קרן השתלמות למורים – כמה כסף מגיע לכם ואיך תקבלו אותו?

עומר גלעדי5 דקות קריאה
קרן השתלמות למורים משיכה ומידע נוסף
שתף:

כשמדינת ישראל עוד היתה מדינה צעירה, עלה צורך במנגנון שידרבן בעלי מקצוע בשירות הציבורי לשפר מיומנותיהם באמצעות השתלמויות בחו"ל. פתרון שקרם במהרה עור וגידים היה אפיק חיסכון פטור ממס אליו יכול העובד להפריש מדי חודש אחוז מסויים ממשכורתו. גם המדינה, כמעסיק, משלימה במקביל את ההפקדה בסכום נכבד נוסף. ברבות הימים חיסכון כזה הפך מוכר בשם קרן השתלמות. כיום הקרן כבר לא משמשת בהכרח למימון לימודי המשך, בכנסים, קורסים מקצועיים וכו'. למעשה מדובר באפיק חיסכון רב יתרונות לטווח בינוני. קרנות השתלמות נותרו פטורות ממיסוי גם לאחר הרפורמה במיסוי שוק ההון בשנת 2003. לאור יתרונותיהן, הן הפכו מבוקשות מאוד וכיום ישנן מגוון קרנות השתלמות המיועדות לציבור כזה או אחר. עובדי הוראה החברים בארגון המורים או הסתדרות המורים זכאים לחסוך באחת מככמה קרנות: קרן השתלמות למורים וגננות, קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים, וקרן השתלמות למורים בבתי ספר על יסודיים, במכללות ובסמינרים.

 

 

מי זכאי לקרן ההשתלמות?

עם השלמת כל שש שנות עבודה עובדי הוראה, כולל מורים וגננות, זכאים לצאת לשנת שבתון. שנה זו מיועדת לשמש להעשרת ידע מקצועי באמצעות לימודים אקדמים, השתתפות בהשתלמויות או קורסים. הכסף שצובר עובד הוראה בקרן ההשתלמות אמור להבטיח הכנסה חודשית במהלך שנת שבתוןהלכה למעשה, קרנות ההשתלמות של המורים אינן משמשות דווקא למטרת הבטחת הכנסה חודשית במהלך שנת שבתון. עובדי ההוראה מנצלים את קרנות ההשתלמות ככלי חיסכון יעיל לטווח בינוני וארוך, ותנאים שונים מאפשרים משיכת הכסף שנצבר. לפניכם פירוט מתי קרן השתלמות למורים משיכה לאו דווקא לקראת ובמהלך שנת שבתון.

 

למה צריך קרן השתלמות למורים
קרן השתלמות למורים נועדה להבטיח הכנסה חודשית במהלך שנת שבתון. תנאים שונים מאפשרים משיכת כספים שנצברו בקרן לאו דווקא לצורך זה.

 

אחוזי הפקדה גבוהים ופטור ממס הכנסה

קרן השתלמות לעובדי הוראה נועדה לאפשר יציאה לשנת שבתון אחת מדי שש שנים. זאת תוך מימון הלימודים במהלך שנת השבתון והמשך קבלת משכורת חודשית לאורך שנת השבתון כולה. מכיוון שכך, מובן שיש להפקיד בקרן אחוז גבוה יחסית מן השכר. אכן, אחוזי ההפקדה לקרנות ההשתלמות של המורים גבוהים מאלה המקובלים בקרנות השתלמות אחרות. מורים המנצלים את זכותם לחסוך באחת משלוש קרנות ההשתלמות המיועדות לעובדי הוראה מפקידים מדי חודש 4.2% ממשכורתם בקרן. זאת במקביל למדינה, אשר כמעסיק משלימה 8.4% נוספים. כאמור, קרנות השתלמות נותרו פטורות ממיסוי גם לאחר הרפורמה שבוצעה בשנת 2003 בכל הקשור במיסוי רווחי שוק ההון.

 

 

תנאים למשיכת מלוא הסכום שנצבר בקרן

התנאים למשיכת כספים מקרן השתלמות למורים זהים עבור כל אחת משלוש הקרנות המיועדות לעובדי הוראה. משיכת כל הסכום שנצבר בקרן, 100% מחלקם של העובד ושל המעסיק כאחד, אפשרית במקרים של פרישה לגמלאותלחלופין היא אפשרית על ידי מוטבים או יורשים, במקרה של מות בעל הקרן. במקרה של פרישה לגימלאות משיכה של מלוא הסכום אפשרית בתנאי שהושלמה תקופת חיסכון של שש או שלוש שנים. הכל בהתאם לחוק גיל פרישה.

 

קרן השתלמות למורים משיכה אפשרית
אם יש לכם קרן השתלמות למורים משיכה אפשרית לאחר שש שנים

 

קרן השתלמות למורים משיכה של חלק העובד ו-89% מחלק המעביד

ישנן נסיבות בהן עובד הוראה יכול למשוך את חלק העובד מכספי קרן ההשתלמות למורים בתוספת 89% מחלק המעביד. למי שיש קרן השתלמות למורים משיכה כזו אפשרית כאשר העובד מגיע לגיל 55. לחלופין יכול המורה למשוך את הכסף עם הגיעו לגיל 50 ובלבד שיצא לפחות פעם אחת לשנת השתלמות מלאה. בנוסף ניתן למשוך את הכסף במקרה של פיטורין, עם הפסקת עבודה בהוראה או במקרה של פרישה עקב נכות המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי כמזכה בקצבת נכות. זאת בתנאי שהנכות נגרמה מן העבודה. נסיבות נוספות הן מעבר לעבודה בתפקיד מנהלי הקשור בחינוך בשירות הציבורי או מילוי תפקיד של נבחר ציבור. לעיתים ניתן לקבל אישור מיוחד למשיכה בהיקף 100% מחלק העובד ו-89% מחלק המעביד. תרחיש זה אפשרי אם מתקיימות נסיבות מיוחדות כמו מצב רפואי קשה של העמית או בן משפחה מדרגה ראשונה. גם מצב כלכלי קשה עשוי לאפשר משיכה כזו של כספי קרן השתלמות למורים.