מחקר קובע: אנשים אגואיסטים מרוויחים הרבה פחות

יובל פוגל2 דקות קריאה
אגואיסטים מרוויחים ויולדים פחות
שתף:

תהיתם פעם מהו הקשר בין רמת אנוכיות לבין שיעור פריון ורמת הכנסות? האם תוכלו לנחש מהו הקשר בין רמת אנוכיות לבין בריאות פיזית? מחקר שפורסם בכתב עת אמריקאי עשוי להפתיע אתכם. 

 

מה נבדק במסגרת המחקר על אנשים אגואיסטים?

"באופן טבעי, רבים מאיתנו נוטים לחשוב כי האנוכיות משתלמת – הרי כך נוכל לחסוך זמן יקר ולהקדישו למען התקדמות אישית. יחד עם זאת, בשנת 2013, עת השתתפתי בכנס העוסק בדילמות חברתיות, הרהרתי לגבי אמיתות הטענה, והבנתי כי יש לבצע מחקר אשר יבחן זאת לעומק", אמר החוקר הראשי קימו אריקסון מאוניברסיטת סטוקהולם שבשבדיה. במחקר שלו השתתפו כ-60,000 נחקרים, כאשר כל אחד מהם מילא ארבעה שאלונים: שאלון חברתי כללי, שאלון חברתי אירופי, שאלון משק בית ושאלון דינמיקת הכנסות. ללא ספק מדובר בבסיס נתונים רחב, ובהנחה כי השאלונים מתוקפים, ייתכן כי תוצאות ומסקנות המחקר משקפות נכונה את המציאות.

 

אגואיסטים לא נהנים יותר
ציפיתם לשמוע שאנשים אגואיסטים מרוויחים יותר או שיש להם יותר זמן להשקיע בהתאקדמות אישית?

 

כיצד ביצעו החוקרים את הסיווג לקבוצות התייחסות?

החוקרים הבחינו בין אנשים אנוכיים לבין אנשים בלתי אנוכיים. האחרונים סווגו כך כיוון שהעידו על ביצוע פעולות כדוגמת תרומה לצדקה, התנדבות ועוד. לעומתם, אנשים אשר העידו הרבה פחות או לא העידו כלל על ביצוע פעולות מסוג זה, סווגו ע"י החוקרים כאנוכיים. במסגרת המחקר נבדקו שני משתנים: שיעור הפריון ורמת ההכנסה. נמצא, כי בניגוד לדעה הרווחת, דווקא בקרב אנשים פחות אנוכיים שיעור הפריון ורמת ההכנסה היו גבוהים יותר. זאת ועוד, החוקרים דירגו את רמת האנוכיות, ומצאו כי האנשים האנוכיים ביותר לא נמצאו בקצה הגבול העליון של סולם הפריון וההכנסות, אלא היו אלו דווקא האנשים אשר סווגו כמתונים יותר.

 

 

מה חשבו הנחקרים על הקשר בין רמת אנוכיות לבין קשרים חברתיים, רווחה, בריאות פיזית ורמת הכנסה?

באמצעות שאלון שהועבר בין 400 נחקרים מבוגרים, נמצא כי אנשים נוטים להאמין שלאדם בלתי אנוכי יהיו קשרים חברתיים וחיי רווחה גדולים יותר מאשר לאדם אנוכי. זאת ועוד, הנחקרים האמינו כי לאנשים אנוכיים בריאות פיזית ורמת הכנסה גבוהים יותר מאשר לאנשים בלתי אנוכיים. בנוסף עולה מהמחקר ממצא מעניין נוסף לפיו לאנשים בלתי אנוכיים היו יותר ילדים מאשר לאנשים אנוכיים. ראוי להדגיש כי הממצא העיקרי של המחקר סותר את הנחת היסוד, הקובעת כי אנשים אנוכיים יהיו בעלי שיעור פריון ורמת הכנסה גבוהים יותר מאשר אנשים בלתי אנוכיים.

 

אגואיסטים יולדים פחות
לאנשים פחות אנוכיים יש יותר ילדים

 

עד כמה ניתן להסתמך על ממצאי המחקר?

במסגרת המחקר ביצעו החוקרים ניתוחי חתך ואורך, אשר הצביעו על כך שהאנשים אשר נטו להיות נדיבים יותר, נטו גם להיות בעלי רמת הכנסה ומספר ילדים גדול יותר, ולפיכך נראה כי ממצאי המחקר אמינים. זאת ועוד, המסקנות התבססו על תוצאות נתונים ממדינות באירופה ומארה"ב גם יחד, עובדה אשר ללא ספק מחזקת את ממצאי המחקר.

 

 

ומהם כיווני המחקר העתידיים?

במחקר לא נבדקה השאלה "מדוע אנוכיות פוגעת בשיעור הפריון וברמת ההכנסה?". החוקר אריקסן מוסיף, כי ראוי יהיה לחקור שאלה זו יחד עם שאלה נוספת, הבוחנת כיצד חוסר אנוכיות מסייע בהגדלת שיעור הפריון ורמת ההכנסה, וכי לא ניתן היה לבחון שאלות אלו בהתבסס על כלי המחקר הנוכחי.

 

שתף:
קבלו טיפים על חיסכון השקעות וכלכלה מעשית
https://www.reali.co.il/wp-content/themes/realitheme