בקרוב תקבלו ציון אשראי אישי – והוא עלול לעלות לכם ביוקר

אביה פרי5 דקות קריאה
ציון אשראי ישפיע על הריבית שלכם
שתף:

בנק ישראל יתחיל את פעילות מערכת דירוג האשראי האישי כבר ברבעון השני של שנת 2019, ובקרוב לכל אחד מאיתנו יהיה ציון אשראי. השיטה מיובאת משיטת הדירוג האמריקאית של דירוג האשראי והמשמעות היא קרקוע המעמדות וחיזוק הקושי אצל החלשים, תוך הקלה על החזקים. טעויות כגון שיק או הוראת קבע שחזרו, הוצאה לפועל וכו ירשמו לרעתנו וישפיעו לרעה על גובה הריבית בהלוואות שנרצה לקחת. התנהלות כלכלית זהירה, לעומת זאת, תוביל לתנאים טובים יותר בעבור הלווה.

 

מהו דירוג האשראי?

בנק ישראל מקדם פרויקט לבניית מאגר נתוני האשראי של אזרחי ישראל. מערכת זאת תתבסס על נתוני מידע אישי ופרטים של היסטוריית האשראי של כל אחד מאיתנו, ועל בסיסו תיתן לנו ציונים, אשר יעידו על השווי שלנו. הציון יינתן לפי מצב חשבונות האשראי שלנו, היסטוריית התשלומים וההלוואות ומטרתו היא לשקף את רמת הסיכון הכרוכה במתן אשראי לכל אחד מאתנו. כך, ציון גבוה יותר משמעו סיכון נמוך יותר עבור חברות האשראי; והמשמעות עבורנו היא ריבית נמוכה יותר על הלוואות.

 

דירוג אשראי אישי הוא ציון שניתן לאנשים פרטיים, המבטא את יכולת ההחזר שלהם. הציון הזה בעצם מספק לבנקים ולגופי האשראי, תובנות בקשר אליכם: האם כדאי לתת לכם אשראי? האם אתם מחזירים את החובות שלכם? כל המידע עליכם בעצם משתקלל לציון (Credit Score) ועל פי זה יתנו לכם אשראי ויקבעו לכם את הריבית. ככל שאתם בטוחים יותר בעיני הבנק כך הריבית שתשלמו תהיה נמוכה יותר.

 

איזה ציון אשראי תקבלו?
מטרתו של ציון אשראי אישי היא לשקף את רמת הסיכון הכרוכה במתן אשראי

 

במה זה שונה מעכשיו?

בניגוד לדעה הרווחת, דירוג אשראי מורכב מפרמטרים קבועים וקיים גם עכשיו. לכל חברת אשראי דירוג משלה שמבוסס על אלגוריתם שונה אבל פועל לפי אותו עיקרון. הדירוג מסתמך על שקלול ההיסטוריה הפיננסית, מצב הנכסים, הון עצמי והתחייבויות חתומות. ההבדל הוא שהמאגר הארצי יאפשר שקיפות בנתונים אלו ותאפשר תחרותיות בשוק האשראי, וכתוצאה מכך אם יחפץ לבנו לעבור לבנק אחר או לקחת הלוואה, נוכל להשוות בפשטות את התנאים בין הבנקים השונים בהציגנו את הציון שלנו.

 

 

ממה מושפע הדירוג?

הדירוג הזה מסתמך בעיקר על ההיסטוריה הפיננסית שלכם, על ההון העצמי שלכם (נכסים והתחייבויות), ועל ההתנהלות הפיננסית שלכם מול רשויות שונות (האם אתם משלמים בזמן חשבונות, האם יש לכם חובות לא משולמים ועוד). אבל כמו כל דירוג – גם בדירוג הזה יש חולשות, ולא תמיד ניתן לקשר בין אדם פרטי לבין חברה (אם החברה במצב גרוע ולאדם הפרטי דווקא יש הון – איך יראה הדירוג שלה?).

 

על פי החוק, חברות דירוג פרטיות יוכלו לרכוש את אותו המידע, ולייצר על בסיסו דירוג אשראי אישי, שאיתו יוכלו נותני הלוואות לבחון את הסיכון אותו הם נוטלים בהלוואה, ולקבוע על בסיסו את רמת הריבית. יש לציין כי מסירת המידע לחברות הדירוג יעשה רק באישור של אותו אדם שאליו מתייחס המידע.

 

ציון אשראי והתנהלות אישית
האם אתם עומדים בכל התשלומים שלכם והאם אתם מאחרים בפרעון ההלוואה?

 

ציון אשראי – גם בארה"ב

כאמור, השיטה מיובאת מהשוק האמריקאי, ואכן בשוק האמריקאי קיימות שלוש סוכנויות דירוג (בפיקוח ממשלתי) המעדכנות נתונים ומידע ובהתאמה דירוגים אישיים. המידע שהם מקבלות מגיע מכל חברות האשראי, הבנקים והמוסדות הפיננסיים. מדובר במידע שוטף שבעזרתו מייצרים בחברות הדירוג תיק לקוח שמתעדכן באופן רציף. המידע הזה מתורגם לציון וחוזר בעצם לאותם גופי אשראי שבוחנים את יכולת ההחזר של הלקוחות. הלקוחות, מדויק יותר הלווים, נבחנים בכל נקודת זמן שבה הם מבקשים הגדלת אשראי, הלוואה, כרטיס אשראי, הלוואה ייעודית לרכב, לשיפוץ, משכנתא כמובן ועוד. הציון שלכם גם מאפשר שיווק ייעודי של חברות האשראי – נניח לדוגמה שחברת האשראי מעוניינת לפנות לכל הלווים הבטוחים בהצעה להגדלת מסגרת בריבית מאוד נמוכה, היא יכולה להוציא מהמאגר את האנשים ולפנות אליהם. דירוג  האשראי נקבע על ידי החברות המדרגות בהתאם להיסטוריית התשלומים; חשבונות האשראי הפתוחים; השימוש באשראי מנוצל ואשראי פנוי; הוותק של תיק האשראי שלכם; הבקשות לאשראי בעיקר בשנה האחרונה; מצבים בעיתים – פשיטות רגל, חובות שלא שולמו וכו'.

 

אין כל תימוכין, גם לא בדוגמה האמריקאית, כפי שהראו מחקרים שונים בהם סקירה שנערכה בסוף 2016 על ידי מכון ון ליר שהיא הביאה לירידה בריביות האשראי למשקי הבית.

 

 

ההשפעות וסיכונים

יש שיגידו שהפרויקט החדש של בנק ישראל הוא אסון כלכלי גורלי לאוכלוסיות עניות ממעמד כלכלי־חברתי נמוך. כל מי שיעשה טעות פיננסית אחת, או יקבל החלטה קטנה שגויה — הדבר ישפיע על העתיד הכלכלי שלו. כתוצאה מכך הוא או היא ישלמו יותר על הכסף (ריביות גבוהות יותר) ולכן מוצרים שירכשו בעתיד יעלו להם יותר. 

 

מבקרי החוק טוענים כי המאגר עשוי דווקא לפגוע בלווים הפרטיים, היות והנוסחה על פיה יקבע הדירוג תישאר סודית ובידי חברות פרטיות, שעלולות להרוויח דווקא מייצור דירוג "מסוכן" יותר. בנוסף, מתנגדי החוק טוענים כי על אף האיסור שקיים בחוק הישראלי על שימוש בדירוג לקביעת כל דבר חוץ מריבית על הלוואה, מדובר בתקדים. אותם המתנגדים מזכירים את השיטה הנהוגה בארה"ב, לפיה דירוג האשראי האישי הופך למדד למספר רחב של דברים, מראיונות עבודה לתנאי קבלה לשכירות. במסגרת השיטה האמריקאית, אי עמידה בתשלומי חובות בזמני מצוקה עלולים "להיגרר" לאורך שנים בדירוג האשראי, ולמנוע קבלה לעבודה, או קבלת הלוואה.