דמי הבראה – איך הם נקבעים וכמה אתם באמת אמורים לקבל?

עומר גלעדי5 דקות קריאה
מתי תקבלו דמי הבראה וכמה?
שתף:

לעובדים שכירים בישראל מגיעות על פי חוק זכויות סוציאליות שונות מן המעסיק, כל זאת לצד השכר המשולם להם. רובנו מכירים את העיקריים שבהם ויודעים לוודא שהמעסיק בהתחייבויותיו אלה כלפינו, כך למשל ככל שהדבר נוגע לימי חופשה, ימי מחלה, מענק לידה, חופשת לידה, פיצויים בגין תאונות עבודה, פיצויי פיטורין ועוד. הזכות לקבל דמי הבראה מקורה בהסכם קיבוצי כללי שנחתם בין ההסתדרות ללשכת התאום של הארגונים הכלכליים, הסכם שהוחל על כלל העובדים במשק מכוח צו הרחבה. ישנם ענפים שהעובדים בהם זכאים לדמי הבראה מכוח הסכמים ספציפיים, חשוב לדעת שהסכמים כאלה אינם יכולים לגרוע מן התנאים המפורטים בהסכם הקיבוצי הכללי.

 

מסתבר שעובדים רבים אינם מודעים די הצורך לזכותם לקבל דמי הבראה ולהיקף התשלום המגיע להם. ייתכן שהגורם לכך הוא שאין מדובר בזכות מכוח אחד החוקים המסדירים יחסי עובד מעביד, כגון חוק פיצויי פיטורין, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית, חוק שכר מינימום. חשוב להבין שזכות מכוח הסכם קיבוצי וצו הרחבה אינה שונה במהותה מזכות המוקנית לעובדים מכוח חוק, מעסיקים מחויבים להעניק הטבה זו במלואה וזכותנו כעובדים לעמוד על קבלת התשלום המגיע לנו. אספנו עבורכם מידע אודות דמי הבראה, מה טיבם, כיצד ניתן לדעת מה גובה התשלום המגיע לנו, מה הדרכים השונות ביניהן רשאי המעסיק לבחור בבואו לעמוד במחויבותו זו כלפינו ועוד.

 

 

דמי הבראה - בדרך כלל בקיץ
דמי הבראה משולמים בדרך כלל בחודשי הקיץ, זאת משום שמטרתם היא לאפשר לעובדים לבלות חופשה "ממלאת מצברים". מסתבר שעובדים רבים אינם יודעים בדיוק מה גובה התשלום המגיע להם והאם הדרך בה בוחר המעסיק לנהוג בכל הקשור לדמי הבראה אכן מקיימת את מלוא חובתו בעניין זה

כל עובד שהשלים לפחות שנת עבודה אחת זכאי לדמי הבראה

הזכות לקבל דמי הבראה עומדת לכל עובד שהשלים לפחות שנת עבודה אחת אצל המעסיק. מדובר גם בעובדים במשרה חלקית כמו גם בעובדים שעבדו בפועל רק חלק מימי העבודה במהלך השנה אך יחסי העבודה בינם לבין המעסיק המשיכו להתקיים באופן רצוף במשך השנה כולה. גובה הסכום המגיע לעובד יחושב לפי סכום יומי שנקבע בהסכם הקיבוצי כפול מספר ימים הנגזר משנות הוותק בעבודה. הסכום היומי מתעדכן מעת לעת ועומד על 378 שקלים נכון לאפריל 2018. חופשה ללא תשלום לא תיחשב לצורך קביעת זכאות, חופשת לידה דווקא כן. גמלאים המקבלים פנסיה תקציבית זכאים להמשיך לקבל גם דמי הבראה. חשוב לדעת שעובדים אינם צריכים להראות שדמי ההבראה שקיבלו שימשו אותם לצורך מימון חופשה.

 


איך יודעים מה גובה התשלום המגיע לנו

כאמור, נכון לחודש אפריל 2018 הסכום לכל יום הבראה עומד על 378 שקלים. לעובד שהשלים שנת עבודה אחת מגיעים חמישה ימי הבראה לכן סכום דמי ההבראה המגיע לו הוא 5 כפול 378, דהיינו 1,890 שקלים. עובדים בעלי וותק של שנתיים – שלוש זכאים לתשלום עבור שישה ימי הבראה (6 כפול 378- 2,268 שקלים), בין ארבע לעשר שנות וותק- 7 ימים, בין אחת עשרה לחמש עשרה- 8 ימים, בין שש עשרה לתשע עשרה- 9 ימים, וותק בן עשרים שנים ומעלה מזכה בתשלום עבור עשרה ימי הבראה בשנה. ככל שמדובר בעובדים שעתיים או עובדים במשרה חלקית מספר ימי הזכאות יחושב לפי החלק היחסי מתוך משרה מלאה (43 שעות עבודה בשבוע).

 

מועד ואופן תשלום דמי הבראה

נהוג לשלם דמי הבראה לקראת בוא הקיץ, זאת משום שהקיץ הוא העונה בה מקובל לצאת לנופש, אולם כל מעסיק חופשי להגיע לסיכום אחר עם עובדיו בנוגע למועד ביצוע התשלום. מעסיקים רשאים לשלם דמי הבראה בתשלום שנתי אחד או בתשלומים חודשיים המהווים תוספת לשכר החודשי. בכל מקרה על התשלום להתבצע ישירות למשכורת. חשוב לדעת כי בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע בפסק דין שמעסיקים רשאים לבחור לממן עבור עובדיהם נופש במקום לשלם להם דמי הבראה אולם כל זאת בכפוף להסכמת העובד ותוך שהמעסיק מודיע מראש שהיציאה לנופש באה במקום תשלום דמי ההבראה. רוב המעסיקים בוחרים לשלם דמי הבראה בתשלום שנתי בודד המתווסף למשכורת חודש יוני. חשוב לברר מתי משולמים לכם דמי ההבראה המגיעים לכם ולבדוק שקיבלתם את מלוא הסכום.