קרנות פנסיה מוזלות – מה חשוב שתדעו ואיפה תקבלו דמי ניהול מופחתים?

עינת שמואלוביץ5 דקות קריאה
הכירו קרנות פנסיה מוזלות ואטרקטיביות
שתף:

בתחילת שנת 2017 נכנס לתוקפו החוק המחייב גם עצמאיים לחסוך בקרנות פנסיה לקראת תקופת הפרשה שלהם – הכולל גם התייחסות לשיעורי החיסכון מתוך ההכנסות. אז, עם כניסת החוק לתוקף, זכו שני בתי השקעות במכרז מטעם משרד האוצר, להציע קרנות פנסיה מוזלות שתהוונה "ברירת מחדל" בעלויות ניהול נמוכות משמעותית מאלה המוצעות בשאר קרנות הפנסיה של הגופים הפיננסיים בארץ. מאז כניסת החוק לתוקף, כשנה וחצי, רק כ – 100,000 חוסכים פתחו קרנות פנסיה מוזלת באחד משני בתי ההשקעות שזכו במכרז, הם מיטב דש והלמן אלדובי. חשוב לדעת, כי בתחום החיסכון לתקופת הפנסיה, רבים מאיתנו חוסכים באופן לא יעיל – למשל, משלמים את דמי הניהול המרביים בעד קרן פנסיה שאינה פעילה, או מנהלים מספר קרנות פנסיה במקביל, כתוצאה מבחירות פיננסיות בעבר. עוד נושא שחשוב להכיר בו, הוא הקושי הקיים כיום לחסוך סכום גבוה מספיק, שיאפשר לאזרח הישראלי הממוצע תקופת פרישה ובה הכנסות מספקות – עם העלייה בתוחלת החיים, ייתכן שכמו בארה"ב, גם כאן בחלוף השנים נמצא את עצמנו ממשיכים לעבוד גם לאחר גיל הפרישה, מסיבות כלכליות. איך מקבלים החלטה נכונה בעניין החיסכון לפנסיה, והאם כדאי להצטרף לקרנות הפנסיה המוזלות? על כך – לפניכם.

 

מה הן קרנות פנסיה מוזלות?
קרנות פנסיה מוזלות, במכרז שיתפרסם בנובמבר השנה, יציעו חיסכון פנסיוני בעלויות מופחתות משמעותית. מכרז לשתי קרנות פנסיה מוזלות חדשות, יצרף שני מוצרים לקרנות הפנסיה המוזלות של מיטב דש והלמן אלדובי, אשר פועלות כקרנות פנסיה ברירת מחדל מאז תחילת שנת 2017

 

קרנות פנסיה מוזלות – מה התעריפים?

קרן פנסיה מנוהלת תוך גביית שני סוגים שונים של דמי ניהול – דמי ניהול מההפקדה החודשית, ודמי ניהול מהצבירה. השיעור המרבי המותר על פי חוק עבור דמי ניהול אלה הוא: עד 0.5% מהצבירה, ועד – 6% מההפקדות החודשיות. בקרנות הפנסיה המוזלות שכבר נבחרו במרכז שנערך בסוף שנת 2016, נבחרו שתי קרנות פנסיה מוזלות ברירת מחדל:

 

  • קרן הפנסיה של מיטב דש, המוצעת בשיעור דמי ניהול של 1.31% מההפקדות החודשיות ועוד 001% מהצבירה הכוללת
  • קרן הפנסיה של הלמן אלדובי, המוצעת בשיערו דמי ניהול של 1.49% מההפקדות החודשיות ועוד 0.001% מהצבירה הכוללת

 

כיום, שתי קרנות פנסיה מוזלות אלה הן קרנות ברירת המחדל, אליהן מצטרפים על פי חוק עובדים חדשים שלא בחרו בקרן פנסיה אחרת לחיסכון הפנסיוני על פי חוק. חשוב לדעת, כי עובד בתחילת שנת השלושים שלו, עשוי להגדיל את הקיצבה החודשית לקראת הפרישה במעל 1,000 ש"ח בחודש – רק אם יבחר בקרן הנסיה ברירת המחדל על פני קרן פנסיה בדמי ניהול גבוהים יותר.

 

 

בואו נדבר במספרים – כמה זה בעצם עולה לנו?

אתר מחשבון דמי הניהול של רשות שוק ההון, הביטוח, והחיסכון, מאפשר חישוב מהיר של כלל דמי הניהול שתשלמו עבור קרנות פנסיה מוזלות או רגילות. על פי חיסכון של כ – 2,000 ש"ח בחודש, הנה הנתונים בנוגע לעלויות לחמש שנם בקרנות פנסיה שונות הממוצעות לכלל החוסכים בישראל:

 

  • מיטב ד"ש מקיפה לבני 50 ומטה: דמי ניהול מצבירה 0.01%, דמי ניהול מהפקדה: 1.31%, סה"כ עלויות לחמש שנים: 1,607 ש"ח
  • הלמן אלדובי מקיפה לבני 50 ומטה: דמי ניהול מצבירה 0%, דמי ניהול מהפקדה: 1.49%, סה"כ עלויות לחמש שנים: 1,791 ש"ח
  • הפניקס פנסיה משלימה לבני 50 ומטה: דמי ניהול מצבירה 1.05%, דמי ניהול מהפקדה: 4%, סה"כ עלויות לחמש שנים: 8,301 ש"ח
  • מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה: דמי ניהול מצבירה 0.5%, דמי ניהול מהפקדה: 6%, סה"כ עלויות לחמש שנים: 8,855 ש"ח
  • אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה: דמי ניהול מצבירה 0.5%, דמי ניהול מהפקדה: 6%, סה"כ עלויות לחמש שנים: 8,855 ש"ח

 

אם כן, אנחנו רואים הפרשים משמעותיים, בעלויות קרן הפנסיה הנבחרת ביחס לדמי הניהול שלה.

 

 

אפשר לנייד חיסכון פנסיוני – ולשמור על הזכויות שלכם

אמנם, דמי הניהול הם בהחלט לא המשתנה היחיד שיקבע היכן תבחרו לחסוך את הכספים לקראת שנות הפנסיה שלכם – עוד משתנים משמעותיים הם התשואה הממוצעת בכל גוף פיננסי, מדד איכות השירות  (המתפרסם גם הוא באתר רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון), והעדפות אישיות נוספות. אם בחרתם לעבור לאחת מקרנות הפנסיה המוזלות, חשוב שתדעו כי תוכלו לבצע ניוד של החיסכון הפנסיוני שלכם מבלי לאבד את זכויותיכם, על ידי מילוי טופס העברה (ניוד) ושליחתו אל הגוף החדש לניהול החיסכון שלכם לפנסיה. גם מבלי לנייד את החיסכון הפנסיוני, כל קרות החיסכון הלא פעילות שלכם לפנסיה, יאוחדו באופן אוטומטי עם קרן פנסיה חדשה שתפתחו.