניים). בפקודת מס הכנסה מוגדרים מקרים חריגים בהם מתאפשרת משיכת כספי פנסיה ללא תשלום מס. בין היתר ניתן פטור מלא מתשלום מס כאשר המבוטח נפטר והמשיכה מבוצעת על ידי יורשיו, כאשר לעמית או לקרוב משפחה מדרגה ראשונה נקבעה נכות של 75% ומעלה, כאשר לשני בני הזוג יחד אין הכנסה חודשית בגובה פעמיים שכר המינימום או אם יש לעמית הוצאות רפואיות בגובה מחצית מהכנסתו (החישוב נעשה על בסיס שנתי). מצבים נוספים בהם הסיכוי שמשתלם למשוך כספי פנסיה גדל כוללים פיטורין וחיפוש עבודה חדשה במשך למעלה משישה חודשים או מעבר של עובד שכיר לעיסוק כעצמאי.  

 

אולי יעניין אותך גם?

X
זירת ההשוואות חיסכו עכשיו >