שער הדולר בזמן אמת

 

Symbol Name Last Price Change % Change

הדולר האמריקני הוא אחד המטבעות המובילים בעולם. בישראל לשער הדולר מול השקל חשיבות רבה, כך למשל תשלומים שונים עשויים להתבצע בשקלים בגין סכום המצוין בדולרים, רכישת סחורות בחו”ל מבוצעת בדרך כלל בדולרים (או ביורו), ישנם מי שמעדיפים להמיר שקלים לדולרים כדי שסכומים שצברו ישמרו טוב יותר על ערכם. עוד חשוב מאוד שער הדולר למי שעוסקים במסחר במטבע חוץ לשם הפקת רווחים, צמד המטבעות שקל / דולר הוא חביב מאוד על סוחרי מט”ח ישראלים. ברוב המקרים כאשר אנו אומרים “שער הדולר” אנו מתכוונים לשער היציג, שער “רשמי” הנקבע על ידי בנק ישראל.

 

לכל מטבע יש ערך, או שער, הנקבע בצורה מורכבת, תוך מעורבות הבנק הלאומי במדינה בה הוא נסחר ובהשפעת כוחות השוק. שערו של כל מטבע, כמו שער הדולר ושערי מטבעות אחרים, מבטא את שוויו במונחים של מטבע אחר, אבל הוא גם יכול לבטא את שווי המטבע בצורה ריאלית, למשל אל מול מוצרים. מי שמעוניינים להרחיב ידיעותיהם בכל הקשור לשער הדולר בכלל, השער היציג ושער הדולר בזמן אמת ימצאו בפסקאות הבאות מידע מועיל אשר יסייע לכם להבין טוב יותר מה משפיע על שער הדולר, כיצד נקבע שער הדולר היציג, מהו שער דולר בזמן אמת ועוד.

 

שער הדולר היציג וחשיבותו

“שער הדולר” הוא למעשה שער חליפין המציין ערכו של דולר בודד בשקלים, דהיינו כמה שקלים עלינו לשלם כדי לרכוש דולר אחד. ישנם גורמים רבים העשויים להשפיע על שער חליפין, כך למשל פרסום דוחות חיוביים אודות מצב המשק בישראל עשוי לחזק את השקל אל מול מטבעות אחרים (הדולר האמריקני בכללם). אולם, בסופו של דבר שערו של הדולר נקבע לפי היצע וביקוש. בנק ישראל קובע שער יציג לדולר לפי דגימת עסקאות חליפין שבוצעו אצל חלפני כספין מורשים, בבנקים מסחריים ובבנק הדואר. בנק ישראל מפרסם את השער היציג היומי בשעה 15:30 בימי חול וב 12:30 ביום ו’. בימי שבת, חג ושבתונים לא נקבע שער יציג חדש. חשוב לציין כי בכל המקומות בהם מבוצע מסחר בדולרים הקניה והמכירה מבוצעים לפי שערים שונים מן השער היציג, זאת כדי ליצור רווח עבור החלפן. השער לפיו מבוצע המסחר בפועל עשוי להשתנות בכל עת, במערכות ממוחשבות למסחר במט”ח שער הדולר משתנה באופן רציף. באמצעות השוואת השער המוצע לנו לשער הדולר היציג לאותו יום אנו יכולים להעריך עד כמה משתלמת עסקת החליפין.

 

איך נקבע שער הדולר היציג?

שער הדולר היציג נקבע ביחד עם השערים היציגים של מטבעות נוספים, כמו היורו והיין היפני, על ידי בנק ישראל. שער הדולר היציג מאפשר מסחר בדולרים על פי שער מוסכם על כל, כולל קביעה של שערי חליפין בסניפי דואר ישראל בבנקים

 

שער הדולר הרציף

כאמור, שער הדולר נקבע לפי נקודת האיזון בין היצע לביקוש. ספק שירות המסחר במט”ח מעלה או מוריד את השער כך שיוכל להפיק רווח מסוים מן העסקאות שהוא מאפשר לבצע. באתרים המספקים מידע אודות מסחר בבורסות ובשווקים שונים, ובמיוחד כאלה המתמחים בתחום הסחר במטבע חוץ (Forex- Foreign Exchange), ניתן למצוא נתונים המוצגים בדרכים שונות אודות שער הדולר. בדרך כלל נוכל לקבל את השער היציג העדכני, נתונים היסטוריים אודות שער זה וכן תצוגה של שער דולר רציף או שער דולר בזמן אמת, דהיינו שער החליפין של הדולר אל מול השקל לפיו תבוצע עסקת חליפין שניזום באותו רגע.

 

שערים יציגים נוספים שקובע בנק ישראל

כפי שצוין לעיל בנק ישראל קובע את השער היציג היומי של הדולר, לשער זה השפעה גדולה על שערי חליפין שנוכל לקבל בכל רגע נתון אצל מי שמציעים שירותי המרת מטבעות או מסחר במטבע חוץ. חשוב לדעת שבנק ישראל קובע, באופן דומה לזה המשמש לקביעת שער הדולר, שערים יציגים יומיים למטבעות נוספים ביניהם האירו, לירה שטרלינג, פרנק שוויצרי, ין יפני, לירה מצרית, דולר קנדי, דולר אוסטרלי, כתר דני, ראנד דרום אפריקני, כתר שוודי ועוד.

 

שער הדולר ושערים נוספים

באופן דומה לזה המשמש לקביעת שער הדולר, נקבעים שערים יציגים יומיים למטבעות נוספים

 

עבור כל המטבעות, הדולר בכללם, המסחר לאורך היום מתנהל לפי שערים המושפעים מן השער היציג אולם אינם זהים לו. התנודות הן פועל יוצא של שינויים רציפים בהיצע והביקוש, כך למשל אם גוף כלכלי רב השפעה, בית השקעות גדול למשל, יבקש לרכוש כמות גדולה של דולרים הדבר עשוי לגרום לשער לעלות בזמן אמת . בהמשך, אם העלייה תגרום לגידול בהיצע הדולרים (מכירת דולרים מתוך שאיפה להפיק רווח) שער הדולר בזמן אמת ירד. מי שסוחרים במטבע חוץ לשם הפקת רווחים עשויים לבצע עסקאות במהירות, ניצול דפוס של תנודות בשער הדולר בזמן אמת רכישה ומכירה בתוך דקות , או דווקא לרכוש לצורך השקעה לטווח אורך (חודשים ואפילו שנים) כאשר מזהים מגמה לאורך זמן בשער היציג. חשוב ליזכור שביצוע כל עסקה של רכישה או מכירת דולרים כרוך בתשלום העשוי להיגבות בדרך של אגרה או הצעת שער היוצר רווח לחלפן או הבנק.

 

אולי יעניין אותך גם?

X
זירת ההשוואות חיסכו עכשיו >