מה באמת קורה לזכויות הסוציאליות שלך בזמן חופשת לידה?

עומר גלעדי5 דקות קריאה
הזכויות שלך בזמן חופשת לידה
שתף:

אצל נשים שכירות, שיש להן וותק של לפחות עשרה חודשי תשלום לביטוח לאומי מתוך 14 החודשים שקדמו ללידה, המוסד לביטוח לאומי יאפשר תשלום שכר מלא – אלו הם דמי הלידה – במשך 15 השבועות שלאחר הלידה. חשוב לדעת, כי תשלום השכר לעובדת (או לעובד) בזמן חופשת לידה, אינו מתבצע דרך הארגון בו עובדת היולדת, אלא דרך המוסד לביטוח לאומי. נשאלת השאלה, אם כן, מה קורה עם כלל ההפרשות לטובת החיסכון לפנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל אשר שולמו בחלקן מתוך השכר אצל העובדת טרם הלידה?

 

התשובה היא, כי על פי חוק עבודת נשים, סעיף 7א', המעביד חייב לשמור על רצף הפרשות תשלומים לכלל מוצרי החיסכון של העובד שהיו פעילים טרם הלידה, גם במהלך תקופת חופשת הלידה – כאמור 15 שבועות בסך הכל. חשוב לשים לב במהלך חופשת הלידה שההפרשות למוצרי החיסכון והביטוח שלכם נשמרות – על מנת לשמור על רצף הפרשות ועל כיסוי ביטוחי הולם גם במהלך חופשת הלידה ולאחריה. כל מה שצריך לדעת על מנת לוודא כי ההפקדות למוצרי החיסכון שלכם נמשכות גם במהלך חופשת הלידה – לפנייך.

 

חופשת לידה מחייבת הפרשות
גם במהלך 15 שבועות חופשת הלידה, זכאית הם הטריה (כמו גם זכאי האב, במידה והוא מקבל את ימי חופשת הלידה או חלק מהם) להפרשה לכל מוצרי הביטוח, תכנית הפנסיה וקופות הגמל כרגיל

 

ממשיכים להפריש לתכניות החיסכון – מהשכר האחרון של היולדת

באופן עקרוני, כל תכניות החיסכון הפנסיוניות, קופות הגמל וביטוחי המנהלים, מאפשרות הקפאת הפרשות אל החיסכון במהלך תקופת החיסכון. כך, עשוי הארגון לבחור לוותר על המשך ההפרשות לתכניות החיסכון שלכם – אולם בחירה זו עשויה לפגוע בזכויות שלכם, כתוצאה משבירת רצף ההפרשות לביטוח. במקרים שבהם המעביד מפסיק את ההפקדות למוצרי ביטוח, כלל הכיסויים הביטוחיים במוצר אובדים, למבוטח עצמו ולעיתים גם לבני משפחתו. על מנת לשמור על רצף ההפקדות – ינוכו מהשכר האחרון של העובדת, טרם תחילת חופשת הלידה שלה, הסכומים הנדרשים לטובת כלל ההפקדות לאורך 15 השבועות של חופשת הלידה המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי. כך, השכר האחרון לפני חופשת הלידה צפוי להיות נמוך במיוחד. ההפקדות לטובת כלל מוצרי החיסכון, ההשקעה והביטוח יימשכו כרגיל, כולל החלק בהפקדה שהוא על חשבון העובד והחלק שהוא על חשבון המעביד.

 

מה קורה לאחר תום 15 שבועות של חופשת לידה בתשלום?

עם תום התקופה המחויבת בתשלום דמי לידה (בדרך כלל במהלך חופשת לידה בת 15 שבועות, לעיתים פחות על פי וותק העובדת בעבודתה) תמה מחוייבות המעביד להמשיך ולהפריש כספים לטובת תכניות החיסכון של עובד בחופשת לידה. על כן, למרות שהעובדת זכאית להמשיך את חופשת הלידה שלה תוך שהיא שומרת על הזכות לחזור למקום העבודה שלה ולשמור על הוותק והזכויות שצברה טרם הלידה – היא מאבדת את זכאותה להמשך הפרשות לכלל תכניות החיסכון לטווח ארוך. גם כאן חשוב לקחת בחשבון אבדן רצף הפקדות וזכויות ביטוחיות. מומלץ, במידת האפשר, להמשיך בהפקדות – גם אם בסכומים נמוכים יותר – על חשבון העובד בלבד, במהלך חופשת הלידה.

 

התארגנו בהתאם מבעוד מועד – ושמרו על זכויותיכם במקום העבודה

חשוב להקצות את הזמן הנדרש לתכנון פיננסי של המשך חסכון במהלך חופשת הלידה. על כן, טרם הלידה ועל פי תכניותיכם להמשך ההתנהלות לאחר הלידה, מומלץ לפעול בשני אפיקים:

 

  1. דברו עם מנהלי החשבונות של הארגון וודאו שמירה על רצף ההפקדות. אם אתם מפקידים סכומים גבוהים מהמינימום הנדרש – שקלו להפחית את סכום ההפקדה, באופן קבוע או באופן זמני לאורך חופשת הלידה. בדקו מה יהיה גובה השכר החודשי האחרון שלכם, לאחר הפחתת התשלומים לחסכונות, והתכוננו להסתדר עם שכר מופחת (דווקא בתקופה של הוצאות גבוהות יחסית).

 

  1. בנוסף, בררו פרטים אודות כלל מוצרי הביטוח וחיסכון שלכם דרך השכר, כולל האפשרות להפחית תשלומים תוך שמירה על כלל הזכויות שלכם כמבוטחים. בדקו האם ניתן לבצע הסדר "ריסק זמני" בתשלום מופחת לתקופה מוגבלת, אשר יאפשר הפרשה פחותה תוך שמירה על כלל תנאיי הביטוח במקרה של תאונה או פגיעה ביכולת העבודה, גם במהלך חופשת הלידה.