אבדן כושר עבודה – אם יש לכם ביטוח כפול אתם זורקים את הכסף לפח

עומר גלעדי5 דקות קריאה
אתם משלמים כפול על אבן כושר עבודה
שתף:

פרשיית רבבות העובדים בישראל שנותרו ללא ביטוח סיעודי מפנה לאחרונה את מקומה בכותרות הנוגעות לתחום הביטוח לפרשייה עגומה נוספת שחשפה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. מבדיקה שערכה הרשות מסתבר שכ -50 אלף מבוטחים בישראל משלמים עבור כיסוי כפול כנגד אבדן כושר עבודה. חברות ביטוח גובות ממבוטחים אלה פרמיות שאין בתשלומם שום ערך עבור המבוטח, זאת משום שמצב של אבדן כושר עבודה מזכה בגמול בודד אחד בלבד גם אם יש למבוטח שתי פוליסות או יותר מכוחן מגיע פיצוי בקרה של פגיעה קבועה או זמנית, בהיקף כזה או אחר, בכושר העבודה. חשוב להבין שביטוח אבדן כושר עבודה נועד לספק הכנסה למי שנבצר ממנו להמשיך לעבוד לפרנסתו כתוצאה מפציעה או מחלה. ככול שמדובר בביטוחים בעלי גוון "סוציאלי" בדרך כלל לא ניתן לקבל גמול כפול, זהו המצב גם בכל הקשור לביטוח אבדן כושר עבודה. עובד שנפצע או חלה יקבל אותו סכום מדי חודש בין אם יש לו כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה במסגרת פוליסת ביטוח אחת, במסגרת שתי פוליסות שונות או יותר. אם כך, יוצא שאין כל תועלת ברכישת כיסוי כפול. לפניכם תיאור של תופעת הכיסוי הכפול בתחום ביטוח בפני אבדן כושר עבודה, כיצד נוצר המצב האבסורד, איך בודקים אם יש לנו כיסוי מספיק, איך נמנעים מתשלום כפול מיותר ועוד.

 

תשלום חסר ערך על אבדן כושר עבודה
רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, גילתה בבדיקה שערכה שמבוטחים רבים משלמים עבור כיסוי כפול כנגד אבדן כושר עבודה. אין כל תועלת בכיסוי כפול שכזה, שכן בכל מקרה ישולם אותו סכום. חברות הביטוח כשלו במילוי חובתם כלפי מבוטחים כאשר אפשרו להם לשלם עבור כיסוי חסר ערך

 

בדיקת רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון נערכה בעקבות תלונות של מבוטחים

רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון פתחה בבדיקת התנהלות חברות הביטוח בכל הנוגע לביטוח כנגד אבדן כושר עבודה בעקבות תלונות של אזרחים שנוכחו לדעת ששילמו במשך שנים עבור כיסוי כפול כאשר אין כל ערך בכיסוי כזה. חשוב לדעת כי כמעט כל קרן פנסיה מספקת לחוסכים בה ביטוח כנגד אבדן כושר עבודה, זאת כחלק בלתי נפרד ממבנה הקרן. בחוזר שהפיצה הממונה על רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, הגברת דורית סלינגר, הבהירה הממונה שמחובתן של חברות הביטוח לבדוק איזה כיסוי ביטוחי כבר יש לאדם המבקש לרכוש מהן פוליסת ביטוח כזו או אחרת. האחריות להימנע ממכירת פוליסת ביטוח מיותרת, כזו שאין בה ערך עבור המבוטח,  נופלת באופן בלעדי על כתפי חברת הביטוח.

 

יש ערך לכיסוי נוסף על אבדן כושר עבודה רק אם אין כיסוי בגובה מלוא השכר

כאמור, בכל הקשור לביטוח כנגד אבדן כושר עבודה כיסוי בפוליסה אחת הוא חשוב מאוד אך אין שום סיבה לרכוש כיסוי כפול, זאת משום שבכל מקרה ניתן יהיה לקבל רק גמול בודד אחד. ברוב המקרים כאשר יש כיסוי במסגרת קרן הפנסיה כנגד מקרים של אבדן מלא או חלקי, קבוע או זמני, ביכולת לעבוד מדובר בכיסוי המבטיח תשלום חודשי בגובה השכר המלא לכל אורך התקופה בה המבוטח מנוע מלעבוד. ייתכנו מקרים בהם לא כל השכר מבוטח בכיסוי שמעניקה קרן הפנסיה כנגד אובדן כושר עבודה. במקרים כאלה, אם המבוטח מעוניין לוודא שיקבל תשלומים בגובה מלוא המשכורת, יש מקום להציע רכישת כיסוי נוסף במסגרת פוליסה נפרדת. פוליסה כזו יכול שתהיה במיוחד כנגד מקרים של פציעה או מחלה הפוגעים ביכולת לעבוד ולהשתכר או חלק מפוליסה רחבה יותר כגון ביטוח בריאות או ביטוח חיים עם מרכיב חיסכון. 

 

אבדן כושר עבודה גם לעצמאיים
כיום על פי חוק חייבים שכירים ועצמאים כאחד לנהל חיסכון פנסיוני. כמעט כל קרן פנסיה מעניקה ביטוח כנגד אבדן כושר עבודה

 

חברות הביטוח נדרשות לבדוק מצב הכיסוי ולפרט את התמונה הכוללת בפני המבוטח

 מאחר שהתברר שחברות הביטוח לא נמנעות מלמכור כיסוי שאין בו ערך למבוטחים הטילה הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, הגברת דורית סלינגר, את האחריות באופן בלעדי וחד משמעי על חברות הביטוח. כיום כבר ברור מעל לכל ספק שחברות הביטוח והסוכנים צריכים לברר איזה כיסוי כנגד אובדן כושר עבודה כבר יש למבוטח, עליהם לברר פרטים על הכנסתו של המבוטח ולבדוק אלו אירועים יעניקו איזה היקף של פיצוי. רק במקרים בהם מסתבר שיש מקום להגדיל את הכיסוי ניתן למכור פוליסה בהתאם, כל זאת תוך שמקפידים להבהיר את הדברים למבוטח. מן הסתם, יש לכם בוודאי קרן פנסיה המעניקה, בין היתר, גם כיסוי כנגד אבדן כושר עבודה. מומלץ לבדוק אם אינכם משלמים פרמיה חודשית נוספת שלא לצורך עבור כיסוי כפול חסר כל ערך.