שער הדולר בזמן אמת – מה משפיע עליו וכיצד הוא נקבע?

איריס קליין5 דקות קריאה
שער הדולר - איך הוא נקבע?
שתף:

שער הדולר בזמן אמת

US US Dollar/US Dollar1
GB US Dollar/British Pound0.7904
JP US Dollar/Japanese Yen1.5589
EU US Dollar/Euro0.9216
CH US Dollar/Swiss Franc0.9087
IL US Dollar/Israeli Shekel3.716
19 מאי · BOI · USD
Bank of Israel
Check: 19 May 2024 00:25 UTC
Latest change: 19 May 2024 00:25 UTC
API: CurrencyRate
Disclaimers. This plugin or website cannot guarantee the accuracy of the exchange rates displayed. You should confirm current rates before making any transactions that could be affected by changes in the exchange rates.
You can install this WP plugin on your website from the WordPress official website: Exchange Rates🚀

הדולר האמריקני הוא אחד המטבעות המובילים בעולם. בישראל לשער הדולר מול השקל יש חשיבות רבה, קחו לדוגמא תשלומים שונים עשויים להתבצע בשקלים בגין סכום המצוין בדולרים, בשל רכישת סחורות בחוץ לארץ שמבוצעות בדרך כלל בדולרים (או ביורו), ישנם מי שמעדיפים להמיר שקלים לדולרים כדי שסכומים שצברו ישמרו טוב יותר על הערך שלהם. עוד חשוב מאוד שער הדולר למי שעוסק דווקא במסחר במטבע חוץ לשם הפקת רווחים, צמד המטבעות שקל / דולר הוא חביב מאוד על סוחרי מט”ח ישראלים. ברוב המקרים כאשר אנו אומרים “שער הדולר” אנו מתכוונים לשער היציג, לשער ה”רשמי” שנקבע על ידי בנק ישראל.

 

לכל מטבע יש ערך, או שער, הנקבע בצורה מורכבת, תוך מעורבות הבנק הלאומי במדינה בה הוא נסחר ובהשפעת כוחות השוק. שערו של כל מטבע, כמו שער הדולר ושערי מטבעות אחרים, מבטא את שוויו במונחים של מטבע אחר, אבל הוא גם יכול לבטא את שווי המטבע בצורה ריאלית, למשל אל מול מוצרים. מי שמעוניינים להרחיב ידיעותיהם בכל הקשור לשער הדולר בכלל, השער היציג ושער הדולר בזמן אמת ימצאו בפסקאות הבאות מידע מועיל אשר יסייע לכם להבין טוב יותר מה משפיע על שער הדולר, כיצד הוא נקבע, מהו השער העדכני בזמן אמת ועוד.

 

הדולר האמריקאי

הדולר הוא המטבע הרשמי של ארה”ב שהחלו לעשות בו שימוש כבר בקיץ 1785. הוא נחשב למטבע הלאומי הראשון בעולם שמבוסס על השיטה העשרונית. עד לפני עשור הדולר אכן היה נחשב למטבע החזק ביותר עולם אך היום מלבד הדולר, הרי שגם האירו והין היפני נחשבים למטבעות חזקים מאוד ברחבי העולם. הדולר הוא מטבע בר השפעה גדולה על כל הכלכלה ועל האינפלציה בישראל וזאת בשל כל הקשרים המסחריים שאנו עושים מדי יום מול ארצות הברית ושאר המדינות ברחבי העולם. כאמור, היום מטבע האירו, הפאונד וגם הין היפני מהווים תחרות לא קטנה אל מול הדולר בכל הבורסות הנחשבות בעולם, שמבצעות לרוב מסחר באמצעות רכישת דולרים ועל ידי צפי לרווחיות מרבית מההפרשים בשער החליפין של כל מיני מטבעות חוץ.

 

 

מה הוא שער דולר יציג ומה זה שער רציף?

שער דולר יציג זה מטבע זר, דולר במקרה שלנו, הוא השער החליפין של המטבע במונח – של השקל, שמתפרסם בבנק ישראל מדי יום בימות השבוע, בהם כל העסקים עובדים. שער דולר יציג מבוסס על ממוצע של שער קניה ושל מכירה במסגרת עסקאות שונות שנבדקו במדגם במטבע במסחר בין בנקאיים ביום הספציפי בשעה ספציפית. לשער דולר יציג אין מעמד מוסמך שמחויב עפ”י חוק, אך הוא בהחלט מאפשר לעשות בו שימוש רב במסגרות של מגוון סגירות חוזים או בביצוע עסקאות שונות (כמו לדוג’ שער התשלום עבור שכר דירה ביום ספציפי). את השער היציג בנק ישראל מפרסם מדי יום בשעה 15:15 ובימי שישי בנק ישראל מפרסם בשעה 12:30. בימי שבת, חג ושבתונים לא נקבע שער יציג חדש. ברוב המדינות בעולם יפורסמו שערים יציגים כל יום, במדינות מסוימות כמו בארצות הברית, יתפרסמו שערים אלה אפילו פעמיים ביום. לעומת שער היציג, שער דולר רציף, הינו שער עכשווי, נוכחי, של מטבע זר אל מול השקל. שער דולר רציף מחושב מדי דקה בהסתמך על העסקאות שמבוצעות מדי רגע (יש כמה שיטות שניתן לחשב את שער דולר רציף). בשעות שבהן לא קיים מסחר, השער שמתפרסם הוא השער שמייצג את השער הסופי שבו ננעל המסחר לאותו היום.

 

איך נקבע שער הדולר היציג?
שער הדולר היציג נקבע ביחד עם השערים היציגים של מטבעות נוספים, כמו היורו והיין היפני, על ידי בנק ישראל. שער הדולר היציג מאפשר מסחר בדולרים על פי שער מוסכם על כל, כולל קביעה של שערי חליפין בסניפי דואר ישראל בבנקים

 

שער הדולר היציג וחשיבותו

שער הדולר היציג הוא למעשה שער חליפין המציין ערכו של דולר בודד בשקלים, דהיינו כמה שקלים עלינו לשלם כדי לרכוש דולר אחד. ישנם גורמים רבים העשויים להשפיע על שער חליפין, כך למשל פרסום דוחות חיוביים אודות מצב המשק בישראל עשוי לחזק את השקל אל מול מטבעות אחרים (הדולר האמריקני בכללם). אולם, בסופו של דבר שערו של הדולר נקבע לפי היצע וביקוש. בנק ישראל הוא זה שקובע שער יציג לדולר לפי דגימת עסקאות חליפין שבוצעו אצל חלפנים כספים מורשים, במגוון רחב של בנקים מסחריים ובבנק הדואר. חשוב לציין כי בכל המקומות בהם מבוצע מסחר בדולרים הקניה והמכירה מבוצעים לפי שערים שונים מן השער היציג, זאת כדי ליצור רווח עבור החלפן. השער לפיו מבוצע המסחר בפועל עשוי ועלול אף להשתנות בכל עת, במערכות ממוחשבות למסחר במט”ח שער הדולר משתנה באופן רציף. באמצעות השוואת השער המוצע לנו לשער הדולר היציג לאותו יום אנו יכולים להעריך עד כמה משתלמת עסקת החליפין.

 

איך נקבע שער הדולר היציג?

שער הדולר היציג נקבע ביחד עם השערים היציגים של מטבעות נוספים, כמו האירו והיין היפני, על ידי בנק ישראל. שער הדולר היציג מאפשר מסחר בדולרים על פי שער שהוא מוסכם על כולם, כולל קביעה של שערי חליפין בסניפי דואר ישראל בבנקים.

 

 

איך נקבע שער הדולר הרציף?

כאמור, שערו של הדולר נקבע לפי נקודת האיזון בין היצע לביקוש. ספק שירות המסחר במט”ח מעלה או מוריד את השער כך שיתאפשר ויוכל להפיק רווח מסוים מן העסקאות שהוא מתיר לבצע. באתרים המספקים מידע אודות מסחר בבורסות ובשווקים שונים, ובמיוחד באתרים מהסוג שמתמחה בתחום הסחר במטבע חוץ (Forex– Foreign Exchange), יהיה ניתן למצוא נתונים המוצגים בכל מיני דרכים אודות שער הדולר. בדרך כלל נוכל לקבל את השער היציג העדכני, נתונים היסטוריים אודות שער זה וכן תצוגה של שער דולר רציף או שער דולר רציף, דהיינו שער החליפין של הדולר אל מול השקל לפיו תבוצע עסקת חליפין שניזום באותו רגע.

 

שער הדולר ושערים נוספים
באופן דומה לזה המשמש לקביעת שער הדולר, נקבעים שערים יציגים יומיים למטבעות נוספים

שערים יציגים נוספים שקובע בנק ישראל

באופן דומה לזה המשמש לקביעת שער הדולר, נקבעים שערים יציגים יומיים למטבעות נוספים עבור כל המטבעות, הדולר בכללם, המסחר לאורך היום מתנהל לפי שערים המושפעים מן השער היציג אולם אינם זהים לו. התנודות הן פועל יוצא של שינויים רציפים בהיצע והביקוש, כך למשל אם גוף כלכלי רב השפעה, בית השקעות גדול למשל, יבקש לרכוש כמות גדולה של דולרים הדבר עשוי לגרום לשער דולר רציף לעלות. בהמשך, אם העלייה תגרום לגידול בהיצע הדולרים (מכירת דולרים מתוך שאיפה להפיק רווח) שער הדולר בזמן אמת ירד. מי שסוחרים במטבע חוץ לשם הפקת רווחים עשויים לבצע עסקאות במהירות, ניצול דפוס של תנודות בשער הדולר בזמן אמת רכישה ומכירה בתוך דקות , או דווקא לרכוש לצורך השקעה לטווח אורך (חודשים ואפילו שנים) כאשר מזהים מגמה לאורך זמן בשער היציג. חשוב יהיה ליזכור שביצוע כל עסקה של רכישה או של מכירת דולרים תהייה כרוכה בתשלום העשוי להיגבות בדרך של אגרה או הצעת שער היוצר רווח לחלפן או הבנק.

 

 

שתף:
קבלו טיפים על חיסכון השקעות וכלכלה מעשית
https://www.reali.co.il/wp-content/themes/realitheme