עוזרים להם לשרוד – הפחתת העמלות על אשראי לעסקים קטנים

עומר גלעדי5 דקות קריאה
שתף:

בינואר 2019 יסתיים תוקף ההסדר של בנק ישראל מול חברות האשראי הנוגע לגובה העמלות שהן רשאיות לגבות בגין תשלומים המתקבלים תוך שימוש בכרטיס אשראי שהנפיקו. באמצע ינואר 2018 הכריזה נגידת בנק ישראל, הגברת קרנית פלוג, על שינוי במדיניות אשראי לעסקים קטנים באמצעות הפחתת העמלה שהמגיעה לכיסן של חברות האשראי, משיעור של 0.7% (מן הסכום ששולם באמצעות כרטיס האשראי) כיום ל – 0.5% בלבד. אספנו עבורכם מידע אודות המהלך המתוכנן, כולל הרקע הדרוש כדי להבין כיצד הוא עשוי להשפיע על רבבות בתי העסק הקטנים בישראל.

 

ארבעה שחקנים נוטלים חלק בכל עסקה בה התשלום מבוצע באמצעות כרטיס אשראי

כאשר בית עסק מקבל תשלום עבור מוצר או שירות באמצעות כרטיס אשראי מעורבים בטרנזקציה ארבעה שחקנים שונים; בית העסק, הלקוח, חברת האשראי (שהנפיקה את כרטיס האשראי באמצעותו מבצע הלקוח את התשלום) וחברת הסליקה (החברה המספקת את שירות סליקת כרטיס האשראי). פעולת הסליקה היא המאפשרת חיוב חשבון הבנק המשויך לכרטיס האשראי וזיכוי חשבון הבנק של בית העסק המקבל את התשלום.

 

החברה המספקת לבית העסק את שירות הסליקה היא המאפשרת לבית העסק לקבל תשלום באמצעות כרטיס אשראי ועבור שירות זה היא גובה מבית העסק תשלום בדמות עמלה העומדת כיום, בממוצע, על כ – 1% מכל סכום המשולם תוך שימוש בכרטיס אשראי. חשוב להבין שמעסקים קטנים גובות חברות הסליקה עמלות גבוהות משמעותית מאלה הנגבות מעסקים גדולים, ההערכה היא שעסקים קטנים משלמים עמלה ממוצעת של 1.5%, לעיתים אפילו 2%. מתוך העמלה שגבתה חברת הסליקה היא מפרישה לחברת האשראי סכום בדמות "עמלה צולבת" העומדת כיום על 0.7%. אותה עמלה צולבת היא זו שבכוונת בנק ישראל להפחית. אם אכן יקרום המהלך עור וגידים פירוש הדבר הפחתה של שתי עשיריות האחוז בעמלה שמשלם כל בית עסק בכל עת שהוא מקבל תשלום באמצעות כרטיס אשראי כלשהו.

 

עמלה על אשראי לעסקים קטנים
מכל תשלום שמקבל בית עסק באמצעות כרטיס אשראי מופחת כ – 1%, סכום אותו גובה חברת הסליקה. חברת הסליקה מעבירה חלק מן העמלה שגבתה לחברת האשראי שהנפיקה את הכרטיס באמצעותו בוצע התשלום

 

הפחתת העמלה הצולבת עבור אשראי לעסקים קטנים תבוצע בשלוש פעימות

על פי המתווה שתיארה נגידת בנק ישראל תבוצע ההפחתה של העמלה הצולבת בשלוש פעימות. בינואר 2019 תופחת העמלה מ – 0.7% ל – 0.6%, בינואר 2021 תרד העמלה ל – 0.55% ורק בינואר 2024 תבוצע ההפחתה הסופית ל – 0.5%. יש לציין שההפחתות המתוכננות הן למעשה המשך ישיר של מגמת הפחתת העמלה הצולבת, אשר עמדה בשנת 2011 על 0.875% והגיעה בשנת 2018 ל – 0.7% "בלבד".

 

כדי להבין כיצד פועל מנגנון התשלום באשראי והעמלות הנהוגות בו הנה דוגמא במספרים: לבית עסק יש הסכם עם חברת סליקה כך שעבור כל סליקת כרטיס אשראי גובה ממנו חברת הסליקה עמלה בגובה 1.2%. בית העסק מקבל תשלום של 100 שקלים באשראי, חשבון הבנק של מבצע התשלום מחויב ב – 100 שקלים, חברת הסליקה מפחיתה 1.2 ש"ח מן הסכום ששולם ומעבירה לחשבון הבנק של בית העסק רק 98.8 ש"ח. מתוך אותם 1.2 שקלים מותירה בידיה חברת הסליקה רק 30% ואילו 70% (במקרה הזה 84 אג') היא מעבירה לחברת האשראי, אותה חברה שהנפיקה את כרטיס האשראי בו השתמש הלקוח לביצוע התשלום, חברה זו יכולה להיות בינלאומית, מקומית, בנק מסחרי המנפיק כרטיס אשראי ללקוחותיו וכד'.

 

מהדוגמא הנ"ל ובהתחשב בהיקף העסקאות המבוצעות תוך שימוש בכרטיסי אשראי לעסקים קטנים, אשר הינם אמצעי התשלום הנפוץ ביותר כיום, ברור שמדובר בעמלות בסכומים של מאות מיליוני שקלים בשנה. הפחתת העמלה הצולבת שמשלמת חברת הסליקה לחברת האשראי תאפשר הפחתת העמלה שמשלם בית העסק לחברת הסליקה. אין פלא שארגונים המייצגים עסקים קטנים ועצמאיים בעלי מקצועות חופשיים מברכים על היוזמה וצופים שבכוחה להביא לצמצום הפערים בין עמלות הסליקה שגובות חברות הסליקה מעסקים גדולים ובין אלה שנדרשים עסקים קטנים לשלם.

 

קבלו טיפים על חיסכון השקעות וכלכלה מעשית
https://www.reali.co.il/wp-content/themes/realitheme

כתבות מומלצות