בין עבודות? כל הזכויות שמגיעות לכם וכל הכספים שתוכלו לקבל

סיון קידר3 דקות קריאה
כך תעברו את התקופה בין עבודות
שתף:

כל סוף הוא התחלה חדשה, ובדרך כלל סיום העסקה במקום העבודה מלווה בחששות ותהיות, מאיפה אביא את הפרנסה? מי יעסיק אותי כעת? למי בכלל יש חשק להשתלב מחדש במקום אחר? איך מתחילים לחפש עבודה חדשה? ועוד. עם זאת, דווקא תקופת האבטלה, הזמן הזה בין עבודות, היא תקופה מצוינת לחשבון נפש ובחינת מסלול החיים והאתגרים החדשים שאתם מעוניינים להציב לעצמכם, שמובילים לעתים להסבה מקצועית או לימודים, ואפילו לפתיחת עסק עצמאי.

 

אז על מנת שיהיה לכם את הזמן והשקט הנפשי להעריך את מצבכם ולבחון לאן מועדות פניכם, אספנו עבורכם את כל הזכויות המגיעות לכם על פי חוק. מפיצויי פיטורים ועד החזרי המס, הכל על מנת שהראש יתפנה מהדאגה הכלכלית ויכוון לעבר עתיד טוב יותר, כי זוהי תקופה שיכולה להוביל לפריחה מחודשת אם תנצלו אותה לטובה.

 

גם בין עבודות יש ראש שקט
גם כשאתם בין עבודות אפשר להיות רגועים כלכלית – לפחות לפרק זמן מסוים

 

פיצויי פיטורים

הזכאות לפיצויי פיטורים מגיעה לכל עובד שפוטר מכל סיבה שהיא (פרט למעילה) לאחר השלמת שנת עבודה (או פרק זמן שקרוב לשנה) באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק. שיעור הפיצויים מחושב בהתאם לשכר החודשי האחרון של העובד עבור כל שנה בה הועסק. ישנם גם מקרים רבים שבהם עובד מתפטר נחשב למפוטר (הכתבה הזו תספק לכם עוד מידע בנושא) וכן עובדים החתומים על סעיף 14 זכאים אף הם לפיצויים במידה ובחרו לסיים את עבודתם ביוזמתם.

 

במקרים בהם הועסק עובד על ידי חברת כוח אדם, ובתום מספר חודשים עבר להיות מועסק על ידי החברה, הוא עדיין זכאי לפיצויי פיטורים.

 

איך ממשים את הזכאות?

בטרם סיום העסקתכם, עליכם למלא 2 טפסים:

  1. 161א– הודעת עובד עקב פרישה
  2. טופס 161– הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד, שיימסר לכם על ידי המעסיק

את כספי הפיצויים המגיעים לכם תקבלו עם סיום יחסי עובד-מעביד, והם מספקים עוד רוגע מסוים בין עבודות. במידה ויאוחר התשלום בלמעלה מ- 15 יום, ישולמו לכם גם פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

 

בין עבודות? הכירו את טופס 161
טופס 161

 

חישוב פיצויי הפיטורים

לאחר שנת עבודה אצל אותו מעסיק, פיצויי הפיטורים מחושבים בהתאם לשכר החודשי של העובד כפול שנות הוותק שצבר. כשהעובד מועסק על בסיס שעתי, ממוצע היקף המשרה לאורך כל תקופת העסקתו מחושב על פי השכר השעתי מתלוש השכר האחרון ומוכפל בשנות הוותק שצבר.

 

 

העברת כספים מקרן פיצויים או קרן פנסיה לעובד

אם לאורך שנות העסקתכם הפריש המעסיק את כספי הפיצויים לקרן פיצויים, ביטוח פנסיוני או לקופת גמל, הרי שהכספים ישולמו לכם על ידי הגוף שמטפל בקרנות ובקופות הללו. כשכספי הפיצויים הועברו בחלקם לקופה או לקרן, חלק מהסכום ישולם לכם על ידי המעסיק ישירות, ויתרת הסכום תושלם על ידי הגוף המנהל. שימו לב כי באפשרות המעסיק לשלול את הסכמתו לשחרור הכספים מהחיסכון הפנסיוני, כך שתוכלו לקבלם כקצבה חודשית לאחר הגיעכם לגיל הפרישה. על מנת להימנע ממצב זה, בקשו מהמעסיק מכתב "שחרור כספים", המופנה אל הגוף שמנהל את הביטוח הפנסיוני/ קופת הגמל, ובו הוא מודיע, שאינו מתנגד לשחרור הכספים על ידי העובד. במידה ותחליטו למשוך את כספי הפנסיה, תיאלצו לשלם 35% מס על פי חוק.

 

מועד שחרור כספי הפיצויים, שהופרשו לביטוח פנסיוני או לקופות גמל חייב להיעשות בהתאם לאישור המעסיק בכתב, ולא יאוחר מ-15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים. במידה ולא יעשה זאת, תהיו זכאים גם פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

 

זמן הודעה מראש לפני פיטורים

על המעסיק חלה החובה, להתריע את העובד על הפיטורים. זמן ההודעה מראש לפני כניסת הפיטורים לתוקף הנו חודש ימים (אלא אם הסכם העבודה מציין אחרת). זמן ההודעה מראש מחושב לפי ימים רגילים, ולא ימי עבודה, ולא מחושבים בו ימי חופשה ומילואים. מעסיק רשאי לסיים את עבודתו של העובד תוך חמישה ימים מרגע ההודעה, אך מחויב לשלם לו עבור חודש מלא, בהתאם לתנאי השכר המלאים על פיהם הועסק העובד.

 

בין עבודות וזמן ההמתנה לפיטורים
המעסיק חייב לתת לכם התרעה לפני הפיטורים

 

פדיון דמי הבראה

במידה ופוטרתם ממקום עבודתכם לאחר תקופה של יותר משנה, אתם זכאים לקבל את כל דמי ההבראה המגיעים לכם, במידה ולא קיבלתם אותם קודם לכם. את כמות ימי ההבראה המגיעה לכם תוכלו לראות בתלוש השכר, וסכומם מחושב בהתאם לשכר היומי שלכם.

 

בין עבודות? ייתכן שמגיעים לכם דמי אבטלה

הזכאות לדמי אבטלה מגיעה לכל שכיר שפוטר, התפטר או שיצא ביוזמת המעסיק לחל"ת. לנבחנים בבחינה של לשכת עורכי הדין ולנבחנים בבחינה הסופית (חלק ב') של רואי החשבון בנושא חשבונאות פיננסית או בנושא ביקורת, אין זכאות לדמי אבטלה במהלך החודשיים שקדמו למועד בחינה.

 

משוחררים משירות קבע זכאים מיד עם שחרורם לקבלת דמי אבטלה. עליהם לעמוד באותם תנאי זכאות, להתייצב בשירות התעסוקה ולצבור תקופת אכשרה ככל מובטל אחר. חודשי השירות בקבע מחושבים כחודשי עבודה. לקבלת הזכות נדרשת תקופת אכשרה (וותק), העומדת על 12 חודשים לפחות, שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה בתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה, וגיל העובד צריך להיות בין 20-67 (פרט למקרים חריגים).

 

 

איך ממשים את הזכאות?

עם תום עבודתכם עליכם להירשם כדורשי עבודה בלשכת התעסוקה הקרובה לביתכם. בלשכת התעסוקה ניתן להתייצב לראשונה עד 3 חודשים מיום הפסקת העבודה מבלי שתיפגע תקופת האכשרה שלכם. באפשרותכם להירשם באופן מקוון באתר הבית של לשכת התעסוקה ולהתייצב בלשכה הקרובה לביתכם, לא יאוחר מ- 14 יום מרגע הרשמתכם. לאחר התייצבותכם בלשכה עליכם לגשת אל המוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעה לדמי אבטלה.

 

בתום התהליך הזה, תידרשו להתייצב בלשכת התעסוקה מידי שבוע במועד שייקבע לכם מראש. את המועד לא ניתן לשנות, ואי התייצבות תמנע מכם את קבלת דמי האבטלה עבור השבוע שנעדרתם. לשכת התעסוקה תדווח מידי חודש למוסד לביטוח לאומי אודות מספר ימי האבטלה שנרשמו לכם, ועל פיהם יחושבו דמי האבטלה שמגיעים לכם. לאורך תקופת האבטלה אתם רשאים לעבוד בעבודה נוספת. במידה והשכר שלכם נמוך מדמי האבטלה שאתם זכאים לקבל, יקוזז הסכום בהתאם מדמי האבטלה שלכם.

 

דמי אבטלה? דרך ביטוח לאומי
כדי לקבל דמי אבטלה תצטרכו לגשת גם למוסד לביטוח לאומי

 

חישוב דמי האבטלה

דמי האבטלה מחושבים על פי השכר שהשתכרתם במהלך 6 החודשים האחרונים מתקופת העסקתכם, המחולק ל- 150 ימים. השכר המרבי ליום הנו השכר היומי הממוצע במשק, ועומד על 396.24 ש"ח ב-125 ימי האבטלה הראשונים (5 חודשים). בשארית תקופת הזכאות, הסכום המרבי עומד על שני שליש מהשכר היומי הממוצע במשק ועומד על 264.16 ש"ח. שימו לב כי דורשי עבודה עד גיל 40, שקיבלו דמי אבטלה עבור התקופה המרבית והגישו תביעה חוזרת לפני שחלפו 4 שנים מתחילת הזכאות הקודמת, או דורשי עבודה, שנמצאים בהכשרה מקצועית מטעם הלשכה זכאים רק ל- 70% מהתשלומים שמגיעים לו.

 

עם זאת, נקבעו מספר הכשרות מקצועיות, עליהן ישולמו דמי האבטלה במלואם: ריתוך ומסגרות, עיבוד שבבי ממוחשב, מבלטנות, מקצועות שלד, בנייה טובה ובנייה מתועשת, הפעלת מכונות ובניית כלים ותבניות עם התמחויות בפלסטיקה או במתכת, הפעלת מכונות אריגה, צביעה ואשפרה בענף הטקסטיל, בישול אתני, אוטוטרוניקה, מכונאות, חשמלאות והפעלת ציוד מכני הנדסי, מיכון חקלאי וניהול עבודה חקלאית, סייעות מאומנות ועובדי ייצור באלקטרוניקה.

 

מועד קבלת דמי האבטלה

התשלום הראשון ישולם בסמוך לסיום הטיפול בתביעה, כך שככל שתקדימו להגיש את המסמכים הרלוונטיים ללשכת התעסוקה ולמוסד לביטוח לאומי, גם הטיפול בתביעתכם יתקדם מהר יותר. את יתר התשלומים תקבלו בסמוך ל- 17 בכל חודש עבור ימי ההתייצבות של החודש הקודם. במידה והתפטרתם מעבודתכם בנסיבות שלא הוגדרו כנסיבות מוצדקות, תתחילו לקבל את דמי האבטלה רק לאחר 90 ימים מיום הפסקת העבודה. כמו כן, במידה והוצעה לכם על ידי לשכת התעסוקה משרה, הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית, להן סירבתם, תקבלו את דמי האבטלה להם אתם זכאים רק לאחר 90 יום, ויופחתו לכם 30 יום מסך ימי האבטלה המגיעים לכם.

 

תקופת הזכאות

תקופת הזכאות נקבעת בהתאם לגיל התובע ולמספר בני המשפחה התלויים בו (בן/ בת זוג וילדים). למי שתלויים בו 3 בני משפחה ויותר תקופת זכאות ארוכה יותר.

 

בין עבודות והמשפחה שלכם
ייתכן שתקבלו דמי אבטלה זמן ממושך יותר – בתלות במספר הנפשות במשפחה

 

שמירת רצף הזכויות הפנסיוניות שלכם

בעת הפסקת עבודתכם, מופסקת הפרשת הכסף לביטוח הפנסיוני שלכם, מה שעלול לפגוע בזכויות הביטוחיות שנצברו, כמו וותק, ואף לאבדן של זכויות כמו אובדן כושר עבודה. עם זאת, עדיין אין לכם סיבה לדאוג, כיוון שבעת הפסקת עבודתכם, אתם זכאים ל- 5 חודשים נוספים של ביטוח לאבדן כושר עבודה (וביטוח שאירים), בדיוק כפי שהיו בתקופת העסקתכם. בתום 5 החודשים הללו ייפסקו הביטוחים הללו.

 

חשוב לדעת שגם תקופת האכשרה (הוותק) שצברתם בקרן הפנסיה עלולה להיפגע בתום חמישה חודשים מההפקדה האחרונה בקרן. תקופת האכשרה היא תקופה בת 60 חודשים, שבה אינכם מבוטחים בגין מחלה שקדמה להצטרפותכם לקרן הפנסיה. עם תחילת עבודה חדשה בעתיד תיאלצו לחתום על טופס, שמאתחל את תקופת האכשרה שלכם בעת הצטרפותכם מחדש לקרן הפנסיה. במידה ותועסקו במקום עבודה חדש, ויופרשו כספים מחדש לקרן הפנסיה שלכם, לא יאוחר מ- 5 חודשים ממועד ההפקדה האחרון, תוכלו לשמור על כל הזכויות שצברתם.

 

החזר מס הכנסה בשנה שלאחר הפיטורים

כאשר עובד מפסיק עבודתו, ואינו עובד בחלק משנת המס, הוא עשוי להיות זכאי להחזר חלקי או מלא של מס ההכנסה, שנוכה ממשכורתו במהלך תקופת העסקתו. המס מחויב מראש לאור ההנחה שהעובד ימשיך לעבוד ולקבל את אותו השכר במשך כל השנה, ומכיוון שהשכר השנתי שלו קטן עם פיטוריו, גם המס שעליו לשלם קטן יותר.

 

איך מממשים את הזכאות?

את החזרי המס שמגיעים לכם תוכלו לדרוש לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס, שעבורה מבוקש ההחזר. את הבקשה מגישים לפקיד השומה שאליה משתייכים ומצרפים לה טופס 106 (ניכוי ממשכורת), טופס 135 (דין וחשבון שנתי מקוצר) וטופס 1301 (דו"ח מס הכנסה שנתי).

 

מועד קבלת החזר המס

החזרי המס מועברים ישירות לחשבון הבנק של העובד תוך שנה מיום עריכת השומה או בתום שנתיים מתום השנה, שבה שולם המס (לפי המועד המאוחר מביניהם).

 

קבלו טיפים על חיסכון השקעות וכלכלה מעשית
https://www.reali.co.il/wp-content/themes/realitheme

כתבות מומלצות