גילוי מרצון – כל מה שצריך לדעת על הנוהל של רשות המיסים

מורן בלסר5 דקות קריאה
גילוי מרצון - נוהל שחשוב להכיר
שתף:

אם אתם נוהגים לקבל מהלקוחות שלכם מדי פעם תשלום במזומן "מתחת לשולחן", אם יצא לכם לא לדווח על הכנסות בעבר ואתם מתחרטים או חוששים מההשלכות או אם הבנתם, לפתע, כי העלמת הכנסות ואי תשלום מס בגינן הינה עבירה פלילית שדינה ענישה חמורה, כולל מאסר בפועל – אנחנו שמחים לספר כי נוהל "גילוי מרצון" הוארך, וכי יתאפשר למי שנהנה מהכנסות לא מדווחות לדווח על כלל ההכנסות, בהתאם לתנאים מסויימים ובאחד משלושת המסלולים המוצעים עבור גילוי מרצון של הכנסות לא מדווחות, וזאת עד סוף שנת 2018 במסלול הדיווח האנונימי ועד סוף שנת 2019 בשאר מסלולי הדיווח.

 

נוהל גילוי מרצון - על הון שלא דווח
נוהל גילוי מרצון מאפשר דיווח על הון שלא דווח ותשלום המסים בעדו, באופן המבטיח אי נקיטת הליכים פליליים נגד נשוא הדיווח

 

מהו נוהל גילוי מרצון של רשות המסים?

בישראל, נהוגים תשלומי מס הכנסה (שהוא מס פרוגרסיבי שגובהו עולה ככל שסך ההכנסה עולה), תשלומים עבור הביטוח הלאומי וביטוח בריאות (גם הם פרוגרסיביים), ומע"מ בגובה קבוע לכל רמת הכנסה של 17% מההכנסה. כאמור, גובה תשלום המס נגזר מגובה ההכנסה. החישוב הוא שנתי, אם כי מקדמות מס משולמות גם באופן חודשי על פי הערכת ההכנסות השנתית בהתאם להכנסה החודשית. תשלומי המס בגין ההכנסות מחושבים על פי ההכנסות שדווחו, וכמובן שכל הכנסה היא חייבת בדיווח. ביחד עם זאת, יש הנוהגים להעלים, או שלא לדווח באופן מלא, אודות כל הכנסה. אי הדיווח עשוי להיות מסיבות שונות, אולם התוצאה הישירה היא אבדן כספים לקופת המדינה ותשלום מופחת של מיסים עבור המדווח.

 

חשוב לדעת, כי אי דיווח על הכנסות בישראל הינה עבירה פלילית, הגוררת ענישה שמטרתה גם להרתיע – בדרך כלל מי שנתפס בהעלמות מס, יושתו עליו עונשים ובהם קנסות גבוהים, וייתכן גם מאסר על תנאי או בפועל או עבודות שירות. מי שהעלים מס, בשגגה או במכוון, ומבקש כעת לדווח עליו, יכול לעשות כן במסלול המבטיח אי נקיטת הליכים פליליים נגדו, בו מוגשים דו"חות בגין הכנסות שלא דווחו. במרבית המקרים, הליך גילוי מרצון מביא לתשלום מופחת של מיסים בגין הסכומים שהועלמו.

 

שלושת מסלולי הליך גילוי מרצון

הליך גילוי מרצון זמין בשלושה מסלולים:

 

  • המסלול הרגיל
  • המסלול המקוצר – מתאים רק למקרים שבהם ההון המדווח אינו עולה על שני מיליוני שקלים וסך החבות הנובעת ממנו אנה עולה על חצי מיליון שקלים
  • המסלול האנונימי – מאפשר הגשת בקשה להליך גילוי מרצון באנונימיות מוחלטת עד להגעה להסכם בגין סכומי המס המושתים עליו לאחר הגילוי

 

גילוי מרצון יקל על הענוש
נוהל גילוי מרצון עשוי להקל על העונש שתקבלו

 

רשות המסים החליטה להאריך את תוקף הליך גילוי מרצון

בתחילת החודש (דצמבר 2017) הודיעה רשות המיסים על הארכת הוראת השעה של הנוהל, מה שמאפשר לכל אזרח להמשיך ולהשתמש בהליך לגילוי הכנסות שהועלמו בעבר. ההליך מציע הימנעות מהליכים פליליים (באישור פרקליטות המדינה), בתנאי שהגילוי מרצון יהיה מלא וכן ורק כאשר לא מתנהלות כבר חקירות כנגד הנישום. עד כה, הוגשו במסלולים השונים של הליכי גילוי מרצון מעל 7,500 בקשות, כמחצית מהם במסלול האנונימי. ברשות המסים מקווים כי הארכת תוקף הוראת השעה לגילוי מרצון תשפיע על מי שמעלימים חלקים מהכנסותיהם, לבחור בבחירה החוקית, לדווח על כלל ההכנסות ולהימנע מהליכים פליליים בעתיד.

 

המסלול האנונימי להליך גילוי מרצון זמין עד סוף שנת 2018, ואילו שני המסלולים הנוספים יהיו זמינים עד סוף שנת 2019.