תקנה חדשה: סוכני ביטוח חייבים להיפגש עם לקוחות לשיווק חסכונות פנסיוניים

רונן פדרבאום5 דקות קריאה
שתף:

באוגוסט 2016 הוכרזו קרנות הפנסיה מיטב דש והלמן אלדובי כזוכות במכרז לבחירת שתי קרנות פנסיה שישמשו "קרנות פנסיה ברירת מחדל". מדובר ביוזמה של רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון שמטרתה לאפשר לעובדים "חלשים" (כאלה שהאינטרסים שלהם אינם מקודמים על ידי וועדי עובדים גדולים ובעלי השפעה) ליהנות גם הם מדמי ניהול מוזלים במיוחד בקרן הפנסיה שלהם. מדובר ללא ספק ביוזמה ברוכה אולם מאז החל יישומה בפועל הסתבר שנפל בה פגם, הרפורמה יצרה מצב בו סוכני ביטוח המטפלים בהעברת עובדים לקרנות פנסיה ברירת המחדל קצרו רווחים נאים על חשבון העובדים שלא זכו לקבל את מלוא המידע אודות קרן הפנסיה אליה צורפו. ברשות שוק ההון הביטוח והחיסכון נתנו דעתם לעניין זה ובתחילת פברואר 2018 פרסמה הממונה על רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון, הגברת דורית סלינגר, מסמך הבהרה המיועד לחברות הביטוח וסוכניהן. במסמך ההבהרה נקבע כי כדי להיות זכאים לגבות עמלה על צירוף עובד לקרן פנסיה על סוכן הביטוח לערוך פגישה פנים אל פנים עם העובד ובה ימסור לעובד את מלוא הפרטים אודות קרן הפנסיה, תנאי ההצטרפות, עמלות הניהול וכד'. אספנו עבורכם מידע אודות מהלך זה וערכנו ניתוח הנוגע להשפעות, לטובה ולרעה, העשויות להיות לו.

 

 

עובדים המאורגנים תחת ועדים חזקים נהנים מדמי ניהול נמוכים מאוד בקרנות הפנסיה שלהם

עמיתים בקרנות פנסיה משלמים דמי ניהול הנחלקים לשניים, דמי ניהול על הפקדות שוטפות ודמי ניהול על צבירה. גובהן המקסימלי של שני סוגי העמלות מוגבל על פי חוק. מסתבר שעובדים בחברות גדולות, כגון חברת החשמל, בזק, טבע, התעשייה האווירית, אל-על ועוד, משלמים דמי ניהול מוזלים מאוד, לעתים פי חמש פחות מדמי הניהול שגובות קרנות הפנסיה מעובדים שאין להם וועד עובדים חזק המגן על האינטרסים שלהם. כאמור, ברשות שוק ההון הביטוח והחיסכון נתנו דעתם למצוקתם של העובדים החלשים ויזמו בחירת שתי קרנות פנסיה המתחייבות לדמי ניהול מוזלים. עובדים חדשים יצורפו אוטומטית לקרנות פנסיה אלה אלא אם הם נהנים מהוזלות בהסדר פנסיוני אחר. עובדים ותיקים, להם יש כבר חיסכון פנסיוני, צריכים לפנות מיוזמתם ולבקש לעבור לקרן פנסיה ברירת מחדל אם מסתבר להם שמעבר כזה משתלם להם. חשוב להבין שפער זניח לכאורה בדמי ניהול מצטבר על פני תקופת חיסכון ארוכה המאפיינת קרנות פנסיה לכדי הפרשים של 20% ואף יותר בשווי הקרן.

 

סוכני ביטוח מקבלים תגמול ללא עבודה
סוכני ביטוח המטפלים בהעברת עובדים לקרנות פנסיה ברירת מחדל מתוגמלים בעמלה נאה מבלי שנדרשו לבצע הליך שיווקי ראוי. הנחיה חדשה של הממונה על רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון באה לשים לכך קץ

 

סוכני ביטוח המטפלים בצירוף עובדים לקרנות ברירת המחדל מתוגמלים בעמלה

בהמשך למהלך בחירת קרנות פנסיה ברירת מחדל ביצעה רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון ביקורת במטרה לבחון את יישומו. ממצאי הביקורת עולה כי ישנם סוכני ביטוח המטפלים בצירוף עמיתים למוצר פנסיוני מבלי שהם מבצעים הליך שיווקי ראוי הכולל פגישה עם העובד ומסירת פרטים מלאים אודות הקרן ותנאי החיסכון בה. עוד עולה מן הביקורת שהתנהלות כזו אופיינית במיוחד במקרים של ניתוב עובדים לקרן ברירת מחדלחשוב להדגיש כי מצב בו עובדים אינן מעורבים בהליך צירופם לקרן פנסיה הוא בעייתי מסיבות שונות, ביניהן הגדלת הסיכוי שכספים שהעובד יחסוך יהפכו "רדומים" (העובד אינו מודע להם) במקרים של החלפת מקום עבודה, פשיטת רגל של המעסיק וכד'.

 

 

חשש שהמהלך יפגע בנכונות של סוכני ביטוח לטפל בהעברת עובדים לקרנות ברירת מחדל

ההבהרה מטעם מנהלת רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון אוסרת על סוכני ביטוח לגבות עמלה על הליך צירוף עובדים לקרן פנסיה שלא כלל פגישה אישית עם העובד. עבור סוכן הביטוח פגישה שכזו, מטבע הדברים, פירושה הוצאה והחשש הוא שבמצב כזה לסוכני הביטוח לא יהיה עוד עניין לכוון עובדים לבחור בקרנות פנסיה ברירת המחדל, אפילו אם עבור העובד זהו הפתרון המשתלם ביותר לטווח הארוך.