בקרוב – בעלי אחוזי נכות יוכלו לקבל הלוואת משכנתא ללא ביטוח חיים

עומר גלעדי5 דקות קריאה
המשכנתא שלכם והשפעתם של אחוזי נכות
שתף:

בתחילת החודש (מאי 2018) התפרץ חבר הכנסת משה גפני (יו"ר וועדת הכספים) בדיון בפני הוועדה, ואיים בפני נגידת בנק ישראל, הגברת קרנית פלוג, כי ייזום מאבק אל מול הבנקים, בשל האפליה ממנה סובלת אוכלוסיית הנכים ובעלי המוגבלויות בבואם לטול הלוואת משכנתא. הסיבה העיקרית לקושי הנכים לקבל משכנתא לרכישת נדל"ן, היא המחיר הגבוה וההתניה המובנית בהלוואת המשכנתא בביטוח חיים עבור הלווה. בניגוד לביטוח חיים אצל אנשים שאינם סובלים ממוגבלויות, שם מחירי ביטוח החיים הם זניחים בדרך כלל ביחס להחזר הממוצע על הלוואת המשכנתא – אוכלוסיית הנכים רואה מולה אפשרויות מוגבלות – ויקרות – לביטוח חיים, שהבנק מחייב אותם ליטול בגובה כיסוי של סך סכום ההלוואה. כשבועיים לאחר אותו דיון סוער, אושר לקריאה שנייה ושלישית תיקון בחוק אשר הוגש כהצעה פרטית על ידי חברת הכנסת קארין אלהרר, מסיעת יש עתיד. התיקון לחוק קובע כי יתאפשר לבעלי אחוזי נכות ליטול הלוואת משכנתא גם מבלי שיהיה להם ביטוח חיים. כל הפרטים אודות התיקון החדש לחוק המאפשר משכנתא ללא ביטוח חיים – לפניכם

 

אפליה נגד בעלי אחוזי נכות?
בעלי אחוזי נכות גילו כי אפליה מקשה או אף מונעת מהם ליטול הלוואת משכנתא ולממן באמצעותה רכישת נכס נדל"ן

 

הרקע לתיקון בחוק – אפליית בעלי אחוזי נכות בתהליך נטילת המשכנתא

כל מי שרכש נכס נדל"ן בישראל, מכיר את התהליך בו הבנק מחייב ביטוח לנכס הנרכש שיוודא את שמירת ערכו לאורך חיי ההלוואה, כמו גם ביטוח חיים עבור בעלי ההלוואה, שיבטיח פירעון ההלוואה במקרה של מות הלווים או פגיעה בכושר העבודה שלהם. לא מעט בעלי אחוזי נכות אשר ביקשו לרכוש נכס נדל"ן ולממן את רכישתו באמצעות הלוואת משכנתא כמקובל, גילו כי הדרכים ליטול את אותה הלוואה חסומות בפניהם, עקב סירוב עקרוני לבטח את הלקוח בביטוח חיים. התיקון לחוק, אשר אושר לאחרונה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הכספים, מאפשר תיקון של אותה אפליה אל מול בעלי אחוזי הנכות – בקביעה כי מי שהוא בעל אחוזי נכות, עד כדי כך שחברות הביטוח מסרבות לבטח אותו, יוכל לפעול בערוצים קבועים לנטילת הלוואת משכנתא בסכום מירבי של 1,000,000 ש"ח, בהליך מהיר שיבטיח את תנאי ההלוואה שהובטחו – גם על ידי השלמת פרטי הביטוח לאחר ביצוע העסקה.

 

 

עיקרי התיקון לחוק

התיקון לחוק המאפשר לבעלי אחוזי נכות ליטול הלוואת משכנתא באמצעות ביטוח חיים ללא חיתום בהליך מהר ובמחיר מוסדר, נועד להסדיר את נושא מסורבי ביטוח החיים. כך, במקרים של סירוב סביר מצד חברת הביטוח לבטח את הלווה, או בהיעדר ביטוח חיים ולאחר הוכחה כי תוחלת החיים של המבוטח על פי מצבו, עומדת בממוצע על לפחות חמש שנים יותר מגילו עם תום הלוואת המשכנתא – יוכלו בעלי אחוזי נכות ליטול הלוואת משכנתא באמצעות רכישת ביטוח חיים במסלול ללא חיתום, או ללא הצהרת בריאות, במוצר אלטרנטיבי שכיום אינו מוצע לקהל לקוחות הבנקים – כאלה שהם בעלי אחוזי נכות כמו גם כאלה שלא. בנוסף, נקבע כי הבנק אינו רשאי במקרים אלה לסרב למשכן את נכס הלקוח, גם ללא ביטוח חיים.

 

בתיקון מוגדרים מחיר ביטוח החיים הייחודי, וסכומי הכיסוי המירביים – עד 500,000 ש"ח עבור סכום הביטוח, ועד 1,000,000 ש"ח לסך הלוואת המשכנתא, שתינתן לתקופה של 15 שנים אלא אם הלקוח סיכם על אורך אחר לתקופת ההלוואה, אל מול נציגי הבנק. ביטוח החיים המוצע במקרים אלה הוא ללא תקופת אכשרה – והבנקים יהיו אלה שיספגו את עלויות האכשרה. עלויות הביטוח יהיו נמוכות משמעותית ביחס למסלולי ביטוח חיים אחרים שהם ללא חיתום – עד 300 ש"ח לחודש. עוד, על מנת לאפשר ללווה לנצל את ההזדמנויות שעומדות מולו – תינתן ההלוואה תוך כדי הליך רכישת הביטוח, מה שיאפשר ללווה להתחייב לרכישת הנכס בו הוא מעוניין, תוך מימונו באמצעות הלוואת המשכנתא, גם טרם השלמת הליך ביטוח החיים וההליכים הנוספים הנדרשים להסדרת ההלוואה.

 

חברי כנסת רבים בירכו על השינוי העולה מתיקון זה לחוק, שיאפשר לאוכלוסיית בעלי אחוזי הנכות שוויון הזדמנויות ברכישת נכסי נדל"ן ונטילת הלוואת משכנתא למימונם, בערוצים המתחשבים במאפיינים הייחודיים שלהם ומאפשרים גם להם, להית בעליהם הגאים של דירה או בית.