חיובים שוטפים יחליפו בקרוב את החיוב החודשי בכרטיס האשראי

עומר גלעדי5 דקות קריאה
שינוי במדיניות הפרטיות
שתף:

רכישה באשראי היא רכישה שבה הצרכן, או הלקוח, מקבל את המוצר היום, אולם משלם עבורו בפועל במועד מאוחר יותר. כרטיסי האשראי בישראל מספקים הרבה יותר מאשר דחיית התשלום עבור מוצר שהתקבל ביום הרכישה במועד המרוחק עד חודש מיום הרכישה – למשל, הם מאפשרים רכישה בתשלומים, עם חלוקת העלויות על פני תקופה ארוכה. אל מול המודל של חיובים שוטפים, בו התשלום מקוזז מחשבון הלקוח מייד לאחר הרכישה, וגם התגמול לספק מבוצע באופן מיידי – המודל של רכישות באשראי דורש מהספקים אורך רוח, בקבלה נדחית של התשלומים בגין עיסקאות המבוצעות לאורך החודש.

 

חשוב להבין, כי אותו אשראי הניתן לצרכנים בברירת מחדל, הינו שירות שמחייב את הספקים לממן אותו. במילים פשוטות, הם מעניקים בלית ברירה הלוואות לצרכנים – שירות שקשה לאמוד את שוויו הכלכלי. לאחרונה הודיעה רשות ההגבלים העסקיים כי שיטת הגבייה של כרטיסי האשראי מתעתדת להשתנות באופן משמעותי – לא עוד גביית התשלומים שבוצעות לאורך החודש באופן מרוכז אחת לחודש, אלא חיובים שוטפים, עם ניכוי התשלום בגין כל עסקה באשראי – ברגע ביצועה. לצד חיובים שוטפים ללקוחות, גם הספקים יראו מולם מודל שונה של תקבולים – לא עוד תשלומים דחויים שמתקבלים באופן מרוכז אחת לחודש או בפריסה לתקופות זמן ארוכות – כל התקבולים בעד העסקאות שיבוצעו, גם באשראי, יתקבלו בחשבון הבנק של הספק מיד לאחר ביצוע העסקה (באופן שוטף). השינוי צפוי להיכנס לתוקף החל מחודש יולי של שנת 2021, בעוד שלוש שנים.

 

מה הם חיובים שוטפים?
רשות ההגבלים העסקיים קובעת שינוי מהותי באופן גביית התשלומים בגין עסקאות באשראי – לא עוד מודל של תשלומים דחויים ולצידם גם הכנסות מרוכזות מהעסקאות שבוצעו באשראי במהלך החודש לבתי העסק, אלא מודל חיובים שוטפים, בו הן הצרכן והן הספק מבצעים באופן מיידי את העסקה – גם בהיבט ההפחתה / ההוספה של סכום בגובה התשלום שבצע מחשבון הבנק

 

היתרון – מודל של חיובים שוטפים מקל על ניהול התקציב הביתי

בעוד האשראי הניתן ללקוחות חברות האשראי באופן אוטומטי בגין רכישות שבוצעו בדרך תשלום זו, הוא שירות פינני משמעותי – רבות כבר נאמר על הקושי לנהל את התקציב, כאשר התשלום ב"גיהוץ" הוא קל, קל מידי. השמירה על גובה הוצאות שמתאים לגובה ההכנסות, והבחירה המושכלת של ביצוע רכישות נדרשות והימנעות מרכישות קפריזיות – הוא הרבה יותר קשה, כשהתשלום הוא ערטילאי וגם המועד שלו דחוי. על כן, המודל של חיובים שוטפים צפוי לסייע לבתי האב לשמור על התקציב החודשי ועל גובה ההוצאות, כשהשירות של מתן אשראי צרכני אינו ניתן עוד בברירת מחדל.

 

היתרונות לספקים משמעותיים אף יותר – עסקים קטנים רבים התקשו לממן את אותו אשראי, תוך שהם נדרשים להמשיך ולתחזק את העסק בתשלומים שוטפים. מודל ההכנסה החודשית הנדחית כפתה על בתי העסק לשאת בהשלכות של מתן האשראי לצרכנים, והמעבר למודל חיובים שוטפים יבטל הכרח זה, ויקל על בתי העסק לנהל את העסק, כאשר התמורה בעד כל עסקה שבוצעה, תתקבל באופן מיידי. עסקים ששילמו עבור שירות הקדמת הקבלה של התשלומים או נטלו הלוואות מידיות לתקופות קצרות כנגד תקבולים צפויים בעתיד מחברות האשראי – לא יזדקקו עוד לשירותים אלו, ויוכלו לנהל את העסק אל מול חיובים שוטפים ותשלומים מיידיים בגין כל עסקה.

 

מי ישלם על מודל החיובים השוטפים החדש?

לעומת היתרונות הברורים, הן לצרכנים והן לספקים, נשאלת השאלה, מי יממן את השינוי. על הפרק שתי דרכים למימוש המודל החדש של תשלום באשראי – האחת היא מודל חיובים שוטפים בו ניכוי התשלומים מחשבון הלקוח מבוצע באופן יומי – והדרך השנייה היא באמצעות מימון האשראי דרך הבנקים או חברות האשראי. לקוחות שיבחרו בהמשך קבלת שירותי אשראי ותשלומים מרוכזים או דחויים, עשויים למצוא עצמם נאלצים לשלם עמלות נוספות בגין קבלת שירותים אלה, שעלויות המימון שלהם יושתו החל מיום השינוי על הבנקים או על חברות האשראי (ולא על בעלי העסקים).

 

מאידך, ייתכן שהספקים לא יפחיתו את מחירי המוצרים לאור מודל החיובים השוטפים שיאפשר הפחתת עלויות המימון. במילים אחרות, ייתכן שמודל החיובים השוטפים יגרור עליות מחירים עבור תשלומים באשראי.